ПАК ФАНТОМНИ СЕКЦИИ

Grigor Lilov Според избирателните правила избирателните секции се образуват със заповед на съответния кмет Всяка секция…

ИЗБОРДЖИЙСКА РАЗНОСМЕТКА

Grigor Lilov *** 6 951 482 е населението на България в края на 2019 г. ***…

Не е избран галерия или галерията е била изтрита.