„БМФ Порт Бургас“ АД ОТНОВО отваря вратите си за посетители

След предизвикалия огромен интерес Ден на отворените врати в БМФ Порт Бургас, проведен през 2022 г., ние, както обещахме, отново каним гражданите на гр. Бургас, а и не само, да бъдат наши гости. На 10 юни всеки желаещ може да посети пристанището и да разгледа терминал „Запад”, както и да се запознае с извършените инвестиции в обновяването на инфраструктурата и техниката за последните единадесет години.

Програмата предвижда презентиране на терминалите, стопанисвани от дружеството на територията на пристанище Бургас, като се акцентира на Контейнерния терминал „Запад”.

Гражданите ще могат да се уверят както в безопасността на всички съоръжения на територията на Пристанище  „БМФ Порт Бургас“, така и в политиката на компанията по отношение на опазването на околната среда.

Посещенията ще се извършват при стриктно спазване правилата за вътрешния ред в пристанището и осигуряване на здравето и сигурността на посетителите. 

Посещенията ще се извършват след предварително записване. Гражданите ще бъдат разпределяни на групи от по десет души. Посещенията ще се извършват между 10 и 16 часа по предварително уточнен график, като продължителността на един тур ще бъде в рамките на 60 минути. Записалите се посетители ще бъдат уведомени за точния час на посещението. Всяка от сформираните групи ще бъде посрещната от служители на „БМФ Порт Бургас” пред входа на Пристанище Бургас (до Митница Бургас), на ул. „Княз Александър Батенберг“ №1.

Записването се извършва на тел. 0878 795 191 между 9 и 17 часа, всеки работен ден от 25-ти май до 5-ти юни.

„БМФ Порт Бургас” АД е концесионер на терминал „Бургас Изток – 2“ и на терминал „Бургас Запад“ съответно от 2012 г. и 2013 г. Огромните инвестиции, извършени в двата терминала, доведоха до бърз темп на развитие и превърнаха бургаския порт в едно от най-значимите черноморски пристанища.