България е изправена пред Съда на ЕС за това, че не е изпълнила необходимите консервационни мерки в защитените зони от Натура 2000

България е изправена пред Съда на ЕС за това, че не е изпълнила необходимите консервационни мерки в защитените зони от Натура 2000 за да подобри състоянието на видовете и екосистемите.
Още през 2021 година издействахме част от средствата на плана за възстановяване и устойчивост да се използват за тази цел и през 2022г защитихме проект за 72 милиона насочен към горите, реките, влажните зони и зоологическите градини
От разговори в Министерството на земеделието разбирам, че МОСВ е решило да се откаже от проекта, защото бил сложен труден и времето не достигало за да се изпълни.
Ей така по решение на същите чиновници, заради чието бездействие сме изправени пред съда, сега се лишаваме и от десетки милиони лева с които беше планирано възстановяване на четиридесет хиляди хектари гори, реки и влажни зони. (кратко описание на дейностите ще сложа в коментар да не утежнявам текста)
Няма друго министерство толкова отдалечило се от целите с които е създадено, колкото МОСВ.
Пълно безхаберие цари там.