Важно съобщение на НЗОК

Националната здравноосигурителна каса определи реда, по който ще бъдат отпускани лекарствата и диетичните храни, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за хората над 18-годишна възраст с редки заболявания.

Ръководството на касата информира, че заявленията ще бъдат разглеждани по аналогия с реда за разглеждане на заявления за одобряване на заплащането на лечение на лица с онкологични и онкохематологични заболявания.

На интернет страницата на НЗОК, рубрика „Лечение в България и чужбина”, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца”, са публикувани необходимите документи за подаване на заявления.