Днес – Международен ден на семейството

15 май е Международният ден на семейството. Той е учреден през 1993 г. от Генералната асамблея на ООН и отразява значението, което международната общност отдава на семействата.

Този ден хвърля светлина върху това как традиционните и създаващите се вече нетрадиционни семейства формират гръбнака на общностите по целия свят. Става въпрос за разбирането и справянето с икономическите, социалните и демографските предизвикателства, пред които са изправени семействата днес.

Темата за 2024 г. е „Семействата и изменението на климата”.

Изменението на климата оказва отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието на семействата чрез повишено замърсяване, докато екстремните метеорологични явления, влошени от изменението на климата, като урагани, суши и наводнения, често водят до принудително разселване и загуба на средства за препитание за семейства и отделни лица. Такива събития оказват влияние върху селскостопанската производителност и достъпа до вода, засилвайки глада и уязвимостта. Те причиняват икономически смущения в отрасли, чувствителни към климатичните въздействия, като селското стопанство и рибарството. Без драстични действия адаптирането и смекчаването на въздействието от изменението на климата ще стават все по-трудни и скъпи.

Овластяването на семействата чрез образование, промяна на потребителските навици и застъпничество е от решаващо значение за смислени и ефективни действия в областта на климата. Семействата предават ценности през поколенията, така че насаждането на устойчиви навици и климатичната осведоменост в семействата от ранна възраст е важно.

По същество Международният ден на семейството е напомняне за критичната роля на семействата в оформянето на обществата и подкрепата на хората през целия им живот. Това е призив за действие, за да се гарантира, че семействата по света имат необходимата подкрепа, за да процъфтяват.