Започна новата работна седмица на парламента

Парламентът днес, 3 април 2024 г., ще обсъди на първо четене промени в Закона за хазарта, свързани с разпространението на пряката и непряката реклама на хазартни игри и зависимостта от тях, внесен от Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители. Това е първа точка от проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на сайта на институцията. Както се знае съгласно правилника на Народното събрание всяка първа сряда от месеца парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, които се включват задължително за разглеждане.

Промените, предложени в този законопроект, целят намаляването на зависимостта от хазартни игри в обществото чрез ограничаване на хазартните реклами, по-голяма вноска за социално отговорно поведение, която да се разходва за развиването на спорта и здравето, по-справедливо данъчно облагане, предвид че другите развлекателни услуги се облагат с 20% данък върху добавената стойност, улесняването на работата на служителите на Националната агенция по приходите при установяването на направените залози в игралните зали и казина, пише още в мотивите.

Очаква се депутатите да разгледат на второ четене законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, внесен от Министерския съвет. Проектопрограмата включва и проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ „Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България”, внесено от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене и изменения в Закона за железопътния транспорт и в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Първа точка в четвъртък се очаква да бъде проект на решение за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Предвижда се парламентът да разгледа и годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2022 г., който е поверителен, както и отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2022 година.

За петък е предвиден блиц контрол, както и редовен парламентарен контрол.