Идва Световният ден за борба хипертонията

Бургас става част от кампанията „Май месец за мерене“, която се организира по повод Световния ден за борба хипертонията. На 17 май 2024 г., на ул. „Александровска“ пред сградата на община Бургас, ще бъде разположен медицински пункт, където всеки ще има възможност да измери кръвното си налягане. Инициативата е на Българската лига по хипертония с подкрепата Български червен кръст, Асоциация на студентите медици в България, Българска студентска фармацевтична асоциация, медицинските университети в страната, общините и други партньори.

„Май месец за мерене“ има за цел да повиши обществената осведоменост, да подчертае важността на измерването на кръвното налягане и да помогне за идентифициране и намаляване на кръвното налягане. Повишеното кръвно налягане остава най-важният и водещ фактор, допринасящ за смъртността и преждевременното развитие на множество заболявания в световен мащаб. Установено е, че през 2019 г. около 19% от всички смъртни случаи (10,8 милиона) се дължат на повишено кръвно налягане, което се е увеличило от 9,4 милиона смъртни случая през 2014 г.

Хипертонията причинява над 50% от случаите на сърдечни заболявания, инсулт и сърдечна недостатъчност и е изчислено, че около 10% от глобалните разходи за здравеопазване произтичат от повишено кръвно налягане и неговите усложнения. Освен това, дължащото се на хипертония увреждане на определени органи, е свързано и с редица други неблагоприятни последствия, като усложнения на бременността в ранна възраст, поява и развитие на хронично бъбречно заболяване и деменция с напредване на възрастта.

По-голямата част от хората с хипертония или изобщо не осъзнават, че действително я имат и поради тази причина не се лекуват, или са на лечение, което не контролира ефективно състоянието им. Тъй като заболяването много често няма забележими симптоми, измерването на кръвното налягане е единственият точен начин за идентифициране на хипертония и следователно е от ключово значение. Добрата новина е, че кръвното налягане е лесно за измерване и ако се диагностицира достатъчно рано, може да се управлява чрез поддържане на здравословен начин на живот или, ако е необходимо, чрез използване на редица ефективни лекарствени лечения, които са на разположение за контролиране на хипертонията.

Това беше тласъкът зад „Май месец за мерене“ – глобална кампания, насочена към повишаване на осведомеността за високото кръвно налягане, неговите потенциални дългосрочни последици и значението на контролирането му. Това е най-голямата в света публична кампания за скрининг на кръвното налягане и от май до юли доброволци по целия свят ще измерват кръвното налягане на хора в техните градове и села.