Награда за бургаска екоинсталация

Анаеробната инсталация за преработка на биоразградими отпадъци бе отличена в сектор „Награди за принос в развитието на бизнеса в региона“, категория „Предприятие“ в третото издание на BURGAS BUSINESS AWARDS BURGAS.

Това е единственото по рода си събитие в Бургас, което е създадено, за да стимулира, утвърждава и подпомага бизнеса. Целта на инициативата е да популяризира неговите успехи във всички сектори и отрасли не само в град Бургас, а и по цялото Южно Черноморие.

Обектът получи номинация за това, че разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан.

От полученият биогаз се очаква да бъде получена около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.

Анаеробната инсталация разполага с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно.

Съоръжението се намира ул. „Крайезерна”, след Логистичния парк, и проектът е реализиран с европейско финансиране по Оперативната програма „Околна среда 2021 – 2027 г.”. Строителството му започна в началото на 2021 година, а бе открито и започна да работи през ноември 2023 г.