Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

Парламентът спря референдума на Възраждане срещу еврото с гласовете на ПП-ДБ и ДПС.
Подарихме ден на лицемерието – демагозите на републиката успяха да съберат нужните гласове и с пригласието на другите демагози от ИТН – с техния референдум – сега ще атакуват Конституционния съд.
Защо са демагози ли?
Защото под предлог да се чуе гласът на народа събират чрез манипулация и лъжи гласове срещу конституционното устройство (ИТН) и договорите за международните съюзи на България – въпроси, които са от компетенция на парламента, т.е на представителната демокрация.
В този хор – с изключение на 11 депутати – се включи спонтанно ГЕРБ с въздържание по указание на “евроатлантика” ББ, на който му било съвестно – представете си – да пречи на патерицата си “Възраждане”, чийто явен PR се явява през последния месец.
Защо е противоконституционен референдумът на “Възраждане”?
Не защото оспорва въвеждане на еврото, а защото фиксира най-ранна дата за членство, което противоречи на Лисабонския договор това да стане, когато България е готова.
Но преди да стигнем дотук, българските депутати трябва да предпазят България не от еврото, а от “Възраждане”, а след вчера – и от своя президент.
Правовата държава, каквато е България по Конституция според член 4(1) изисква именно да се спазват законите!
Ето ви богата палитра от нейни текстове, по които могат да бъдат елиминирани от политиката представителите на чужди интереси – стига да има политическа воля, която да не се примирява със Злото!
Защото то идва с малките компромиси!
Не политически – както всички тълкуват Кристиян Таков – а с правото:
Чл. 1 (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет
Чл. 4(3) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.
Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.
Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Чл. 44.
(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.
Чл. 57.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.