Обсъдиха се новите предизвикателства пред НАТО

Адаптирането на Алианса към съвременната среда за сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни членки и партньори, но чрез всеобхватни, координирани и колективни действия, тази цел може да бъде постигната. Според пресцентъра на Министерството на отбраната така е зазал началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който участва в заседанието на Военния комитет на НАТО, на 16 май 2024 г. в Брюксел.

В своето изказване адмирал Ефтимов е акцентирал върху предизвикателствата, пред които са изправени страните от Източния фланг на НАТО по изграждането на инфраструктура и предоставянето на поддръжка от страната домакин за многонационалните формирования, които се предвижда да действат на тяхна територия в случай на задействане на плановете за отбрана. Той представи текущото състояние на предложенията за принос на нашата страна към възпирането и отбраната чрез изграждането на многонационално формирование и щабен елемент съответно в сухопътния и морския домейн.

В началото на съвещанието генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг е направил анализ на ситуацията в евроатлантическата зона и е подчертал значимостта на военната експертиза в приоритетни области, за които предстои вземането на важни политически решения за бъдещето на Алианса. Те също са и основополагащи за приемането на обща декларация по време на предстоящата Среща на върха във Вашингтон.

Трябва да укрепим Европейския съюз (ЕС) като участник в сигурността и отбраната с инструменти за подобряване на съвместните обществени поръчки, да осигурим доставките на необходимите отбранителни продукти, включително чрез увеличаване на промишления капацитет и привеждане на политиките на ЕС в съответствие с нашите общи отбранителни цели, заяви по-късно адмирал Емил Ефтимов вчера.