Обща трудова борса в Бургас

Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас, организира Обща трудова борса, която ще се проведе на 29 май 2024 г., от 10 до 12 часа, в Бургаския свободен университет. Ще присъстват работодатели от над 30 фирми, развиващи дейност в различни сфери на икономиката.

Всеки, който желае, може да се запознае с дейността на фирмите, ще има възможност да осъществи директен контакт с работодателите и да получи предложения за работа. Информационните срещи ще бъдат водени от академичния състав на БСУ.

Борсата е част от съвместен проект „Академия за личен успех“ за насърчаване на предприемачеството и стартиране на бизнес в областите Бургас и Враца, който започна в началото на 2024 година и се очаква да приключи в края на 2027 година.

Дейностите са продължение на предходна двугодишна съвместна работа между сдруженията „Нов път“ и „Верният настойник“ за насърчаване на предприемачеството и започване на собствен бизнес.