Партенката, че рафинерията в Бургас може да работи само с руски суров нефт

Партенката, че рафинерията в Бургас може да работи само с руски суров нефт може да се измисли, само от големите „професионалисти“ в служебното правителство. Сравнението между казахския суров нефт, който излиза в Черно море и е напълно годен и достъпен /КЕВКО/ и руския сорт Уралс е „потресаваща“-
Уралс: плътност (°API) – 30,2, съдържание на сяра – 1,6%
коефициент на преобразуване от метрични тона в барели – 7.1880
Сега забележете, че при KEBCO е обратното:
плътност (°API) – 30,2, съдържание на сяра – 1,6%
коефициент на преобразуване от метрични тонове в барели – 7.1880
В допълнение има азерски суров нефт, който също може да се преработва и който е достъпен в Черно море – никакъв проблем с проливите. Ама като не искаш, няма как да постигнеш диверсификация.
Имате две обяснения, че служебните министри имащи отношение към енергетиката – енергиен, транспортен и на икономиката министри за аматьори, което е трудно да се допусне в колективен план, или че са корумпирани – те или този, който ги назначава.
Да припомним – всеки месец Лукойл печели половин милиард долара от износа, преработката и търговията със суров нефт и производни нефтопродукти. И казвате е голямо постижение да ни преведат „авансово“ 90 милиона лева за данъци, които ще си ги удържат от финалното плащане?!