Прегледи за белодробни болести в Бургас

Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания –Бургас ЕООД ще се проведе „Седмица на отворените врати“ в периода 17 – 21 юни 2024 г. от 10 до 16 часа.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извърши:

– скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;

– консултации;

– на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. Тя присъства във всички страни и възрастови групи.

Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13,5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.

Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на ООН за устойчиво развитие. Навременното откриване и правилната диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор.