Предложението е цената на парното в Бургас да намалее с 14 на сто

След обезпокоителните новини за сериозен скок на цените на парното в резултат на подадените в средата на март 2024 г. от страна на топлофикационните дружества в страната прогнозни цени за следващия сезон от 1 юли 2024 г до 1 юли 2025 г. В началото на юни 2024 г. обаче прогнозите станаха много по-умерени, а след дни вече съвсем резонно се заговори за намаляване на цената за топлото.

Един от важните аргументи за това бе спадането цената на природния газ, използван от повечето топлофикации, с 27 на сто спрямо тази му към 1 януари тази година. Специалистите предполагат, че тази тенденция ще се задържи през цялата 2024 година.

Не закъсня и реакцията изпълнителния директор на „Топлофикация Бургас” ЕАД инж. Христин Илиев. Той посочи, че управляваното от него дружество винаги е успявало да поддържа най-ниските цени за абонатите си, като причината за това са внедрените модерни системи, които позволяват по-ефективното използване на енергоизточниците за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

„Една от основните ни грижи е качествените услуги, които предоставяме на нашите абонати в Бургас, да са на поносими за населението в града цени, като те почти винаги са били под средните за страната. Това много добре се вижда от статистиката, която предоставя Комисията на енергийно и водно регулиране. Не съществува вероятност през тази година това да се промени. Основание ни дава намалената цена на природния газ, който извозваме за производството на топлинна енергия, както и продължаващата се модернизация на нашите енергийни агрегати и планово извършваните ремонти по топлопреносната мрежа”, обясни инж. Христин Илиев.

„Напълно сигурно е, че няма да има увеличение на цените ни. Вероятността те да бъдат и по-ниски, дори значително по-ниски, е голяма, тъй като цената на природния газ е по-ниска в сравнение с март и април”, каза в заключение инж. Илиев пред медии.

Най-сериозно намаление в страната на цените работната група на КЕВР предлага в Бургас – с 14,09 на сто. В другите топлофикации в страната то е по-малко

Днес, 11 юни 2024 г., се провежда обществено обсъждане на доклада на регулатора относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружествата от сектор „Топлоенергетика” за периода 1 юли 2024 г. до 1 юли 2025 г.

Окончателните цени на топлинната енергия за битови нужди ще бъде утвърдени от КЕВР в края на юни тази година.