Ръководството на БАН подкрепи Съвета на ректорите

Ръководството на Българската академия на науките изцяло подкрепя позицията на висшите училища, изразена в публикуваното отворено писмо на Съвета на ректорите до държавните институции от 14 май 2024 г. Неизпълнението на поетите от държавата задължения относно повишаването на доходите на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научни организации и неспазването на Закона за висше образование (ЗВО), е недопустим акт, отбелязват в своята позиция от БАН.

От Академията припомнят, че приетите от Народното събрание на 13 март 2024 г. промени в ЗВО (обнародвани  в Държавен вестник на 22.03.2024 г.), предвиждат до един месец след обнародването им да се осигури адекватно заплащане на висококвалифицирания труд на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научни организации, включително БАН. Тези промени в ЗВО са резултат от съвместните усилия на цялата академична общност и профсъюзите и бяха подкрепени с разбиране от Министерството на образованието и науката и от Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

„Високото качество на висшето образование и научните изследвания в България са национални приоритети и неизменна част от националния ни суверенитет. Това налага подготовката и квалификацията на високообразовани преподаватели и изследователи във всички области на науката и познанието. Изграждането на кадри е дълъг процес, който изисква спазването на конкретни ангажименти от държавните институции, гарантиращи устойчивост и конкурентоспособност. Образованието и науката са основните фактори за просперитета на всяка нация и трябва да залегнат в дългосрочната стратегия на политическата класа с ясни отговорности, които да бъдат спазвани”, се казва още в позицията на ръководството на Българската академия на науките.