Семинар за енергийна и климатична дипломация

Дипломатическият институт към Министерството на външните работи открива днес тринадесетото издание на Семинара по енергийна и климатична дипломация. Събитието ще се проведе от 10 до 13 юни 2024 г. в столичния хотел „Метрополитън”,

Програмата на семинара е с акцент върху текущите регионални и европейски предизвикателства пред енергийната сигурност, геополитическите аспекти на международната енергетика и енергийния преход. Предвидени са и теми, свързани с настоящата динамика в усилията за смекчаване на изменението на климата, както и секторен анализ на основни енергоизточници – възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и въглища. Последният ден от семинара включва традиционно учебно посещение в АЕЦ „Козлодуй”.

Събитието е насочено към дипломати, държавни служители и представители на частния сектор с подчертан интерес към темата. Всяка година участие във форума вземат представители на страни от Западните Балкани, Източното партньорство, Европейския съюз и трети държави.

Говорители в уебинара ще бъдат български и чуждестранни енергийни експерти от публичния, академичния и неправителствения сектор.