Среща на кмета на Бургас

Кметът Димитър Николов се срещна днес с ръководителя на Представителството на Европейската комисия у нас Йорданка Чобанова. Двамата обсъдиха проектите, по които работи община Бургас, свързани с изпълнението на европейските политики и програми. Те разговаряха още за реализираните вече по кохезионните фондове на Европейския съюз проекти на община Бургас, които нареждат града сред най-успешните бенефициенти по европейските програми.

„Бургас е град, който е не само добър пример, а емблема на кохезионната политика. Много средства са инвестирани тук по различните оперативни програма. Реализирани са много важни за обществото и икономиката проекти. Но това, което всъщност е важно, са усмивките на хората и техният комфорт да живеят в един от най-хубавите градове на България“, каза Йорданка Чобанова

От своя страна Димитър Николов подчерта важното значение на европейските програми за развитието на регионите в страната и конкретно за Бургас. „Благодарение на възможностите, които европейските програми предоставят, обликът на Бургас се подобри чувствително през последните години. Тези проекти срещат одобрението на гражданите и се надяваме на още по-успешно партньорство в бъдеще. Бургас е развил добър административен капацитет и ще работи още по-усилено при реализирането на проекти с европейски финансиране“, заяви кметът Димитър Николов.

Срещата между Чобанова и Николов е част от двудневното заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, което се провежда в Бургас.