Стартира инициативата „Бургас на три езера”

В Бургас стартира нова инициатива, която има за цел да засили устойчивото развитие на града и да насърчи по-голямата свързаност между трите езера и местната общност. Инициативата е част от финансирания от ЕС проект EmpowerUs, изпълняван в шест крайбрежни региона в Европа, който цели да даде възможност на крайбрежните общности да предприемат действия, за да осигурят приобщаващо и устойчиво крайбрежно развитие.

Инициативата „Бургас на три езера“ за екотуризъм и повишаване на знанията за морето и езерата, ръководена от Българска фондация „Биоразнообразие” и Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“, се стреми да отговори на многобройните предизвикателства, пред които са изправени езерата и градът, включително натиск от урбанизация, екстремни метеорологични явления, предизвикани от изменението на климата, развиващи се регионални и национални икономически приоритети и противоречиви интереси на заинтересованите страни. Отчитайки тези предизвикателства, пилотната инициатива „Бургас на три езера“ ще създаде съвместно с общността новаторски, социални и екологични интервенции за подобряване на местното крайбрежно развитие.

Проектът се основава на дългогодишната история на Българска фондация „Биоразнообразие” в работата по застъпничество и опазване на биоразнообразието в Атанасовското езеро и използва този опит за справяне с по-широките обществени и екологични предизвикателства пред Бургас.

Проектът ще стартира официално на 6 април 2024 г. с първото от поредицата събития за гражданска наука и ангажиране – „Градски изследователи“ в Морската градина на Бургас, за да помогне на неспециалистите да разберат повече за биоразнообразието на града. Събитието ще бъде отворено за бургазлии и гости и ще ги научи как да събират научни данни и познание, използвайки само набито око и своите смартфони. Това ще бъде първото от десет подобни събития.