Територията на България намалява

Територията на България за две години намалява минимално, сочи справка в Националния статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2023 г. територията на страната, изчислена от НСИ на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 110 996,76 кв. километра. През 2022 г., когато НСИ публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на страната, резултатите сочеха, че към 31 декември 2021 г. територията на България е била 110 996,84 кв. километра.

Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, към 31 декември 2023 г. най-голяма площ заемат земеделските територии – 54,5 на сто, и горските територии – 33,3 на сто от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат 5279,4 кв. км, или 4,8 на сто от територията на страната.

За сравнение към 31 декември 2021 г. най-голяма площ са заемали също земеделските територии – 54,60 на сто, и горските територии – 33,13 на сто от общата площ на страната. Урбанизираните територии са обхващали близо 5133,2 кв. км, или 4,62 на сто от територията на страната.