Фондация „Лили Иванова” иска да изгради културен център в Бургас

Фондация „Лили Иванова” поиска общински имот в Бургас за обособяване в културен център Saloon LI. Писмо с искането е подадено в местната община. Става дума за имот с площ 62 квадрата с прилежаща към него зимна градина, който се намира в Морската градина на града в района на Летния театър. Там от фондацията предвиждат да обновят и модернизират пространството. Културният център ще включва многофункционална част с възможност за изложби, срещи концерти, представяне на творци и произведения, както и друга културна, художествена и съпътстваща дейност, пише в докладната записка, публикувана в официалната страница на Общинския съвет в Бургас.

Друга цел на организацията е да се експонират награди и лични вещи на големи български артисти, което да превърне центъра в една от туристическите забележителности на Бургас и да допринесе за развитие и разширяване на културния и събитийния туризъм, посочват в писмото си от фондацията.

Фондация „Лили Иванова” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана в обществена полза с цел популяризиране постиженията на българската музика и култура в страната и чужбина и повишаване на тяхното ниво, както и запазване и предаване на поколенията на творчеството на Лили Иванова.

Решението по искането ще бъде взето на сесия на Общинския съвет, която ще се проведе следващата седмица.