Цензура в МФ: Асен Василев иска да говори само пред журналисти, които му харесват

Министерството на финансите (МФ) разпространи абсурдни изисквания за това кои журналисти могат да отразяват дейността на ведомството на Асен Василев.

По своя характер те не представляват нищо по-различно от брутална форма на цензура.

Според официално уведомление до медиите МФ вече ще допуска до събитията си само „акредитирани журналисти“. Ведомството си представя това да са репортери, „които са ангажирани със създаването на новинарски и обзорни коментарно-аналитични предавания и рубрики с финансова и икономическа тематика и редовно предоставят новини и информация за цялостната дейност на Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджетни средства към ведомството“.

Въпросните изисквания са повече от субективни и подлежат на разнопосочно тълкувание и интерпретации. Интересно е как МФ ще преценява степента на ангажираност с финансовата тематика на всеки отделен журналист, а още по-интересно е какво се има предвид под „редовно“ да предоставят новини и информация за дейността на МФ – веднъж на седмица, веднъж на месец и веднъж годишно все е редовно!

Медийните пиар гурута на Асен Василев искат от журналистите да предоставят до 15 юли и документи:

писмено заявление на бланка на медията, подписано от ръководителя, представляващ медията, и подпечатано с печата на медията. Заявлението съдържа данни за фирмата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес;

в писмото следва да се посочат трите имена на журналиста; длъжността, която той заема в медията; уверение и доказателства, че журналистът работи в областта на финансите и икономиката, както и че медията има финансова и/или икономическа рубрика; телефони за връзка, електронна поща, адрес за кореспонденция; номер на журналистическата карта.

Освен това от МФ посочват, че телевизионните, печатни и електронни медии могат да акредитират до два екипа, които включват репортер и оператор/фоторепортер, а за телевизиите – и технически лица.

За телевизионните, печатни и електронни медии се допуска еднократна акредитация, при отсъствие на постоянно акредитираните екипи, след предварително подаване на заявление на имейла на дирекция ВОП press-office@minfin.bg, съдържащо трите имена и номер на журналистическа карта на репортер, фоторепортер, оператор, техническо лице, пишат още от ведомството.

Оттам уточняват и че до събитията, организирани от МФ, няма да бъдат допускани журналисти без акредитация.

Журналисти, които не са акредитирани към МФ и които желаят да зададат въпроси към министъра на финансите, могат да го направят в рамките на посещенията му в Народното събрание, посочват още от министерството на Асен Василев.

Практика само акредитирани журналисти да отразяват събития на държавно ведомство в България няма. Зад подобно изискване прозира опит за цензура – репортери, които задават неудобни въпроси, да нямат достъп и да не могат да задават въпроси на харвардския министър.

Министерство на финансите излезе с абсурдни изисквания за акредитация на журналисти. В писмо до медиите от МФ разясняват, че занапред до организираните в министерството събития ще се допускат само предварително акредитирани журналисти. МФ поставя изрично изискване документи за акредитация да подават само ресорни журналисти, които отразяват редовно финансови и икономически теми.

Това на практика е намеса в редакционната политика на медиите, коментират медийни експерти. Изискваните данни от медии пък вече бе оприличена от журналисти като едва ли не данъчна ревизия.

 

Според писмото, изпратено до медиите, новите изисквания се въвеждат с цел реализиране на комуникационната политика на МФ. От редакциите се иска да изпратят подписани от ръководителя на медията и подпечатани бланки, съдържащи данни за фирмата, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес. В писмото следва да се посочат трите имена на журналиста, длъжността, която заема, „уверения и доказателства“, че работи в областта на финансите и икономиката, както и че медията има финансова и/или икономическа рубрика. Изискват се още телефони за връзка, електронна поща, адрес за кореспонденция, номер на журналистическа карта.

Честити Ви „харвардски“ pendejos !

Авантаж по ofnews.bg и frognews.bg