Брутният външен дълг на България е над €34,181 милиарда

колаж : Матей Димов

Според последните данни на европейската статистическа служба Евростат брутният национален дълг на България продължава да расте както като номинална стойност, така и като процент от БВП, съобщава Bloomberg.
Статистиката показва скок от повече от 6 млрд. евро или 12 млрд.лв. в номинално изражение от 2013 г. насам. И това въпреки над 5 млрд. лв. заеми, които сме платили в този период. В процентно съотношение към растящия всяка година БВП пък изменението е от почти 13 процентни пункта нагоре.

В края на март брутният външен дълг на България (частен и държавен) е над €34,181 млрд.

Сегашното ниво на задлъжнялост е 70,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), която е ревизирала статистическите данни за януари – февруари.

За сравнение Турция има съотношение на държавния дълг към БВП  около 30% в края на 2016, което е половината от нивото му само преди десетилетие и е благоприятно в сравнение с повечето нововъзникващи пазари. Два пъти по-малко и то при работеща добре икономика, а България на Борисов произвежда май почти нищо …

В края на първото тримесечие дългосрочните задължения възлизат на €26,236 млрд. (76,8% от брутния дълг, 53,9% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на €7,945 млрд. Външните задължения на сектор Банки са €4,038 млрд.

Външните задължения на Други сектори са над €11,348 млрд. като нарастват със €145 млн. (1,3%) спрямо края на миналата година, когато бяха €11,203 млрд. За една година дългът на сектора расте със €124,7 млн.

В края на март вътрешнофирменото кредитиране е €12,267 млрд., което е с €26 млн. по-малко в сравнение с края на 2016. То намалява с €359,9 млн. на годишна база.

Анализът показва, че макар и да има понижаване на параметрите на вътрешнофирменото кредитиране, бизнесът в България куца …

Свободен автор – Философът