Бургас трябва да расте, но не чрез застрояване на последните градинки и паркинги

Представяме ви гражданската позиция на Мария Петрова относно презастрояването в бургаския комплекс „Славейков“ бл. 86,87,88 и непукизма на кмет и някои общински съветници :

„Днес, от името на живущите в блокове 86,87 и 88, общинските съветници чуха следното:
Казвам се Мария Петрова и съм собственик на апартамент в бл. 87. Тук съм като представител на съседите си от бл. 86, 87 и 88 в „Славейков“.

Припомням ситуацията: 86,87,88 блок са в общо П-образно тяло. Предвидени в ПУП за високо застрояване са три УПИ-та, които затварят нашите два калкана и oбщо се получава сграда-правоъгълник с височина 17 м и вътрешен двор 14 м.

Две от УПИ-тата са частни, реституиран имот, едно е общинско. За да направят частните УПИ-та привлекателни за застрояване, община Бургас според документите, които имаме, вероятно е добавила към тях при нанасяне на имота над 160 кв. м. тротоар, който по принцип е публична общинска собственост.

Първата фирма – инвеститор в строежа, според Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, е със собственик и управител съпругата на зам. кмета по финансите на община Бургас Красимир Стойчев. Пак според тях, вторият, текущ в момента инвеститор, е фирма със заличен съдружник тъщата на зам. кмет Стойчев.

Над половин година се срещахме лично и разговаряхме със собствениците на земята и инвеститора, в опит да ги убедим да застроят само калканите – решение изгодно и за тях, и за нас, и за хората, които ще закупят апартаменти тук.

Идеята беше, да се замени ъгловото УПИ на единия калкан със средния частен парцел. Г-н Николов внесе докладна записка, която предлагаше точно това. Вие я отхвърлихте – всъщност, доколкото знам, това е единствената докладна записка на кмета, която общинският съвет не е приел.

В момента, двата частни парцела са застроени. Единственият останал свободен ъгъл е общинското УПИ VI с площ от 236 кв.м.

снимки : Мария Петрова -Фейсбук

По случая ни, след преглед на цялата документация, имаме – а и вие също – с входящ номер на община Бургас 08-00-5712 от 24 януари тази година, писмо от омбудсмана Мая Манолова. То не е сведено до вниманието на нито една от комисиите към общински съвет Бургас. Омбудсман Манолова препоръчва цитирам: „С оглед разрешаването на поставените проблеми, свързани с качеството на живот на жалбоподателите, на основание Закона за омбудсмана, се обръщам съм Вас, да разпоредите проверка по случая, респективно да бъдат предприети нормативно установени действия и мерки за осигуряване на подходяща организация на движение, места за паркиране за нуждите на бл. 22, 23, 24, 86, 87, 88 в „Славейков“ и изискуемите зелени площи, включително чрез промяна отреждането на предвидения за застрояване УПИ-VI общински, в квартал 25А.“

Отговор на Омбудсман Манолова с копие и до нас изпраща зам. кмет Чанка Коралска. В него зам. кмет Коралска посочва, че според неин анализ за блокове 22, 23, 86, 87 и 88 в „Славейков“ не достигат 267 паркоместа.

Считаме, че подкрепата за настоящата докладна на зам. кмет Ананиева, която предвижда изкарване на УПИ VI от програмата за разпореждане с общинско имущество, е напълно адекватен опит за частична компенсация и жест на добра воля, от страна на община Бургас, след всички негативи, които търпим от поредицата лоши управленски решения, които бяха взети по отношение на нас.

Преди текущата докладна, ние внесохме в община Бургас предложение, този парцел да бъде обособен за градинка, детска площадка, паркинг. Това отговаря на обещание, което г-н Николов устно пое пред нас в разговор в кабинета му миналата година.

Предложението бе разгледано само от комисията по устройство на територията на 15.03.2017г. Оказа се, че на заседанието на комисията, ние и изобщо, бургазлии, които търсят диалог с общината в посока разумно строителство, са били напсувани и квалифицирани с различни нелицеприятни изрази, които не считам, че е уместно да цитирам от един любезен „съветник“. Надявам се, позицията му не изразява отношението на община Бургас към бургазлии.

Предполага се, че гражданите на Бургас са тези, чието мнение би следвало да се има предвид, при градоустройството, а не това да е едностранен процес, при които местната власт действа по свое усмотрение, псувайки гражданите и прокламирайки строителния бизнес в града, като единствения носещ средства в общинския бюджет. Няколко общински съветника пък, вместо да погледнат в детайли случая, го отхвърлиха с оправданието, че „не искали да се създава прецедент“.

Опитайте да поставите себе си в ситуацията на оказали се собственици на имот в замък, който за съжаление не е този в Равадиново, от който остава за дострояване една единствена кула. Точно от нея, бихме искали да ни лишите – и да отредите парцела за озеленяване, градинка или паркинг.

Нека градската среда е не просто гъсто застроена, защото така било изгодно за бизнеса, а адекватна, красива, обмислена и комфортна. Бургас трябва да расте към кварталите, а не да се застрояват последните градинки и паркинги.

Ще помоля, псуващия бургазлии общински съветник, да се въздържа от лични нападки, каквито вече многократно си позволи. Подобно поведение няма място в диалог между местната власт и гражданите – ако такъв наистина има – и той не е заместен от едностранна диктатура.“

Maria Petrova

Свободен автор – Философът