В Бургас кмет и общински чиновници не знаят, не виждат и не чуват за наднорменото замърсяване на въздуха

Транспортът в София става безплатен в дните, в които има повишени нива на замърсяване на въздуха, но в община Бургас дори и не си мислят за нещо такова на фона на редовното наднормено замърсяване на въздуха …

Това гласува транспортната комисия в Столична община, която днес прие програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София.

Освен безплатен градски транспорт се предвижда и ограничаване на предвижването с автомобили.

Също така се предвижда и въвеждането на така наречената „успокоена зона“ в някои райони на столицата. Там автомобилите ще се движат с 30 км/ч.

Стана ясно още, че до края на лятото ще бъде готова и системата за ранно предупреждение на гражданите при прогнозни високи нива на фините прахови частици.

Е, вярно е, че София си е София, но важно е мисленето на  общинските чиновници, които в този случай проявяват загриженост към проблемите със замърсяването на въздуха, докато в Бургас подобно мислене ЛИПСВА … От кмет до общински чиновник тук се МЪЛЧИ за редовното замърсяване на въздуха, което навежда до нелицеприятни изводи за вероятни зависимости и корупционни практики и то не единични, а в продължение на години …

Припомняме анализа на омбудсмана на община Бургас Таню Атанасов, който ясно и просто посочи истината  за редовното наднормено замърсяване на въздуха над Бургас :

Има тенденция за увеличаване на общия брой на дните, в които през годината, съществуващите измерителни съоръжения са отчели показания над допустимите средно-дневни норми.
В анализа са използвани данни от Регионалната здравна инспекция- Бургас, ОД на МВР, ежедневния екобюлетин за състоянието на въздушната среда, публикуван в сайта на община Бургас, жалби и сигнали на граждани.
Основните източници на вредни емисии в атмосферния въздух на територията на Община Бургас са „Лукойл – Нефтохим“ – Бургас, „Кроношпан – България“ ЕООД – Бургас, промишлената и строителната дейност, ежегодното увеличаване интензивността на автомобилния и въздушен трафик, некачествени пътни настилки, използването на твърдо гориво за отопление.

Но докато „Лукойл Нефтохим Бургас” е свил драстично нивата на емисиите от сероводород в атмосферния въздух в Бургас през последните три години – 2013, 2014 и 2015 г., за дървопреработвателният завод „Кроношпан” не се споменава нищо конкретно като източник на основното замърсяване на въздуха –  с прах.
Основното замърсяване на въздуха, който дишат бургазлии е от наличието на фини прахови частици. 
През 2012 г., нормите са били надвишени 161 дни; 2013 г. – 197; 2014 г. – 179; 2015 г. – 215 дни.

Нека сравним фактите изнесени от Таню Атанасов и отчета на кмета Димитър Николов за 2014 г. и резултатите от 2015 :

III. Атмосферен въздух

Мобилната автоматична станция за контрол и управление качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на Община Бургас работи вече 4 години. Тя продължава да е единствената в страната общинска мониторингова станция, като се следят в непрекъснат 24-часов режим нивата на осем замърсители на въздуха – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сяроводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5. Следят се и метеорологични параметри – температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация.

Дейността на Мобилната станция за КАВ е от изключително важно значение за Бургас – защото позволява общинска администрация да оптимизира политиката си за опазване качеството на въздуха, което се доказва от фактите – качеството на въздуха в Бургас за изминалата 2014 г. бележи подобрение спрямо 2013 г. като фонови стойности на замърсителите. !!!!!

През 2014 г. Мобилната станция е била разположена на 18 различни точки – в различни жилищни комплекси и квартали на Бургас – на база предварителен график за местоположението й, но тя се позиционира и на конкретни места след подадено искане или жалби на граждани.“- http://www.burgas.bg/bg/info/index/905

Пълни шменти – капели …

Митът за свиването на емисиите от сереводород от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас”бяха разбити с рекордните замърсявания през март 2016 г., когато тези емисии достигнаха до 36 ПЪТИ над среднодневните норми и продължават и през март 2017 г.,но …

Кмет и подчинените му чиновници МЪЛЧАТ И НЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПОДОБНИ НА ТЕЗИ В СОФИЯ ?! Единственото, което са направили е, че Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства, за безвъзмездна финансова помощ от Националният доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електромобили, за закупуване на два електрически автомобила за нуждите на Общината и толкова …

Да припомним, че Димитър Николов освен че е кмет е и заместник в ИК на ПП ГЕРБ на Бойко Борисов, подобно на софийската кметица Йорданка Фандъкова, само че в София общинските чиновници се опитват да направят нещо, поне с безплатен транспорт за софиянци в дните с наднормено замърсяване на въздуха, а в Бургас като в Бургас – НИЩО ?!

Свободен автор – Философът