Нов министър – нова надежда за Бургас -обновена

„Кроношпан“ в Бургас ще бъде спрян, ако до 30 юни 2017 г. не изпълни мерките срещу замърсяването на въздуха

Очакванията на „Авантаж“, новият министър на околната среда и водите Нено Димов да потърси отговорност от областното и общинското ръководство на Бургас, което години наред изчерпва своите законови задължения с наблюдение чрез данните на една мобилна станция, които често липсват, а замърсяването с ФПЧ10 и сероводород е повече от реално и рекордно в дадени моменти до 36 пъти над нормите е на път да се осъществи и то без министърът да е от Бургас или от ГЕРБ, както беше бившият министър Ивелина Василева-avantage.bg/4685-2/

Министър Димов вчера в Бургас обяви още, че дървопреработвателното предприятие „Кроношпан“ в Бургас ще бъде спряно, ако до 30 юни 2017 г. не изпълни мерките срещу замърсяването на въздуха. Това е станало на срещата на Димов с ръководството на дружеството. Сигнали за замърсяването на въздуха с дървесни стърготини са подавани многократно от жители на Бургас и най-вече от кв. „Славейков“.

С надежда да не виждаме повече подобни гледки в небето на Бургас

„Българските и европейските норми трябва да се спазват. Неприемливо е в България да не се съобразяват с изискванията, в Австрия никога не би било допустимо такова отношение“, заяви министърът и подчерта, че борбата със замърсяването на въздуха с цел опазването на здравето на гражданите е негов приоритет, съобщиха още от пресцентъра му в по-обширно съобщение.

Изпълнителният директор на „Кроношпан“ Асен Ников е представил мерки за прекратяване на замърсяването на въздуха с дървесни стърготини до 30 юни 2017 г. Директорът на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова е заявила, че досега са налагани многократно огромни санкции на „Кроношпан“( колко големи и колко от тях паднаха в съда е друг въпрос-б.а.), но въпреки това предприятието не е взело мерки.

Да напомним, че същата РИОСВ – Бургас даде разрешение да се увеличи 2 пъти обема на производство на „Кроношпан“, а това производство е свързано с изгарянето на дървесни отпадъци и е в рамките на града и по този начин допринесе косвено за 2 пъти увеличение на обема от отпадъчни емисии – основно свързани с ФПЧ10 ?!

Надяваме се, министър Димов да спази обещанието си за санкции за спиране производството на „Кроношпан“ след 30 юни 2017 г., ако не изпълни мерките срещу замърсяването на въздуха.

И дано обещаното не бъде като мълчанието на ГЕРБ и неговите кадри в Бургас …

Свободен автор – Философът