„Рекорд“ : Квартал на Бургас е с наднормено замърсяване на въздуха 57 дни за пет месеца

Много от големите европейски градове отчитат сравнително ниски нива на замърсяване, но в някои са над пределно допустимите през голяма част от годината. Такъв е и Бургас, в който квартал като Долно Езерово има надхвърляния на средно дневните норми  (СДН)   от над 60 пъти годишно до 215 пъти през минали години при разрешени 35 ?! И това е квартал от т.нар. „най-добър град за живеене“ в България ?!

Законодателните норми за замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10 ) са :

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици:

ФПЧ10

– СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);

Някои фрапиращи нарушения са отразени в сайта на общината в екобюлетините – http://www.burgas.bg/bg/info/index/1180

И докато през миналите години протестите са били плахи или мълчаливи, то гражданите на София и гражданските организации ни дават пример какво и как да се направи, за да накараме кмет и общински чиновници да си изпълняват задълженията по закон.

Неправителствени организации и адвокати заведоха колективен иск срещу бездействието на Столичната община по отношение на високите нива на замърсяване в София, съобщиха от „Спаси София“.

Те съдят общината и очакват съдът да установи дали и колко в периода 2015 – 2017 г. Столичната община е навредила с бездействието си на жителите на София. Също така поискахме от него да я задължи да предприеме незабавни компенсиращи мерки след широко обсъждане с граждани и организации – http://avantage.bg/5569-2/

Припомняме анализа на омбудсмана на община Бургас Таню Атанасов, който ясно и просто посочи истината  за редовното наднормено замърсяване на въздуха над Бургас :

Има тенденция за увеличаване на общия брой на дните, в които през годината, съществуващите измерителни съоръжения са отчели показания над допустимите средно-дневни норми.
В анализа са използвани данни от Регионалната здравна инспекция- Бургас, ОД на МВР, ежедневния екобюлетин за състоянието на въздушната среда, публикуван в сайта на община Бургас, жалби и сигнали на граждани.
Основните източници на вредни емисии в атмосферния въздух на територията на Община Бургас са „Лукойл – Нефтохим“ – Бургас, „Кроношпан – България“ ЕООД – Бургас, промишлената и строителната дейност, ежегодното увеличаване интензивността на автомобилния и въздушен трафик, некачествени пътни настилки, използването на твърдо гориво за отопление.

Но докато „Лукойл Нефтохим Бургас” е свил драстично нивата на емисиите от сероводород в атмосферния въздух в Бургас през последните три години – 2013, 2014 и 2015 г., за дървопреработвателният завод „Кроношпан” не се споменава нищо конкретно като източник на основното замърсяване на въздуха –  с прах.
Основното замърсяване на въздуха, който дишат бургазлии е от наличието на фини прахови частици. 
През 2012 г., нормите са били надвишени 161 дни; 2013 г. – 197; 2014 г. – 179; 2015 г. – 215 дни.

Един подобен бургаски иск може да обхване от 2009 г., когато в Долно Езерово има регистрирани 53 дни с превишение на СДН до май 2017 г., когато само за пет месеца има цели 57 дни с превишение на СДН .

Ако има граждански организации в Бургас нека направят нужното.

Свободен автор – Философът