Eвропейския Индекс на настигане 2016 : България бедна, корумпирана и със зависими медии и дефектна демокрация

В цялостната класация в новото издание на „Индекса на настигането“ за 2016 г. България заема 29 място от 35 страни, но е с едно място по-надолу спрямо изданието през 2013 г. Иначе казано България е бедна, корумпирана и със зависими медии и дефектна демокрация …

 

В категорията „Демокрация“ България е на 30-а позиция, като има влошаване с едно място спрямо предното издание на класацията.

Най-нисък резултат България има при индикаторите „очаквана продължителност на живота“ – предпоследното 34-о място, „корупция“ – 33-о място, „доверие в хората“ и „свобода на медиите“ – 30-о място.

Прави впечатление, че българите можем да си позволим едва 46% от потреблението на европейците, както и фактът, че 30.30 % от българите са в риск от бедност …

Сред страните от групата ЕС10+1, най-успешната страна в процеса на догонване е Естония, следвана от Чехия и Словения, които са съответно на 13, 15 и 16 място в цялостната класация от 35 страни в „Индекса на настигането“ за 2016 година. България на 29 място и Румъния на 28 място са последни сред новите страни-членки.

 

„Индекс на настигането“ може да се намери на адрес www.thecatchupindex.eu , където потребителите могат да видят класациите по страни и индикатори и да съставят свой „собствен индекс“, като използват наличните данни. Индексът е проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество“ – София.

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите продължава успешно и започва да дава измерими резултати, но съществува риск от задълбочаване на различията между балканските държави и останалата част на континента, според доклада „Не спирайте сега. Изводи от Eвропейския Индекс на настигане 2016“. Докладът се базира на шестото издание на „Индекса на настигане“, който измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление.

Такива са видимите резултати от управлението на Борисов и ГЕРБ …

Свободен автор – Философът по www.TheCatchUpIndex.eu.