България е в челото на измамите разследвани от ОЛАФ

България бе сред трите страни в ЕС през 2016 г, срещу които са започнали най-много разследвания за измами с еврофондове, става ясно от доклад на Европейската служба за борба с измамите с еврофондове (ОЛАФ).

Тази година нещата не са различни въпреки хвалбите и видимите резултати на кабинета Борисов.

Oбщо 888 милиона евро са били раздадени през миналата година в схеми за предполагаеми измами по европейски програми. Водещите държави по злоупотреби са България, Румъния и Унгария. Това се твърди в годишния доклад на Европейската служба за борба с измамите с еврофондове (ОЛАФ). Измамите са съсредоточени предимно при земеделските субсидии и подпомагането на бедните райони.

Според ОЛАФ злоупотребите са съсредоточени основно в земеделски субсидии и за подпомагане на бедните райони, а в България такива колкото ти душа ще …

Преди повече от година коалиция „За да останат хора в България“ сезира със сигнал Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и българската прокуратура за проверка на изнесените данни за злоупотреба с европейски и бюджетни средства по Оперативна програма „Околна среда”, сектор „Биоразнообразие”.

В сигнала се настоява и да се извърши ревизия на дейността на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

„За да останат хора в България“ настояват да се обърне особено внимание да се обърне за наличие на конфликт на интереси и свързаност между лицата и организациите, печелещи обществените поръчки. Да се провери детайлно кои дирекции на МОСВ и кои служители и по какви критерии изготвят заданията за поръчките.

Като пример за почти 1400 проверени случая изрично се посочва този с плащане на 1.3 милиона евро за предприятие за замразени зеленчуци в България. Имената на компанията и заподозрените лица не се посочват, но е известно, че средствата са от фонда за развитие на селските райони, а там има бюджет за Мярка 41  близо 104 млн. лева

Мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” предоставя възможност на местните общности да участват активно в административното управление и усвояване на средства, предвидени за Ос 4: „ЛИДЕР” от ПРСР чрез разработването и изпълнението на стратегии за местно развитие (СМР). Тези дейности се осъществяват от т.нар. местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата. По реда на Наредба № 23 от 18.12.2009г.6 в рамките на двете проведени покани за прием на проектни предложения за финансиране са одобрени 35 МИГ, с териториален обхват 58 общини (25% от общините в селските райони) и 1112 населени места (вж. табл. 4). Общата покрита територия по тази мярка на подхода ЛИДЕР е в размер на 25.8 км2 (23% от територията на страната и 29% от територията на селските райони) и общ брой население, покрито от подхода ЛИДЕР – 801 688 души. Общият бюджет за Мярка 41 е близо 104 млн. лева

Възстановените по съдебен път средства през 2015 година са били 187 милиона евро, което е понижение от 10% спрямо 2014 г.

През 2015 година агенцията е приключила 304 разследвания, което е рекорден брой. Започнати са нови 219 проверки, като за средно 2 месеца служителите успяват да преценят кои от над 1440 докладвани случая заслужават сериозно внимание.

А иначе в България далавери не липсват, дори и при наличие на български отдел на ОЛАФ …

Свободен автор – Философът