Държавните ведомства назначават чиновници по системата наши и ваши …

6 897 държавни чиновници назначени без конкурс през 2016 г. Системата за назначаване на чиновници все още е наши и ваши …

Министерски съвет публикува Доклада за състоянието на администрацията през 2016 година.

Държавните ведомства продължават масово да заобикалят задължителното изискване за провеждане на конкурс при назначаването на чиновници. От всички 10 764 назначения през миналата година конкурс е проведен само за 3869 служители, показва публикуваният тези дни доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.

Най-често използваният начин за заемане на длъжности от държавни служители през 2016 г. е бил преназначаването на друга длъжност. Преминали на друга длъжност са общо 3475 държавни служители, или 32.3% от всички назначения по Закона за държавния служител. Близо 1300 чиновници са започнали работа без съревнование, защото са назначени на непълно работно време или по заместване. Известно е, че тези практики масово се използват за заобикаляне на изискването за подбор, защото в масовия случай след изтичане на определен срок хората се назначават за постоянно …

След като и висшите постове в територията и дупетатите са на същата система, какво толкова да им придиряме на чиновниците-партийни кадри … Важното е да слушкат и да гласуват …

 

Свободен автор -Философът