Следи от кръв и ужасна воня на риба в Созопол, туристи се страхуват от зарази

Хората са принудени да прескачат кървавите дири и да си запушват носовете, за да не усещат миризмата

Рибарски кораби и лодки по няколко пъти на ден разтоварват прясна риба на нерегламентирани за това места в Созопол. Тя се натоварва в камиони, които предполагаме не са добре изолирани, в следствие на което от тях тече мръсна вода примесена с рибешка кръв, алармира адвокат Краси Арсенов. Той е изпратил снимки за рубриката „Моята новина“ на Нова телевизия. Искам да подам сигнал за реално замърсяване и опасност от зарази, както и силна, воняща миризма, добавя той.

„При разтоварването и пренасянето на уловите от прясна риба, остават големи площи със следи от кръв, която излъчва силна и воняща миризма. Туристи са принудени да прескачат кървавите дири и да си запушват носовете, за да не усещат миризмата. В близост до тези следи ежедневно минават хиляди туристи и са разположени множество туристически обекти – хотели, ресторанти, бистра, магазини“, разказва адвокатът.

„Няма места за продажба и контрол на улова. Както за повечето инфраструктурни съоръжения и за пристанищата има предвидени евросредства. Известно е, че в съседния на Созопол град Черноморец е извършена реконструкция на рибарския пристан и същият е превърнат в рибарско пристанище със субсидия в размер на 4 577 818 лв., преведени на Община Созопол по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища , места за разтоварване и закрити лодкостоянки“. То е въведено в експлоатация по законоустановения ред и отговаря на изискванията на националното законодателство и на действащите актове на Европейския съюз“, добавя зрителят.