Стенограмата за КТБ от 29 юни 2014 г. – първа част

КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ С ЛИДЕРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЧАСТ ОТ МИНИСТРИТЕ ОТ КАБИНЕТА ”ОРЕШАРСКИ” 29.06.2014 г., ”Дондуков” 2, зала 2 (14.00 ч.)

На срещата присъстват:
Росен Плевнелиев – президент на Р България
Михаил Миков – председател на Народното събрание
Пламен Орешарски – министър-председател
Бойко Борисов – ГЕРБ
Владислав Горанов – ГЕРБ
Сергей Станишев – Коалиция за България
Янаки Стоилов – Коалиция за България
Лютви Местан – ДПС
Йордан Цонев – ДПС
Евгени Узунов –
Николай Бареков – България без цензура
Красимир Каракачанов – България без цензура
Меглена Кунева – Реформаторски блок
Радан Кънев – Реформаторски блок
Поканени са да присъстват:
Иван Искров – управител на БНБ
Калин Христов – подуправител на БНБ
2

От Администрацията на Президента:
Екатерина Захариева – началник на кабинета на Президента
Росен Кожухаров – главен секретар на Президента
Румяна Коларова – секретар на Президента
Милен Любенов – секретар на Президента
Мария Иванова – прессекретар

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Добре дошли на всички!
На днешните консултации са поканени да вземат участие
председателят на УС Иван Искров и член на УС и подуправител
Калин Христов.

Г-н Председател, заповядайте, добре дошли, г-н Христов,
също добре дошъл, заповядайте!
Благодаря на всички участници в днешните консултации.
В петък бях информиран от председателя на Народното
събрание г-н Миков за преведените консултации в Народното
събрание, за което благодаря, както и за постигнатите резултати.
Аз съм удовлетворен, че в рамките на вече няколко формата, а
именно посочвам Консултативния съвет за национална сигурност,
който се проведе на 17 юни, както и консултациите в Народното
събрание, които бяха проведени на 27 юни, виждаме един
отговорен национален подход, постига се съгласие, има и
конкретика, което мисля, че в ситуацията, в която държавата се
намира днес, е много важно.

Искам да благодаря за сигнала, който вие изпращате за
постигане на съгласие и, разбира се, за решителност и отговорност
да се предприемат и следващи стъпки в интерес на държавата и в
интерес на плавния преход в един труден период, както ние
всички заедно го нарекохме, към повече стабилност в държавата“.
Разбира се, действах максимално бързо, защото вярвам, че
ситуацията е различна, тя изисква бързи и спешни действия.

3
Много пъти сме си казвали, очевидно днес всички ще се
съгласим, че се намираме в, аз бих я нарекъл „криза на доверието“.
Дори и това, което се вижда в различни сектори, дори и това,
което виждаме в банковия сектор но и някои други действия в
последните месеци, факти и констатации ни дават да разберем
колко важно, колко крехко и колко ценно е доверието към
парламента, доверието към президента, доверието към
политически партии, доверие, разбира се, и към банковата и
всички останали системи. Говоря именно за тази криза на
доверието, защото, когато доверието в институциите като цяло е
ниско, чак тогава разбираме, че тази криза на доверие или това
ниско доверие може да се разпростре и върху сектори или сфери
от нашия живот, а гражданите са много по-уязвими и, разбира се,
трябва да мислим именно за заплахите към тях, за тяхното бъдеще
и за бъдещето на държавата.

Благодаря още веднъж, че сме всички заедно днес тук,
благодаря за решителния подход, бих казал, за поредното
доказателство, поредният сигнал за конструктивен диалог и
национално отговорен подход, прагматично, ясно, решително
които се надявам днес да излъчим към нацията. Когато е трудно,
мисля, че така трябва да се действа – да се излезе с конкретика от
днешната консултация, да стане ясно на хората какво правим.
Трябва да успокоим себе си, като предпоставка да успокоим и
народа. Трябва да имаме план, да повярваме в този план, за да
може и народът да ни повярва. Вярвам, че сме на прав път.
Посочена беше конкретна дата за избори, около която има
обединение, за избори. Същевременно има и ясни проблеми,
които трябва да се решат. Но позволете ми, въпреки
предварително ясно посочените приоритети, които искаме днес да
обсъдим, с оглед спешността на ситуацията във финансовия
сектор, да дам думата и да помоля да изтегля напред заедно с вас
първо констатациите и възможните решения, с които ние всички
4
заедно, убеден съм, ще излезем от гледна точка на финансовия
сектор, да чуем анализа. Вярвам, че е важно за всеки един от вас
да го направим това в началото. Уважавам всяка една от
политическите партии, убеден съм, че ще се борите да спечелите
доверието и да управлявате. Въпросът е какво ще се управлява,
ако в следващите часове и дни не вземем единодушно отговорни,
силни и ясни мерки.

Затова може би е добре да чуем какво е положението към
момента. Много експерти работиха. Регулаторът се ползва с
достатъчно силна репутация. Нека да го чуем. Ако нямате нищо
против, да минем през тази жизнено важна за народа тема и да
продължим с всичко останало.
Г-н Председател, заповядайте!

ИВАН ИСКРОВ:
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,
Уважаеми г-н Премиер,
Дами и господа,
Преди всичко искам да благодаря от името на нашия
Управителен съвет за поканата да бъдем тук и да се опитаме
заедно с вас да формираме единна позиция на държавата, за да
знаем какво правим ние, като Централна банка, и правителството
като основният провайдър на ликвидност във всяка една страна, в
т.ч. и в България.
Това, което искам да маркирам, е с две думи какво се случи
до Корпоративна търговска банка /КТБ?, защо се случи?
Това, беше коментирано много в публичното пространство.
Искам да маркирам и какво се случи след това,а именно, след като
работихме цяла събота и неделя с правителството на най-високо
ниво, говоря за миналата събота и неделя, в т.ч. с доказани
5
парламентарни експерти, канили сме само парламентарно
представени сили, за да не влизаме в излишни дебати защо, как,
кое и т.н., при цялото ми уважение към другите колеги, които
също са представени вече в Европейския парламент.

БОЙКО БОРИСОВ:
(прекъсва Иван Искренов)
Г-н Президент, а защо започваме от втория етап, има време,
предполагам, може би трябва да чуем как се стигна до тук, защо
прескачаме един етап, а започваме от събота, имаме време да
изслушаме всичко?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н председателят трябва да бъде достатъчно подробен.
Съгласен съм с Вашата констатация. Просто молим за достатъчно
подробно изложение от Ваша страна, г-н Управител, как и защо
стигнахме до тук и какво правим оттук нататък?
ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент!
Разбира се, ще говоря в рамките на банковата тайна, не
очаквате от мен…

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Между другото, искам да апелирам към всички
представители на днешните консултации – нека това, което се чуе
тук, да остане тук, нека всеки един от нас внимателно премери
публичните си послания след това. Много е чувствителна
ситуацията за следващите часове и дни. Апелирам, вярвам във вас
и благодаря за отговорния подход.

ИВАН ИСКРЕНОВ:
Поради случки, които, при цялото ми уважение към г-н
Борисов, няма да ги маркирам отново, тъй като те са в
6
общественото пространство и не са моя работа. БНБ няма никакъв
принос към случилото се. Поради тези случки започна масирано
оттегляне на депозити в КТБ от предходната сряда -мисля че беше
12-ти или 13-ти, и свързаната с нея „……………………….“, която
е …….% собственост на КТБ, но просто е в процес на смяна на
името. Така че за това сме уведомили нашите европейски
партньори, за да е ясно и да не въвличаме такова голямо и важно
име в световен мащаб в наши вътрешни проблеми.
Ситуацията започна в сряда, много се усили, особено след
като излезе анонимката, знаете за каква анонимка говоря, и в
петък на практика, след като до към 10.00 – 11.00 ч. бяха изтеглени
значителни суми, цитирам по памет – само в петък бяха над 350
млн. до това време, като подчертавам, че КТБ беше изключително
ликвидна банка, както всяка една българска банка в момента, и на
това ще се върна сега, като обсъждаме сектора като цяло. Към
11.00 – 11.40 ч. физически писмено тримата изпълнителни
директори на КТБ уведомиха управителя на Централна банка и
чрез него Управителния съвет, че поради масираната атака на
вложители, не биха могли повече да си позволят да изплащат
средства. На основание чл.102, прощавайте, ако греша, поискаха
да бъдат поставени под специален надзор, т.е. да бъдат защитени,
тъй като знаете, когато банка е под специален надзор, вече никой
няма правно основание, било директно, било чрез съдебната
система, да предявява своите претенции за срока на специалния
надзор. Съответно в рамките на час и нещо, след 2005 г. не ми се
беше случвало подобно нещо, се наложи да намерим двама квестори –
един наш служител с една госпожа, която сме ползвали при
последната случка 2005 г., Международната банка за търговия и
развитие беше малка банка, но в 12.30, цитирам по памет, вече УС
беше свикан, докладната беше налице, предложенията бяха
налице и ние назначихме квестори, с което изпълнихме
единствения си възможен законов ангажимент и отговорност към

7
този момент, с което банката затвори и прекрати своите операции
– както в страната, така и в чужбина.
Към 19.40 ч., за щастие, в края на работния ден вече, след
като е приключил ТАРГЕТ 2, всички разплащания за страната и
чужбина, получихме писмо от двамата изпълнителни директори,
които са все още бяха от „…………………………….“ в тази по-малка
банка, че банката, поради ….%-та си свързаност с голямата банка,
е подложена също на паника, на масирано изтегляне на депозити.
Поради тази причина те не могат вече да изпълняват своите
задължения. По сметките си имат …, Калин е до мен и може да ме
коригира, бяха написали от порядъка на 20-25 млн. лв., които
остават за понеделник, като само за понеделник бяха заявени над
30 млн. безкасови плащания, около 20-тина милиона на каса и
някакви по-дребни суми, които трябваше да платят по някакви
други ангажименти. Съответно ние пък имахме достатъчно
свободно време и през съботата и неделята, когато работихме
заедно, както казах, с колеги от правителството и от парламента,
стигнахме до варианта, че така или иначе ситуацията е такава, че
няма как за такъв кратък срок да търсим някакво саниращо или
друго решение, с което било да продадем банката на някой за 1 лв.
или нещо друго да се случи, и съответно трябва да разширим
квестурата и към „………………….………“. Това не е в
компетенциите изцяло на Централната банка, но пак казвам, в
събота обсъждахме как би трябвало да се процедира с голямата
банка и въобще с групата така, че да не се предизвика паника
между вложителите, тъй като атаките продължаваха и по
вестници, и по интернет особено, Фейсбук и т.н.: а коя е
следващата банка, коя е по-следващата банка …, и т.н.
Така или иначе вие знаете, че съгласувано с правителството,
в неделя УС на Централната банка взе важни решения и някъде
около 16.00 ч. следобед уведомихме нашата общественост за
разширяване на квестурата и към „………………“ за решението ни
8
незабавно да назначим независим одит, и то от световно известни
и признати имена, който в рамките на 10 работни дни да извърши
оценка на активите и пасивите, и най-вече да обърне внимание на
кредитния портфейл в какво състояние е, след което вече чрез
……………………………………………. и ……………………………………
в банките, на практика банката да се национализира. Това е
нещото, което ние вече го съобщихме. Просто обобщавам какво се
случи до преди тази седмица.
Разбира се, ние много добре знаем закона и много добре ще
го спазим, ще го спазим стриктно, така че преди да се пристъпи
към тази „национализация“, слагам я в кавички, разбира се, че ще
потърсим в кратък срок миноритарните акционери, в лицето на
…………….. и на ……….., но ……. междувременно се произнесе,
че те нямат интерес, имат само 10% и не биха се интересували,
което пък може и да е добре, тъй като знаете и геополитическата
ситуация в момента в света.
Така или иначе за какво ли не съм чувал, тук да ме извинят
представителите на ДПС– било Доган фонд, какво ли не, но искам
категорично да заявя и да се знае това нещо, че 30-те % са
притежание на ………………… ………………. ……. и всички
други приказки са просто спекулации в интернет мрежата и няма
нищо общо с това, което се говори тук. Те участват в банката чрез
свое офшорно дружество, регистрирано ……………., но това е
практиката на големи инвеститори в световен мащаб поради
данъчно третиране и други причини да участват чрез такива
дружества. Но отзад седи ………………., като председателят на
този фонд, това е така нареченият техен „сребърен фонд“,
председателят е министърът на финансите на …………………
Казвам го, за да няма и такива спекулации.
Въобще нас не ни интересува искат ли или не искат. Така
или иначе те имат законовото право да заявят. Аз съм информирал
премиера, че проявиха интерес, информирах и държавния глава,
9
доколкото все пак той е е човекът, който трябва да бъде
информиран, защото формира 40% от моя Управителен съвет. Но
към този момент след една среща, която беше бегла, и моля да не
се коментира в медиите, нямаме някакви други заявени интереси.
Още повече, че ако се опитат въобще да си запазят техните
проценти, това означава да се ангажират много сериозно, и не с
жълти стотинки. Едва ли ще го направят, така че ние не работим
по този вариант – нито Централната банка, нито правителството.
Дано да съм отговорил на въпросите до този момент, до тази
седмица.

За жалост, на фона на политическите пререкания, на фона
на медийни пререкания, на фона на всякакви хейтърски участия,
най-вече в социалните мрежи, започна да се говори коя е
следващата банка и започна да се нагнетява напрежение около
…………………………….
Искам да знаете, че ……………… ………….., по-
голяма от КТБ, и ……….. по големина по размер на депозитите на
населението след …….. Добре седи на пазара. Преди атаката
имаше от порядъка на ………% ликвидност.
Понеже чух някъде по телевизиите, че един друг е казал, че
трябва да си подам оставката и т.н. Не че това е проблем за мен,
но да е ясно, че не става въпрос за проблем с капитал, проблем с
ликвидност. Няма такъв банков сектор в по-голяма част от
страните на Европа с такава капиталова адекватност и висока
ликвидност. Но когато се създаде недоверие, тогава това
недоверие рефлектира в изтичане на средства и никоя банка не би
могла да устои на такива безумни тегления.
Така или иначе се стигна до там, че в рамките на четвъртък и
петък, но най-вече в петък, банката, както знаете, пусна прес
съобщение. Бяха изтеглени, по наши данни, някъде от порядъка на
около 800 млн. лв. Това, което е притеснителното, разбира се, и
10

ние трябва категорично да си застанем зад банковия сектор, след
малко ще ви кажа какво предлагаме, ако преди това финансовият
министър не е имал възможност да говори. Искам да кажа, че през
петъка вече започнаха да пълзят слухове и за други банки и на
практика, поради банковата тайна и молбата на колегите от
банковия сектор, няма да споменавам банки извън тази, която вече
публично беше афиширана и пусна прес съобщение, но все пак ще
ви спомена, че от излезлите около близо 890 млн. пари от
банковата система, само 25% са в свръх в други банки. Тоест,
имаме едно голямо изтичане.

Пак ще повторя молбата ми – моля да бъдем много
пестеливи след заседанието.

МИХАИЛ МИКОВ:
Г-н Искров, кажете ми колко са в чужбина?

ИВАН ИСКРОВ:
Аз не съм инспектор, който да знае тези данни, тъй като
никой не може да го каже към този момент. Отчетността, която е
по линия на платежния баланс и на финансовата сметка, тук
икономистите знаят, че се получава на един по-късен етап и не
можем да го разберем, тъй като е свързано и с търговски операции
и с много други такива. Така че не мога да кажа колко от тях са
изнесени в чужбина или не.

Така или иначе от цялата седмица, разбира се и особено от
петък, колегата Костов го оставихме да работи по техническите
въпроси с нашите юристи и други, затова не е тук, но той
постоянно следи какво се случва в RTGS системите за разплащане
и в ТАРГЕТ 2. Виждаме, че банката плати, и то много коректно,
до 15.00ч. работиха в петък, всичко възможно, което можеше, но
сами трябва да разберете, че не е възможно при такава огромна
клонова мрежа, технически е невъзможно да бъдат зареждани
клоновете и с лева, и с евро.
11
Това, на което искам да обърна внимание и затова пледирам
да бъдем единни тук, и най-вече вие, политиците, е, че винаги това
непремерено говорене, страхът, който се всява от всякакви
псевдоексперти, за валутния борд започна доста да се говори
напоследък, в последните дни, и затова значителна част от
депозитите от тези банки, които бяха засегнати, бяха веднага
обръщани в евро -видите ли, да не би да паднел бордът. А в някои,
в които дори имаше внасяне, типичен пример е …………,
например, много често пък се правеха депозити в евро.
Това, което трябва да е ясно на всеки един и ние много пъти
сме го обяснявали – бордът не може да падне, бордът е
политическо решение на цяло едно поколение. Тук голяма част от
тези, които седят на тази маса, са взимали участие в дебатите и са
гласували за борда и знаят, че борд току-така не пада. Така че
много важно е също да излъчим и такъв сигнал, че няма никакви
проблеми от гледна точка на валутата.
Ако позволите, уважаеми г-н Президент, помъчих се и ще
извинявате, ако не са много гладки в изказването ми тези няколко
точки, но буквално ги пишех в колата, докато идвахме към
служебния вход – това, което направихме вчера и днес заседаваме
с правителството, под прякото наблюдение на премиера,
икономическият екип на правителството, заедно с Асоциацията на
банките в България. Имаме няколко мерки, които предлагаме да
бъдат подкрепени абсолютно единодушно:
Първо, незабавно да се блокира и премахнат източниците на
дестабилизация, генериращи безпричинно безпокойство и сеещи
лъжливи слухове срещу една от най-добре капитализирани-те
банки.
(прекъснат от Михаил Миков)
Едва ли ще ми разберете, г-н Миков.
12

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
После ще пишем, сега дебатираме. Вие говорете, ние Ви
чуваме, със сигурност ще има въпроси. Ясно и просто
формулиране на тезите. Имаме време след това да формулираме и
общия документ.
ИВАН ИСКРОВ:
Защото знаем какви са показателите – те са публични и ние
като Централна банка, седим зад тези показатели на банковата
система.
Тук, според нас, трябва заедно да обединим усилията си и
трябва да си призная, че аз не съм много силен в тази част, но тук
трябва да се говори с главни редактори на медиите, собственици,
където можем и ги познаваме, и съответно ДАНС много сериозно
да си върши работата.

БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, говорим в единствено число за една банка.
Питам, защо за нея говорим, а не говорим и за другата, и за
третата? Дотук в изложението няма нищо конкретно, за да имаме
такава среща днес, нищо не съм чул, въпреки личното си
приятелство, което имам с Искров. Ние сме се събрали да
спасяваме ……. или говорим за банковата система, която включва
целия период? И когато се говори за ДАНС, за тези смешници
снощи, за тези, които отидоха по офисите, за това правителство,
което мълча 10 дена, докато се случи всичко, сега Вие искате те
да са стожери и ние да се обединим. Първо ще се разграничим,
после ще се обединим. Кажете истината, кажете тези хора, които
са го направили, защо го направиха, кой прати ДАНС, кой прати
прокурорите, кой прати всички там, премиерът знаеше ли, този
вътрешен министър, където води като маймуна вчера хора с
маски, знае ли кой води? И днес тези провокации през ДАНС,
където пускат до БГ-нес и навсякъде, че ние сме едва ли не
13
виновни за това? Дайте да си сложим истината на масата, за да
видим можем ли нещо да направим. Върху какво да се обединя?
На ДАНС не му вярвам, на кого да вярвам в ДАНС, на тези, които
отидоха и заградиха офиса на едната, на втората, на третата?
И не си мръднаха пръста досега. А истината я знаем всички.
Или трябва да вземем решение и това да не се повтори по
никакъв начин, или само така да ни залъгвате и после да излезем
и да кажете: ама Борисов не се съгласи. Защо, аз искам да се
съглася, но искам да знам виновниците, искам да знам има ли
изтеглени държавни пари, има ли заръчани от тези банки.
МИХАИЛ МИКОВ:
И ние искаме да ги знаем, защото и на нас не ни ги дават.

БОЙКО БОРИСОВ:
Ами като искаме да ги знаем, защо мълчаха правителството,
ДАНС и МВР и не тръгнаха да атакуват още през първите 10 дни?
Извинявайте, но от нас искате да си заложим партиите, да
си заложим авторитета и да излезем и да кажем нещо на хората,
което да ги успокои. За да мога да не ги излъжа…, аз не вярвам на
министър Чобанов, не вярвам, че може да се справи. Казвам го
публично и в очите. Не вярвам на ДАНС, гледах ги снощи с
цялата пропагандна машина – барети, качулки, същият този, който
в комисия в парламента говореше за мен.
МИХАИЛ МИКОВ:
Кой?
БОЙКО БОРИСОВ:
Този Чикагото. Синът му който говореше в парламента на
комисията срещу мен.
МИХАИЛ МИКОВ:
Ами ти трябва да си доволен от цялата тази работа.
14
БОЙКО БОРИСОВ:
Аз не съм доволен, и тук разбирам Искров…

ЛЮТВИ МЕСТАН:
Ако може процедура.
Уважаеми г-н Президент,
Г-н Председател на Народното събрание,
Г-н Премиер,
Уважаеми лидери на политическите сили, които участват
днес,
Има много въпроси, наистина, и аз предлагам въпросите
към г-н Искров да бъдат т.2, или да ги зададем след изложението.
Аз не знам какво включва изложението на г-н Искров, но при
всички случаи би било полезно, ако в аванс той направи коментар
и на едно ширещо се в публичното пространство предположение,
че има преднамерени действия, в т.ч. и от страна едва ли не на
държавни органи към първата банка. Да, това е много е важно, да
чуем отговор на този въпрос и да бъде част от изложението, 2ко е
възможно. Защото, ако не го чуем, явно е, че този въпрос ще бъде
зададен, тъй като аз чувам една оценка, че това се е случило в
изпълнение на постановление, което забранява на държавата или
на търговски дружества с принципал държавата да не държат
повече от 25% от своите активи в една банка. Това ли се е случило
или се е отишло по-нататък? Това е много важно, за да си изясним
цялата картина.
Има и много други въпроси. Предлагам да ги зададем, след
като чуем изложението на г-н управителя.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви, г-н Местан.
15
Г-н Миков, Вие също искате да добавите нещо. Вероятно ще
помогнете към изложението.

МИХАИЛ МИКОВ:
Уважаеми г-н Президент, благодаря Ви.
Може би за всички ще е много полезно и ще разсъждаваме
много по-рационално и отговорно, ако имаме някаква
информация, тя да се предостави, ако трябва, вкл. по каналите на
най-високата степен на секретност. Защото и миналата седмица,
по повод на първия казус, и тази седмица, по повод на този казус,
и перспективите за следващите седмици ние разсъждаваме по
вестниците. Това не е намеса, казвам го категорично – не е намеса
в работата на Централната банка, защото се търси подкрепа от
всички обединени. За да се постигне подкрепа и обединение,
цялата истина трябва да е на масата за цялата система, защото
мисля, че в момента обсъждаме цялата система.
Аз иначе ще си изпратя мои въпроси утре и ще искам г-н
Искров да ги достави по линия на секретното деловодство. Аз ще
ги направя достъпни за тези, които имат достъп. Но е абсурдно
ние да боравим с най-общи представи за нещата, а да се иска от
нас да се дадат конкретни съвети, защото ние решения, нека да е
ясно, нито парламентът, нито правителството, те могат да помагат,
но действията, стъпките и мерките са детайлно разписани в закона
и са пълно право и отговорност на Централната банка.
Така че ще кажа на г-н Искров – когато се иска помощ,
трябва да е ясно за какво.

БОЙКО БОРИСОВ:
И от кого.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми дами и господа,
16
Също искам процедурно да вляза в дебата с едно уточнение,
с което трябва да сме наясно.
Сега е 14.30 ч., утре е понеделник. Затова мисля, че най-
важното е да проведем дискусия по целия проблем за
стабилността на финансовата и банкова система. Това е въпрос на
национална сигурност. Така е записано и в Концепцията за
национална сигурност. Но всички въпроси трябва да ги поставим
след като чуем плана на БНБ и предложението, защото, ако искаме
да направим нещо днес, е действително да се обединим около това
какво се прави от БНБ като институция, която е водеща и като
правомощия, и като отговорност за стабилността на банковата
система от правителството, от Асоциацията на търговските банки
и търговските банки. Защото най-важното е, според мен, днес
държавата да покаже че има държава, че има единодействия по
отношение на този риск, който е вече за системата, а не за една
или друга банка. И за съжаление ние, политиците, с непремерено
говорене засилваме подобни неща. Няма сега да влизам в
коментари. Бих могъл, но няма да го направя. Имам какво да кажа
за всички последни дни, но смятам, че отговорното сега е да
намерим решение, зад което да застанат институциите –
президентът, правителството, парламентът, БНБ с тяхната
инициатива. Затова нека да изслушаме предложението на БНБ по
същество, тъй като тази т.1 би трябвало да бъде последна, бих
казал. Първата точка е какво точно се прави, за да може утре
сутринта да не влязат квестори в ……, след това в други банки,
ако истерията продължи. Трябва да има план за действие.
Знам, че днес е имало разговор с Асоциацията на
търговските банки. Нека видим какво се предлага, какво трябва да
направи всяка институция – БНБ, правителството, асоциацията, за
да се гарантира стабилността на системата.
Обръщам внимание – днес гледам международните
коментари, в т.ч. в германските медии, които доста покриват. Те
17
говорят за атаки към конкретни банки. Ние се намираме в
абсурдна ситуация. Всички твърдят – международни експерти,
български експерти, че българската система е високо
капитализирана, високо ликвидна, огромни резерви на БНБ…, така
ли е? Преди няколко дни успешна емисия на правителството на
международните пазари, което също говори за доверие в
системата. Отвътре в България разклащаме системата. Това е
абсурдна работа.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Искров, въпросите към Вас бяха и подпомагащи.
Заповядайте!

ИВАН ИСКРОВ:
Аз искам да погледна г-н Миков в очите, ако може и той да
ме погледне. Ние се познаваме с него от 39-то Народно събрание.
Г-н Миков, никога, когато съм говорил с Вас, не съм си гледал
бомбетата на обувките, защото винаги съм гледал хората в очите,
защото знам какво съм работил.

МИХАИЛ МИКОВ:
Грешка е, Иване, че не съм ти писал. Аз нося отговорност за
това, че след миналата седмица не изисках по официален път, а се
задоволих с телефонни разговори и общи приказки. От утре ще си
пишем.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Искров, ще се опитам да Ви помогна с няколко
изречения оттук нататък, за да можем да бъдем бързи, ясни,
решителни и точни.
Имаме две банки, които са под особен надзор. Капиталът на
едната, която е четвърта по големина в българския сектор, ако
бъдат изтеглени спестяванията на всички от тази банка,
практически и целият фонд за гарантиране на влоговете е заминал,
18
плюс, разбира се, и допълнителни резерви. Имаме втора банка,
която е под особен надзор. Ние, като политици, очакваме истината
за това какво се случва в банките. Това е категоричен факт.
Второ, ние очакваме БНБ като силен регулатор, който се
ползва с доверие, да работи за повече доверие. Това означава
каквото пише в закона – ясно, решително и точно. Очакваме също
така да се погледне на сектора като системен проблем, но да не се
изпуска от очи справедливостта, която е основен проблем за
гражданите. Ако някой е източвал банка, той е източвал банка.
Същевременно, обаче, ако ние си даваме сметка, че започна да се
говори за ваканции, за банкови ваканции, това ще ни убие. Ако
започнем да говорим за Кипър,… но България не е Кипър.
България е България, 30% капитализирана банка, в Европа са 8.
Тази банка е по-капитализирана от средноевропейската. Защо се
случва така?
Днес разговарях с главния прокурор, вчера също разговарях
с него. Заявил съм категоричното желание на политическите
партии, вкл. и днес – ние очакваме от вас, но очакваме и от
правораздавателните органи, като са казали „А“, че има
злонамерена атака, да кажат и „Б“ – кой, кога, къде и т.н.
Готови сме да предприемем законодателни мерки във всяка
подкрепа за стабилността на сектора. Готови сме да направим
дебати в парламента, при президента, в правителството.
Валутният борд е монолитен, стабилен, няма да мръдне, докато не
влезем в еврото. Това ще го кажем днес. Готови сме на всичко, но
има хора, които носят отговорност, и институции, които носят
своята отговорност.
Затова Ви моля да ни разкажете по-конкретно картината и
може би идеята на г-н Станишев е добра да тръгнем отзад напред.
Според Вас какво трябва да се случи, за да видим оттам нататък
дали ще постигнем и съгласието и как точно ще го постигнем?
19
Между другото моята молба е и към правителството все
пак, защото работихте заедно с БНБ – когато кажем какво трябва
да се случи, много Ви моля, г-н Министър -председател и Вие да
се включите в дебата, за да бъдем бързи и ефективни. Ясно е, че
следващите часове са важни, ясно е, че в понеделник очакваме
трета банка да подаде молба, ясно е,че е възможно още 2-3 до края
на понеделника и те да подадат молби. И повече от ясно е, че ние
се надбягваме с времето, а факт е, че масовото теглене на пари
води до паника. Паниката е лош съветник. Същевременно
секторът е капитализиран, имаме кризи на доверие, имаме
криминална атака, но нямаме банкова криза, нямаме такава,
според мен.
Г-н Управител, заповядайте!

ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент!
Уважаеми дами и господа, познавам се с повечето от вас от
много години. Само това искам да кажа, преди да продължа.
Не искам подкрепа за г-н Искров, както се изказа г-н Миков,
искам подкрепа за Българската народна банка и правителството в
опита ни да удържим това, което се случва в момента. Г-н Искров
няма никаква необходимост от подкрепа.
БОЙКО БОРИСОВ:
Двете заедно не могат да вървят. Или БНБ напред и
единствена да я подкрепяме, но с правителството няма как, няма
да слушам дори. За кое правителство говорите? Г-н Станишев
казва: държавата. Но тази държава доведе нещата до тук. Нали се
разбрахме за избори, нали се разбрахме да подадат оставка, нали
се разбраха да изместим фокуса от банките върху фокуса на
политиката, ние да се млатим там колкото си искаме, но хората да
се махнат от банките. Нали това се разбрахме? И когато видях г-н
Чобанов по „Панорама“ да обяснява, че всичко е стабилно, и
20
Когато каже, че е стабилно, това е все едно да ти каже : добър ден,
и пускаш лампата веднага. Значи ситуацията е зле. Дайте да
изместим фокуса от банките, а не да слушаме Искров. Човекът ще
се справи колкото може.

МИХАИЛ МИКОВ:
Но аз искам да го чуя.

БОЙКО БОРИСОВ:
Добре, щом искате да го чуете, чуйте го. Аз искам да кажа,
че мога и ще подкрепя. Макар че и формата, г-н Президент, хубаво
е като се каже двама души, да са двама души. Правим изключения,
ОК, но както аз съм взел експерт, за да може това, което каже
Искров, ако е добро, да кажа „да“ и съм готов да го кажа в пълния
му обем. Все пак искам да се знае, че ние подкрепяме банката и
банковата система. Няма как прибавяне на думата „правителство“,
което спа, което Вие нарекохте случки…, какви случки са това да
ти влезе прокуратура, следствие, ДАНС, жандармерия в офисите,
това случка ли е? Това е пряка атака срещу една банка, която и да
е, не ме интересува. Защо си мълчахте Вие, когато същите тези
хора се наредиха пред Общинска банка? Ако бяха съборили
………… ………., щеше да е виновна Фандъкова и ГЕРБ, нали?
Рецидив става, господа, и ако не се посочи, не се
гарантира…, на това правителство нямам грам доверие. Оставка на
правителството. Ако не може целият кабинет заедно, заради
датата на изборите, тотално всички утре да осъмнат с нови
министри. Това ще успокои хората.
(всички говорят едновременно)
МИХАИЛ МИКОВ:
Това не може да стане.

БОЙКО БОРИСОВ:
Тогава какво искате от нас?
21

МИХАИЛ МИКОВ:
Искаме първо да решим този проблем.

БОЙКО БОРИСОВ:
Този проблем е нерешим в този формат.

МИХАИЛ МИКОВ:
Ако може да кажа нещо – говорим за отговорностите на
банките. Много ясно са написани в законите. Правителството е
тук, това, друго или трето да подкрепи, ако банката казва: дай 1,
2, 3 млрд. Нека да видим мерките на банките, премиерът ще каже
колко може и в какви срокове да осигури да вървим нататък. Ако
ще свързваме банката с разговора ни от онзи ден, тогава банката
да си излезе, да си проведе разговор и банката да се обсъжда на
друго място.

ЛЮТВИ МЕСТАН:
Ако може само една дума.
Струва ми се, че говорим за два аспекта на един и същи
проблем. Темата днес е изход от ситуацията и пътят към
стабилността – и на банките, и на политическата стабилност. Не
трябва да се противопоставят двата аспекта. Ние трябва да решим
днес и двата въпроса. Тоест, кои са мерките – правни, строго
специфични относно стабилизирането на банковата система,
какъв е ангажиментът на правителството, на парламента, ако се
появят такива ангажимента – това е едната страна на въпроса.
Второ, политически измерения на стабилността, свързано с
разговорите при Вас и последвалите в петък също са тема на
днешното заседание. Не бива да се противопоставят двата
аспекта. Ако изходът са предсрочните избори, казахме, че са, т.е.
не се връщаме към тази тема, правим го.
Оставка – кога, също днес тук. Едно е ясно, че имаме
хоризонт, имаме дата, която е фиксирана, за да няма злоупотреба,
22
и ние няма да отстъпим от постигнатото споразумение. Няма да се
възползваме от ситуацията, за да удължим изкуствено живота на
кабинета.
Какви други политически и стабилизационни мерки са
необходими, без ограничение тази тема е на масата и ние сме с
нагласа. Но каквото и да е решението, е добре то да се вземе не
дори с широко съгласие, а с консенсус, когато става въпрос за
банки.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз моля разговорът ни да е достатъчно организиран и
сериозен и да продължи със своето изложение председателят на
Централната банка, след което да му бъдат поставени всички
въпроси, които тук бяха засегнати.
И искам да подчертая, че преди ние да имаме отговор на
въпроса – утре българските банки ще отворят ли и ще работят ли,
смятам, че е безотговорно да обсъждаме каквито и да е други
политически теми, които засягат главно нас. Защото хората отвън
се интересуват дали утре тази система ще функционира. Ако ние
нямаме отговор на този въпрос, мен твърде малко ме вълнуват
другите теми, които са в нашия дневен ред.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Абсолютно правилна е Вашата констатация.
Г-н Искров, заповядайте, моля Ви, продължете Вашето
изложение, предложения какво очаквате? Бъдете прагматичен,
точен, ясен.

ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент. Винаги съм се стремял да бъда
ясен и разбираем.
23
Ще спомена 7 неща, които се опитахме да формулираме
заедно с колегите от правителството и Асоциацията на банките, с
които Ви казах, че говорим вече втори ден.
Първото, повтарям го още веднъж – незабавно блокиране на
всички дестабилизиращи източници. Това няма как да стане без
разговори с главни редактори на медиите и ДАНС да върши добре
работата си. Вече виждам, че в тази насока си върши добре
работата. Дано да хване всички, но едва ли е възможно.
Второ, от гледна точка на обществения интерес и все пак, за
да всее малко ред, предлагаме безкомпромисното
противодействие на държавата срещу криминалната атака към
банките да включи криминализиране на неверните слухове и
призиви за атаки срещу банките.
Няма как да си забравил един доклад някъде или да не знаеш
къде е и да те разследват, тъй като е било държавна тайна, оттам
национална сигурност, а основен елемент на националната
сигурност, какъвто представлява финансовата стабилност, да
било наказуемо само с глоба. Абсурд. Никога няма да излезем от
тази каша, ако е така.
Трето, и това е много важно – след като ви отговоря на
всички въпроси, пледираме за това – ясна и категорична публична
подкрепа за предприетите от БНБ и правителството стъпки. Не
говоря и не е моя работа да казвам трябва ли да го одобрява
правителството като цяло, като дейност, но в тази насока за
банките, след днешните консултации при президента, казано
простичко, говорене на един глас, защото побъркахме хората в
нашата държава. Говорим като един, когато става въпрос за банки
и какво трябва да се прави.
Четвърто, пълна ликвидна подкрепа от БНБ и
правителството и банковата система като цяло за банките, които
са поставени или биха били поставени под натиска за изтегляне на
24
депозити. Тук не говорим въобще за никакви такива варианти, за
които намекна г-н Плевнелиев и не е необходимо да ги обсъждаме
към този момент – пълна ликвидна подкрепа.
Пето, в рамките на тази ликвидна подкрепа, тъй като аз не
мога да говоря от името на премиера и на финансовия министър,
те ще кажат как го виждат от тяхна страна, БНБ за пръв път, след
като бе въведен бордът, ще предостави ликвидност при условията
на чл.33, ал.2 и 3, а това е ликвидност, когато банката има
държавни ценни книжа. Най-вероятно още утре може би ще
пипнем и по Наредба № 6, която казва как се рефинансират банки,
когато има ликвиден риск, засягащ цялата система.
Тоест, ние не бягаме от своята отговорност.
Шесто, незабавно уведомяване на Европейската комисия,
тъй като аз лично не смея да говоря с никой, а доколкото разбрах,
Калин поне ми каза, че се е чул с колеги от ЕК, звъннали са му и
са му казали, че г-н Барозо е поискал премиерът и аз да се чуем с
г-н Оли Рен. Така че това, което емного важно, за разлика от други
някои стъпки, които се правеха последните години, поне по този
въпрос да бъдем изключително предсказуеми и прозрачни пред
нашия най-важен партньор, страните от Европейския съюз и в
частност Европейската комисия, в частност Генерална дирекция
„Конкурентоспособност“ и Генерална дирекция „Еквим“, и
разбира се, аз трябва да уведомя нашия изпълнителен директор на
холандската група в МВФ, тъй като те вече питат, звънят и аз се
крия, тъй като няма как, без да имам мандат от вас, да се чувам и
да му описвам какво се случва.
Седмо, ако е възможно да се вземе тук като решение –
очевидно е, че е нарушено доверието в страната. Чрез удара по
подуправителя, ръководещ „Банков надзор“, на практика и
вероятно и затова г-н Миков е по-съсредоточен върху
Централната банка, вероятно и нашата репутация е силно
нарушена. Имаме нужда от внасяне на доверие в този момент в
25
страната чрез даване на мандат на правителството и на БНБ за
водене на преговори с МВФ и Европейската комисия при
необходимост.
Това са нещата, които исках да кажа пред вас, уважаеми
дами и господа, и съм готов на всякакви въпроси да отговарям, ако
преди това не е необходимо може би колегите от правителството
да кажат няколко приказки.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-Н Председател, няколко бързи въпроса и коментар, за да
вървим по 7-те предложени от Вас теми.
Първо, когато казвате за мандат за правителството, което и
да е то, и БНБ за водене на преговори с МВФ или чрез
Европейската комисия, защото преговорите се водят с ЕК, а не с
МВФ директно, нали така – т.е., преговори с ЕК?

ИВАН ИСКРОВ:
Ако позволите, г-н Президент, такава е процедурата –
винаги първо се уведомява ЕК и се водят преговори.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
И тя е водеща. Така че не говорим за МВФ, а за ЕК.

ИВАН ИСКРОВ:
Но трябва да уведомим фонда, тъй като ние сме
пълноправен член на МВФ и няма как управителят, преполагама,
че са въртели вероятно и в Министерство на финансите, да
мълчим, да се крием и да не кажем че това се е случило, какво сме
се опитали да направим, че това правим в момента и т.н. и се
опитваме да фиксираме проблемите.
26

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Нали разбирате, че едно е да кажем Европейската комисия,
друго е да кажем МВФ, но така или иначе ще има дебат по тази
тема.
Само искам да информирам уважаемите членове на
днешните консултации – аз проведох два разговора, единият беше
с Кристалина Георгиева, която помолих лично да разговаря с
комисаря Алмуния и комисаря Оли Рен, който в момента се
представлява, доколкото знам, от Синкалас, тъй като самият той
има ангажименти по друга процедура. Европейската комисия,
когато правителството каже, както каже и каквото нашето
правителство каже, да излъчи като послание от Брюксел. Става
въпрос за часове.

БОЙКО БОРИСОВ:
Правителството изобщо не е наше.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Да, съгласен съм, но правителството е на България, което
има часове, да съгласува с ЕК посланията си.
Второ, в моя разговор с главния прокурор, той също ме
информира, че ще помогне на правораздавателните органи, ако
има законодателна инициатива за криминализиране и т.н.
Но сега стартира дебатът. Заповядайте, г-н Миков.

МИХАИЛ МИКОВ:
Дами и господа, да ви кажа, че тази промяна в НК-то ще
важи оттук насетне. Извинявайте, но стига сме правили промени и
да плашим гаргите. Има достатъчно текстове, сега ще ви ги
извадя, ще ви ги съобщя, които в момента могат да се прилагат
ефикасно. Стига, на тези хора им омръзна, сто пъти го променяхме
НК-то, г-н Президент. Има достатъчно текстове. Не възразявам да
27
завъртим още една поправка на Наказателния кодекс и да въведем
доживотен затвор без право на замяна.

МЕГЛЕНА КУНЕВА:
Аз няма да взема думата по същество на този дебат, искам
просто да предложа помощ.
Трябва да припомня, че пета година съм политически
съветник на Сим Калас, с който съм работила и в целия си
предишен мандат. Той е бивш премиер, финансов министър.
Разчитайте, имам абсолютно директен, пряк, много бърз достъп.
Освен това той познава добре България, така че разчитайте.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Благодаря, г-н Президент!
Г-н Председател на Народното събрание,
Уважаеми лидери,
Дами и господа,
Два въпроса само – по т.5 на Плана на БНБ декларирахме и
публично, и в експертните разговори, че правителството ще
подпомогне с всичко, което е необходимо – инструментално и
ресурсно, усилията на БНБ за справяне със ситуацията. За тази цел
вероятно ще имаме нужда и от подкрепа на парламента в
определени параметри, които са ни фиксирани в Закона за
бюджета, в частност параметрите на дълга. Най-вероятно ще
влезем в парламента, за да поискаме промяна на някои от тези
параметри, но само това. Останалата част, която си е в нашите
компетенции, ще си използваме компетенциите и ще подкрепим
БНБ. Засега ми се струва, че само за този параметър ще молим
лидерите за подкрепа в парламента, така че да бъде ефективна
подкрепата ни на БНБ по отношение на инструментариума.
И ще си позволя, макар че не е пряко във връзка с това, г-н
Борисов, мълчанието на правителството е дискусируемо. Аз
мисля, че правителството даде достатъчно анонси в умерена
28
степен, не истерично, не се появявахме всяка вечер, за да казваме,
че ще подкрепяме, защото истерията в някои случаи води до по-
голямо напрежение, но не сме призовавали хората да си теглят
депозитите, както го направиха някои политически лидери.
Благодаря!

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Президент, ако може, и аз имам няколко въпроса и
коментар.
Първо, наистина и аз ще направя една оценка. Смятам, че
трябва да се спре да се говори по телевизиите, дори и телефонните
интервюта на някои лидери нагнетиха доста напрежение събота и
неделя.
Имам конкретни въпроси към г-н Искров. Колко са парите,
които ще трябват, за да се покрият тегленията на хората, защото
тук Вие двамата с Орешарски говорите общи приказки – ще
докарате, ще вземете. Колко ще ви осигурят чуждестранните
банки, защото те могат да рефинансират и там има междубанкова
задлъжнялост? Вие колко пари имате при вас и колко ще ви даде
правителството?
Вторият ми въпрос е свързан с двете първи банки, които
пострадаха. Аз не ги смятам три, защото тази малката „……….
………“ е несъществена. Теглени ли са държавни пари от КТБ?
Държа да получа отговор веднага от Вас.
Следващият ми въпрос е, каква е спецификата на фалита на
КТБ, източвана ли е банката и до момента докъде стигна
прокуратурата, защото аз чувам слухове за милиарди, но искам да
ми ги потвърдите? И защо точно КТБ и …….. пострадаха първи,
защо примерно не пострада …………………….., а точно тези две
банки?
Тук мисля, че г-н Борисов, който разкритикува в началото,
беше прав с тези въпроси.
29
И още едно предложение – като говорите за правителство, аз
мисля, че във втората точка, защото мисля, че пратихме г-н Миков
при Вас, г-н Президент, със следната молба – да разгледаме
банките, да разгледаме датата 5-ти октомври и какъв кабинет ще
имаме от тази седмица. Аз твърдя, че най-здравословно и най-
добре е г-н Орешарски още тази вечер, като излезем от тук, да
каже, че си подава оставката утре сутринта пред парламента и да
имаме някакъв срок и мандат. Малко изпреварвам времето, но до
сряда, петък, г-н Президентът, заедно с нас, ако прецени, че това е
форматът, да предложи вариант за правителство в рамките на това
Народно събрание. И аз мисля, че така отговаряме на двата
въпроса защо трябва да подкрепяме правителството. Защото ние
тук, седналите от тази страна на масата, също не искаме да
подкрепяме повече г-н Орешарски.
Благодаря, обаче държа да получа отговор на въпроса.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря за зададените въпроси. Искам само категорично
да посоча, че темите с оставките и следващи правителства са т.2 в
нашия дневен ред. Нека да изчистим темата с банковия сектор и
след това ще намерим и всички останали решения.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз също искам г-н Искров да отговори – има ли готовност
БНБ да гарантира, че утре банките ще работят, извън особения
случай на КТБ, по която вече има решение?

ИВАН ИСКРОВ:
Уважаеми дами и господа,
Нека първо да отговоря на най-важния въпрос, според нас, а
това е въпросът, който беше поставен от г-н Стоилов последен –
има ли готовност БНБ и банките да работят? Категорично да,
затова сме тук и затова казах, че трябва да говорим на един език,
но само, ако говорим на един език, иначе ще се случи с банките
30
утре това, което се случи в петък, и аз ви го гарантирам, че ще се
случи.
Оттам отговарям и на въпроса, който е много съществен и
важен, който постави г-н Бареков – колко пари ще са необходими?
Колкото по-дисциплинирани сме, говорим по един и същи начин
и не плашим хората, медиите виждам, че проумяха, след като
години наред говорят колко е важно, че говоря колко е важно, че
за банка се говори добро или нищо, най-накрая разбраха, че това
е най-криво разбраната, както нарече един вестник скоро,
разбираме управителя, за финансова стабилност и виждам, че от 2
дена тук се държат по съвсем друг начин – и електронните медии,
и вестниците. Така че колко ще бъдат, ние сме в постоянна
координация с министъра на финансите и с премиера, зависи от
това как ще се успокоят хората. Но така или иначе ние към този
момент, и това го предложихме, ако го одобрите, и тук искам да
поправя г-н Премиера, с който се познавам от 20 години, не искам
да подкрепяте БНБ, искам всички ние да се подкрепяме, тъй като
това не е отговорност само на БНБ. На БНБ отговорностите са
ясно разписани в Закона за Българската народна банка и Закона за
кредитните институции. Те са общи отговорности между нас и
правителството. Тоест, тук трябва да подкрепите и БНБ, и
правителството в тази му част, касаеща банките, г-н Борисов.

БОЙКО БОРИСОВ:
БНБ изцяло я подкрепяме, ще подпиша всеки текст и ще
гласувам всеки текст, който предложи.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Цонев, процедурно едно изречение.

ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Г-н Президент,
Г-н Борисов,
31
Няма транзакция, експертът е до Вас, попитайте го, която да
не мине през транзакция по вливане на ликвидност, която да не
мине през правителството. Затова слагаме думата „правителство“.
Не става въпрос за това, онова, утрешното, вдругиденшното.
Всяка транзакция, която ще тръгне към банките за внасяне на
ликвидност, минава през подписа на финансовия министър.
Попитайте експерта до Вас. Затова говорим за правителството.

БОЙКО БОРИСОВ:
Утре в 10 часа извънредно заседание на парламента, сменят
финансовия министър и той подписва транзакцията. Ако не може,
ако Орешарски си подаде оставката, по конституция трябва да
падне правителството и тогава идва датата на избора септември.
Затова може да падне цялото правителство без премиера. Той
може да ги свали всичките. А финансовият министър, защото, г-н
Цонев, в случая говорим на един глас, в 11.00 ч. може да има
финансов министър, който да подпише, а обществото ще се
успокои, когато сме взели днес тези решения, и идва нов екип,
който да спасява положението. Този екип е довел до това
положение. Вие бягате от този отговор досега. Кой доведе
държавата до това състояние?

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз предлагам да спрем с тези провокации. Г-н Борисов,
извинявайте, че Ви прекъсвам, но това е провокация. Оценките на
правителството могат да са всякакви и има време кога те да бъдат
правени допълнително. Но, ако сега днес и утре няма действия от
банката и от правителството, ние ще имаме колапс на банковата
система и мен не ме интересува, че това правителство си е част от
виновниците. Разбирате ли, че за 1-2 дена ние ще изпуснем цялата
работа.

БОЙКО БОРИСОВ:
Вие защо не искате да смените финансовия министър?
32

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Добре, но докога ще сменяме министри? Нали тази вечер и
утре сутринта те трябва да предприемат нещо?

БОЙКО БОРИСОВ:
След като е доведено до тук, сменете този, който го е довел
това положение.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Това е въпрос номер 2, първият въпрос е за хората.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Миков, процедурно.

МИХАИЛ МИКОВ:
Мисля, че въпросът на г-н Бареков и отговорът на г-н
Искров ясно очертаха нещата. Г-н Искров в т.4 казва: пълна
ликвидна подкрепа. Това значи 3-4 млрд.
(всички говорят едновременно)
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Миков, имаме ли по 1-2 млрд. на ден, защото народът
като усети 3-4 дена пари, ще спре да тегли на 5-тия ден?

МИХАИЛ МИКОВ:
Радвам се, че банката е узряла да се ползва резервът на
Управление банково, защото той е събиран за такива ситуации,
правителството от другата страна с още няколко милиарда,
парламентът ще подкрепи. Да успокоим нещата.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Ако може да се изслушваме. Това, което казва г-н Миков, е
важно.
Сега отговор на въпросите, които са зададени, след това
министър-председателят има думата, след него г-н Каракачанов.
33
Заповядайте, г-н Искров!

ИВАН ИСКРОВ:
Благодаря, г-н Президент!
Продължавам с отговора, докъдето бях стигнал, на въпроса
на г-н Бареков.

Колкото – толкова, колкото е необходимо – толкова. Когато
попитаха и когато всички анализатори в еврозоната смятаха, и
много ви моля да разберете защо е много точен отговорът ми – или
подкрепяме банките нелимитирано докрай, или преминаваме в
тяхната хипотеза, която е…, тогава става в компетенциите, г-н
Миков, на Централната банка – квестори, затваряме, синдици след
това и изплащане на депозитите. Но пак няма да стигнат парите и
пак държавата ще се бръкне за много милиарди, само че ще сме си
разбили банковата система. Марио Драги пръв се изправи и
започнаха да се успокояват нещата в еврозоната, когато каза:
колкото-толкова. Дотогава всички смятаха – експерти, кредитни
агенции, квази агенции, и все им казваше: достатъчно е, не е
достатъчно.

Разберете, че когато става въпрос за доверие, не опираме до
цифри и проблемът не е с банковите дела, аз го казвам за n-ти път,
проблемът е криза на доверие. Криза на доверие се решава така –
или затваряш всичките, които са и ни плащаш това, което не
достига във фонда, което ще е няколко милиарда допълнително от
държавния бюджет, тъй като фондът има…

БОЙКО БОРИСОВ:
(прекъсва Иван Искров)
Един кратък въпрос, както казва и Бареков – ако по 1 млрд.
теглят на ден и до петък не свършите работа, стои си Чобанов,
стоят си всичките, доверие нула, и какво правиш от другия
понеделник, вложителите са 50-60 млрд.? Питам и нормално ви
казвам – отместете фокуса, г-н Стоилов, от банките върху
34
политиката. По-добре ние, политиците, да се жертваме, там да
правим панаири. Отместете го този фокус, за да се успокоят
хората.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз не съм сигурен, че ако си отидем където и да е,
финансовата система ще се стабилизира. Такъв извод не можем да
направим.

БОЙКО БОРИСОВ:
Тогава да кажем защо сме се събрали днес, кое наложи това
събиране – тежкото състояние и предстоящият колапс на
банковата система.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Добре, ясно е кой е довел и защо е довел, но днес ще има ли
решение на този въпрос?

БОЙКО БОРИСОВ:
Като кажете кой го е довел, казваме: след като сме го
довели, отстраняваме поне няколко „бушона“, които да отпушат
напрежението. Излизаме долу и казваме: подкрепяме Искров и
новия финансов министър Х, който и да е, нямам никакви
претенции, подкрепяме го да отиде да преговаря с Европейската
комисия, да действа, да прави и т.н.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Но дотогава банките ще са фалирали

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Борисов, склонни ли сте, понеже тук Борисов е прав, не
ми е приятно да се съгласявам с него, но е прав – да вкарате сега
т.2 в рамките на това, което каза г-н Искров, и да си дадем ясна
сметка ние тук на тази маса съгласни ли сме, че банките са в добро
състояние, а проблемът е в нас политиците. И, ако е така, наистина
35
правителството на г-н Орешарски да си ходи час по-скоро и ние
да излезем с политическо решение как решаваме въпроса. Просто
да вмъкнем т.2 в мерките на г-н Искров. Това е моето процедурно
предложение.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви.
Преди това искам да чуя министър-председателя, който
пожела думата, след това и аз ще обобщя.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Имаше въпрос колко средства? И тъй като не се възприе
отговорът на управителя, аз бих казал – от няколко стотин
милиона до много милиарди, в зависимост основно от нашето
говорене. Колкото повече говорим, то е по-скъпо. Всяка дума се
измерва в милиони. В последните дни можем да извадим
стенограми кой какво е говорил и можем да ги оценим по същия
начин от – до, в зависимост от резултатите, които ще видим
следващата седмица. За всяка дума можем да оценим колко
милиона. Това е отговорът на въпроса колко струва.

БОЙКО БОРИСОВ:
Пак ви казвам – сменете финансовия министър, поемете Вие
да сте и финансов министър, излезте коалицията отвън, решете го
това и да се успокои народът. Не може да излезем от тук и да
кажем: ние подкрепяме. Тогава всички ние ставаме съпричастни
на това, което се е случило. За цената на тока не помните ли как
отидох и хвърлих оставката. Кой ме пожали от вас тогава, кой?
Сега говорите с Искров за тези пари, ами Здравната каса –
половин милиард, енергетиката – 3 млрд., Сименс и влаковете –
300 млн., ще спрат след 1-2 месеца.. Сметнете за колко милиарда
става въпрос.
36
Искаме да успокоим хората. Ето, повтарям, Влади ми пише
и аз казвам това, което ми напише експертът и съм се съгласил с
всичките думи в това. Отпушете малко, иначе, както излезе
Бареков онзи ден, сега пък Волен Сидеров, те си сменят местата –
единият на Консултативен съвет,другият сега,излиза и казва: БСП,
ДПС, ГЕРБ и България без цензура направиха ундурма, сега ще
включат и Реформаторския блок и нещо си решиха. То не е вярно,
но то се тиражира и се говори.
Дайте да отпушим напрежението, да го насочим към
политиката и да оставим експертизата да я свърши. Подкрепяме
ги, но не може да искате от нас да излезем и да кажем, че всичко
е наред. То не е наред и затова днес, в неделя, е това съвещание,
защото хич не е наред. Дайте човек, не искаме да ви се бъркаме,
нямам претенциите на г-н Бареков да дам кабинет, вие си ги
решете нещата, излезте 5 минути в почивка и си ги решете,
отпушете напрежението и след днешното решение да излезе
премиерът и да каже: реших, наказвам виновните – този, този и
този, взимам им оставките, защото тази седмица е фатална и няма
време за ново правителство, няма за еди кое си, подкрепят го
двамата лидери – на БСП и ДПС, и въпросът се решава. Иначе сега
Вие започвате да ми цитирате какво съм казал. Аз съм казал това,
което казвам и сега – не вярвам на този кабинет, не вярвам, че
може да изведе до петък страната. Нови милиарди, и ако до петък
останат тези хора, другият понеделник или другата неделя ще се
съберете пак. А сега в сайтовете всеки си пише каквото си иска.
Това е довело? Не това е довело до планираната атака, която беше
проведена от същата тази държава на много органи заедно. Навън
това не можем да го говорим, но тук трябва да си го кажем.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Да чуем отговорите на въпросите.

БОЙКО БОРИСОВ:
37
Те не ни ги дават. Това се наричат „случки“. Ако Цветан
Василев е виновен, да го арестуват – червена бюлетина на
Интерпол, издирват го, хващат го, арестуват го. Ако е източвал
милиарди, милиони, има си криминализиране на този процес,
отидете и го приберете, но защо атакувате цяла банка? И вие си
мълчахте? А Общинска банка защо я атакуват? Защо тогава си
мълчахте, г-н Искров? Както сега жандармерията на министър
Йовчев и на кабинета „Орешарски“ атакувахте …….., защо си
мълчахте: това не е моя банка, тя е на хората. Но Вие си мълчахте
мълчахте и Янаки Стоилов казва: било каквото било, днес да сме
други. Добре, ОК, но поне накажете 2-ма -3-ма. Аз съм сменил
сигурно 30 министри, не е страшно. Излизаш, махаш Йовчев,
Чобанов, важните ти, тези, които са допринесли. Кой ръководи
ДАНС, къде беше ДАНС ? Този главен секретар, който ходеше по
автокъщите и да казва: горили са документи? Защо стои там?
Махнете ги, вие ще си отдъхнете като две партии, защото няма как
да изкарате, че Борисов е „терористът“, както казва Мерджанов.
Няма как да стане. Не съм аз виновен.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Нека да чуем отговорите, тук няма медии, няма кой да Ви
слуша, освен нас.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев, мисля, че Вие поискахте думата за коментар.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ:
Само искам да припомня на тук присъстващите – благодаря
и го казвам откровено, че го свършихме двамата заедно с
подуправителя на БНБ, че последната седмица въпросният
финансов министър събра 3 млрд. за България на най-ниската цена
досега.

БОЙКО БОРИСОВ:
38
Защото ви оставихме финансова стабилност.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев, имате думата.
Много моля за спокойствие.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, първо, предлагам да се понамали тонът, в т.ч.
и на г-н Борисов. Ако може да ме изслушате, г-н Борисов, защото
не съм Ви прекъсвал.
Аз ви казах още в самото начало – най-важният въпрос, по
който, според мен, сме длъжни всеки един от нас – институции,
лидери на политически партии, представени в българския и
европейския парламент, да поставим, е националният интерес над
частно партийният. Г-н Борисов, това е първо условие за намиране
на каквото и да е решение.

Тук, според мен, трябва да се обединим и това е първата
точка, която трябва да обсъдим много ясно, зад плана на БНБ.
Нека го обсъдим него, защото тя е водеща и по конституция, и по
закон. Това е силната позиция на всички институции и
политически партии пред гражданите и в интерес на този ключов
елемент от националната сигурност. И аз предлагам да
коментираме съдържанието на плана, защото тук правителството,
независимо кой го оглавява, кой е финансовият министър, е само
инструментално – да оказва подкрепа, а оттам което трябва да
чуем, е в конкретика и детайли. После да обсъждаме всички
останали въпроси като следствие. Защото извинявайте, но това
говорене, което чувам от политици, е абсолютно недопустимо, в
последните 2 дни, в т.ч. и темите, свързани с МВФ. Ситуацията е
много различна от 1996-1997 г. МВФ играе абсолютно друга роля.
България е член на ЕС. Всички твърдят, че банковата система е
високо капитализирана и ликвидна. Говоренето на първо място
създава проблем, внушението също, които се отправят, защото
39
срещу паника няма лек, ако няма единно говорене, няма
единодействие на институциите и на политическите сили.

ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент, ще си улесним работата. Очевидно е
невъзможно да разделяме темата. Или не се получава, или може
би ще се получи, ако в евентуална обща позиция за подкрепа на
БНБ не се спомене българското правителство. Не може в такава
политическа ситуация да очакваме, дори и заради чисто
инструменталните технически функции на правителството да
вкараме в една позиция на този състав тук подкрепа за
правителство. Това е нереалистично. Опитът показва, че когато
нещата са стигнали до предсрочни избори, да очаквате съгласие
между политическите сили да подкрепят действия на
правителството – това няма да се случи.
Предлагам мерките, които предлага БНБ, да ги обсъдим и в
т.1 или т.2, както предложи г-н Искров, думата „правителството“
да отпадне. Мисля, че така ще си помогнем.
Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ:
Подкрепям категорично тези мерки и отпадане на
„правителството“.
(възниква спор, всички говорят едновременно)

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Ако може да направя едно предложение по същество.
Вижте, нека да проявим малко повече национална отговорност.
Ние не сме говорили за мерките, а вече написахте декларацията
какво да има в нея. Това е просто позорно. Нека да обсъдим какво
ще направим, защото г-н Искров ни предложи 7 мерки. От тях 2-3
се повтарят и са общи приказки.
40
Г-н Борисов е изключително прав. Факт е за бездействието
на правителството и целенасочените действия на някои органи, но
това е може би втората или третата точка. Нека да се
концентрираме върху няколко мерки, защото утре е понеделник.
Час и половина нищо конкретно не сме казали.

РЕПЛИКА:
До 17.00 ч. трябва да имаме яснота, защото в 17.00 ч. за
вестниците…

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Оставете вестниците, те не са най-важни, важно е утре
сутринта българските граждани ще могат ли да теглят пари от
своите сметки, важно е, г-н Миков, да е ясно какво се случва,
какви са мерките, които ще се вземат, за да се спре паниката.
Имам две конкретни неща, едното е свързано с въпроса,
който зададе и г-н Бареков:
Първо, в две от мерките, които спомена г-н Искров, той
говори за осигуряване ликвидност на банките. Възможно ли е и
колко би струвало да се отворят банките, да се даде възможност
на хората да видят, че никой не се опитва да избяга от това те да
си теглят парите и да се успокоят.
Още нещо, което е повече политическа мярка, което е нещо
реално, което би успокоило хората – нека да променим закона и да
въведем един текст, че се гарантира от страна на държавата всички
пари на хората, а не само до 100 хил. евро.Това е малко или много,
пак казвам, чисто политически ход.
Аз разсъждавам за психологията на хората. Винаги би
успокоило нещо подобно. Защото, ако така продължаваме,
банковата система няма да издържи. После историците ще пишат
колко стабилна държава сме били и как сами сме се взривили и
унищожили.
41
Така че благодаря, г-н Президент, че инициирахте тази
среща. Аз мисля, че няма защо да си задаваме въпроса защо е тази
среща. Тя е, за да търсим някакво решение. А кой е крив и кой е
прав…, всъщност кой е крив е ясно, тук съмнения няма.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Аз Ви благодаря, защото мисля, че в момента всички
намираме допирната точка. Това е много важно. Нека бързичко да
се придвижим напред и към окончателното решение.
Г-н Искров имаше въпроси. Предложихте 7 мерки, така че
моля да отговорите на въпросите и същевременно да минем и по
7-те мерки съвсем конкретно с „да“ или „не“.
Г-н Цонев, заповядайте.

ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Позволете ми да улесня г-н Искров с едно изречение, преди
да каже отговорите на въпросите, които му бяха зададени.
Уважаеми г-н Президент, уважаеми колеги, много
подробно, вече една седмица, особено последните два дни,
разискваме по въпроса колко. И понеже г-н Бареков, и всички г-
н Миков питат колко, няма отговор на този въпрос по няколко
причини.
Първо, колко зависи от това какво?. Ще ви поясня какво
означава това. Колко зависи от това как? Значи, може да трябват 2
млрд., които да погасят първите няколко дни и да спре паниката
при определено говорене, при определен тип действия. Могат
категорично да не стигнат 20 млрд., ако кризата и паниката се
разшири. Българската банкова система има 86 млрд. активи.
Съотношението пари към други активи е около 10%, при средно за
ЕС 3 за еврозоната, 4 за ЕС, но тези 10% не могат да стигнат. Ето
защо няма отговор на въпроса – колко? Колкото трябва – толкова.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
42
10 млрд. можем ли да извадим?

ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Ако предприемем необходимите действия, можем, за това
говорим. И не е нужно да ги даваме и никой няма да ги изтегли.

БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, само да улесня Искров, за да видят колко съм
добронамерен и диалогичен
Накрая можем да напишем текст, че парламентарно
представените партии и независимите депутати ще подкрепят в
парламента мерките, предложени от БНБ в тази посока.

ЛЮТВИ МЕСТАН:
От правителството…

БОЙКО БОРИСОВ:
Няма правителство.
РЕПЛИКА:
Защото БНБ не може да ги предложи.

БОЙКО БОРИСОВ:
Искаме да кажем, че необходимите мерки и това, което
Орешарски ще внесе, за да имате и от нас гласове, и от тях, в
смисъл да покажем, че това е методът, да допишат 2-3 изречения,
който може да пише добре, да го формулира, че сме готови да
подкрепим тези точки, защото 4, 5 и 6 точки са за евентуални
инструменти, където да подкрепят еди какво си.
Искров, да допишем под твоите мерки отдолу, че
парламентарно представените партии и независими депутати ще
подкрепим в парламента тези мерки. Това дава възможност
Орешарски да ги внесе, да ги гласуваме и да отидем нататък. Така
горе-долу запазваме тази дистанция.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
43
Държа да чуя отговорите на моите въпроси, защото имам
чувството, че някой не иска май тук да се чуят тези отговори.

ИВАН ИСКРОВ:
Г-н Президент, искам да уверя всички тук присъстващи, че
от никой отговор няма да избягам. Просто трябва да ми се даде
възможност да отговоря, вкл. въпросите на г-н Бареков. И сте
прави, ако е възможно в 16.00 ч. да се каже на хората заради
медиите, но в 16.00 ч. ще ми се обади Оли Рен по телефона, така
че трябва да съм си в офиса или поне да се извиня, ако ще
закъснея, за да мога да му кажа какво правим.
Преди да премина към отговор на въпросите искам да кажа,
че тези точки, които съм представил, те са за вас. Такава
конкретика, според мен, не трябва да излиза в публичното
пространство, а трябва да излезе в смисъла който г-н Борисов
мисля, че го предложи. – че парламентарно представените партии
и независими депутати подкрепят напълно всички мерки, които е
необходимо да се вземат.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Вие отговорете на въпросите, а аз веднага след Вас ще
предложа проектотекст, който да чуем всички. Аз съм се
подготвил и мисля, че ще се справим.

ИВАН ИСКРОВ:
На въпроса на г-н Местан, първо поставен, и след това и г-н
Бареков го преповтори – преднамерени действия от страна на
държавата срещу КТБ има ли и от гледна точка на държавни
дружества да са теглени пари?
Имаше, но доколкото се консултирах с г-н Христов, моят
подуправител, някъде бяха от порядъка на 70-80 млн. Не е
съществена тази част. Говоря за последния ден, когато изпуши
банката.
44

БОЙКО БОРИСОВ:
Е, точно тогава ли намерихте да изтеглите парите?

ИВАН ИСКРОВ:
Казваме фактология.

„БОЙКО БОРИСОВ:
Питам, защо този ден, когато банката „пуши“, хвърляш
бензин отгоре?
ИВАН ИСКРОВ:
Голямата част от изтеглените средства са на частни фирми и
доста по-малко на физически лица – някъде около 70 млн.

КАЛИН ХРИСТОВ:
Искам да кажа ясно, за да няма спекулации.
Имаме общо в класификация държавни фирми 70 млн.
излизания в четвъртъка, 10 млн. влизания. Тоест, някои фирми са
направили влизания. Нетният ефект е 60 млн.
Постановлението беше прието май миналата година. Тогава
всички знаят, че изходните условия бяха 740 млн. в КТБ, 47% на
държавни – общо 740 млн. Имаше 6-месечен срок, в който това
трябваше да се коригира по регулация. Тогава се бях захванал да
работя…, не бях в банката, бях в Министерството на финансите
като министър. Като изтече 6-месечният срок, те вече бяха
коригирани. Тоест, от 700 бяха спаднали, така че да няма
концентрация.
Вижте, не може да са фатално на целия ефект, но
фатализмът може да идва от говоренето, че това става, както става
сега с говорене. Управителят пропусна да каже, че общини, че
държавни болници се махат от ………. Значи всеки, който има
влияние в общината си и държавни болници чрез правителството
трябва да се издаде заповед да не си местят парите, ако искаме да
45
вкараме… Не говоря като заповед, а като политика, като съгласие.
Не може да обясняваме, че искаме да стабилизираме нещо, и след
като политически елит и като решения, след това кметове да
местят от една банка в друга. В смисъл, не е консистентно. Казвам
го логически като технически факт. Вие решавате политически.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Вторият въпрос е свързан с този – докъде стигна одитът и
източвано ли е дружеството през банката, просто искам да знам
това?
Третият въпрос е свързан с втория – защо точно КТБ и ………,
какво е там при тези банки, че тях ги удариха толкова лесно?

ИВАН ИСКРОВ:
Защо КТБ и ……..? – Защото са български банки и този, който
иска да дестабилизира, знае, че много по-лесно ще дестабилизира
българска банка без кредитор от последна инстанция в лицето на
Централната банка на Германия, на Италия и т.н. и най-лесно се
дестабилизира чрез местните банки. На всичкото отгоре тези две
местни банки са 3-та и 4-та по големина, системно значими, които
могат да завлекат всичко в дерето, могат да ни върнат 15-20
години назад. Това е. Затова започнаха от там. Кой го започна
това, аз не знам, това не е моя работа, работа е на органите.
Какви са активите на КТБ ще разберем, когато изтекат 10-те
дни. Първоначално искахме да назначим само Дъ войт одит, която
е втората по големина световна фирма след Кеймпин джи тя, по
обясними причини, тъй като с досегашния одитор не можеха да
участват, но самите колеги от Дъ Войт, като чуха за 10 работни
дни, казаха: това е абсурд, тъй като става въпрос за много голяма
банка. И те самите предложиха да се включат и другите две
фирми. Третата по големина или четвърта Ренексианкс, техният
офис в България, и АФА, която е българска фирма, но с
безупречна репутация.
46
Така че в момента, в който изтече този срок, аз силно се
надявам да се справят в рамките на 10 дни. Засега нямаме
коментари от тяхна страна, че няма да се справят, за да можем пък
ние да преминем към следващите стъпки, така щото на 21-ви юли
да можем да отворим банката да работи за клиенти. Така че тогава
ще разберем.
Това, което иначе мога да ви кажа, че отчетните форми се
оказва, че нищо чудни да не са верни, един господ знае. Никой не
знае. Затова казвам, че примерно, ако се вярва на публикации, на
някои неща, които се споменаха и от прокуратурата, вероятно
отчетните форми, по които работи Банков надзор…, тук искам да
направя разлика между отговорностите, мисля, че имам
възможност да го кажа и на колеги от прокуратурата – одитори и
банкови надзорници не са оперативно разследващ персонал.
Вчера главният прокурор ясно го обясни. В момента няма
проверки срещу банки.
Но аз не искам да коментирам прокуратурата, моля ви., или
който и да е. Точно едно от нещата, което ще извърши тази фирма,
която е с много добра репутация, е точно това да свърши.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
И ще ги предадете ли на прокуратурата?

ИВАН ИСКРОВ:
Разбира се, стига да излезе нещо, което да е за прокуратура.
Те ще направят това, което Сметната палата прави с всеки един
друг. Дава ни на нас, ние виждаме има ли капиталова дупка, 2ко
въобще има капиталова дупка. Ако има капиталова дупка, колко е
голяма.
Съответно преминаваме към следващия въпрос – кой
попълва тази капиталова дупка? Казах как предвиждаме заедно с
правителството да я попълним.
47
Четвърто, ако по време на проверката, извършена от тези
фирми, се установи, че има големи кредити над разрешените от
закона, свързани кредити над разрешените от закона,
необслужвани, а декларирани, че са обслужвани, тогава не се
съмнявайте, че това нещо ще отиде от квесторите, не от нас,
директно в прокуратурата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Трябва да го направите и в редица други банки, не само в
тези.

ИВАН ИСКРОВ:
Но, колеги, говорейки за активите, на това искам да обърна
внимание, дайте да укротим топката, дайте да я укротим.
Говорейки за проверки на други банки, говорейки ще има ли
дупка в КТБ, правим точно обратното на това, за което
призоваваме.

БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, искам да питам Искров да ми отговори – знае
ли какви са заплатите в ДАНС? Сега им дават още 3 млн. и
половина. Знаете ли всъщност ДАНС какво е? Това е
контраразузнавателна служба, която бди за националната
сигурност. А Вие казвате, че някакви криминални, зловредни, се
явили хора и направили…. Защо Орешарски излезе и Чобанов?
При тези заплати…? Шефът на ДАНС взимаше два пъти, колкото
премиерът – 5.500-6000 лв., там им е заплатата. Как може да
проспят такова нещо? Защо не му взима оставката?
Вие искате да излезем от тук без наказани хора, все едно
нещо най-нормално се случва, днес сме се събрали да си бъбрим в
неделя следобед. Та това е видна катастрофа. Кои глави ще
паднат, хората искат да се търкалят глави на виновници. Ние
пишем „зловредни слухове“ и „криминални структури“ –
Чикагото. Дайте да се държим сериозно. И това не е към теб,
48
Искров, това е към тези тук, които искат…. За жалост, само г-н
Местан остана, от когото зависи нещо. Ето, ние сме диалогични и
ще подкрепим всичко, но другите неща, това са несериозни
работи.
ДАНС сега да проверявал, а те са контраразузнавателна
служба, това значи изпреварваща информация. И сега да ни
запознават на Консултативния съвет – готви се атака срещу
банковата система, вземете мерки… Ние утре в парламента
приемаме закон, че който се обади, който каже…, доживотна
присъда, както казва Миков. А ние сега им даваме пак те да се
занимават. И знаете ли как се занимават? Отварят фейсбук. Но там
хората си говорят, всеки може да си говори. Това е социална
открита мрежа и кой каквото си иска може да си пише във
Фейсбук.