Стенограмата на КТБ от 29 юни 2014 г. – втора част

1КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ С ЛИДЕРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЧАСТ ОТ МИНИСТРИТЕ ОТ КАБИНЕТА ”ОРЕШАРСКИ” 29.06.2014 г., ”Дондуков” 2, зала 2 (14.00 ч.)

Продължение от част първа …

КАЛИН ХРИСТОВ:
Само едно уточнение към това, което г-н Кънев каза.
Ако кажем, че банките ще отворят утре, излиза, че е имало
хипотеза да не отворят. Нека избягваме такова нещо. Да се каже,
че банките работят нормално и ще продължат да работят в
нормален режим.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Ако можем да извикаме отсъстващите, тъй като искам след
5 минути да се концентрираме върху конкретен текст, след което
ще обявим почивка.
Второ, г-н Борисов, да Ви информирам: аз, като президент,
получих писмо от ДАНС, понеже говорите за ДАНС. В това
писмо…

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:
Но това е секретно.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Знам, че е секретно, но ще го обобщя по следния начин:
В това писмо ние разбираме, че ДАНС следи много
внимателно ситуацията от години, констатира някакви неща,
същевременно информира президента след петък. На това писмо
аз съм реагирал изключително остро, надявам се то да е стигнало
и до министър-председателя и до председателя на парламента.
49
Понеже стигаме до важна формулировка, която искам
заедно да приемем,…
Искам процедурно да предложа: или 5 минутна пауза, след
което се връщаме и по същество довършваме този разговор. Или
да влязат останалите и след това, защото трябва да има повече
хора. Мисля, че сме дошли до момент, до който можем да стигнем
заедно до решение и нека да използваме този момент.
Искам да добавя в рамките на този разговор, който водим
следващите 2-3 минути, докато дойде съответно министър-
председателят и специално представителят на мандатоносителя –
вижте, трябва да си даваме сметка, че ситуацията е нестабилна не
само в банковия сектор, това, което се посочва от много други
политически лидери. Затова са необходими решителни действия,
поне в банковия сектор, защото той е толкова основополагащ-, че
оттам нататък всичко останало е безсмислено.
Благодаря на опозицията, благодаря на политическите
лидери. Вие получихте днес сериозна доза доверие и отговорност,
но тя не е безусловна. При положение, че опозицията има
абсолютно всички възможности да се дистанцира, нали разбирате,
г-н Искров, тя все пак каза: БНБ – да, каквото каже БНБ – да. Така
че аз съм убеден, че ние ще постигнем съответно ясни
формулировки и разбирателство, но това за нас е голяма
отговорност.
Имам следния въпрос, за да ми стане ясно на мен.
Имахме 2 възможни сценария. Първи сценарий: въвеждаме
ограничителни мерки – не могат да се извеждат големи пари кеш,
не могат да се превеждат големи пари кеш навън и тези
ограничителни мерки са временни, за да стабилизираме сектора.
Вторият вариант, който днес избираме, в който вярвам и аз,
че е правилен – банките отварят, гарантираме подкрепа, работим
за доверие и очакваме тези решителни мерки на всички нас да
50
доведат до резултати. Това е в интерес на народа и на гражданите,
поне него да не го паникьосваме.
В този сценарий, г-н Искров, все пак какъв е най-рисковият
момент, каква е оценката на риска в този сценарий, по който ние
тръгваме?

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Ако разрешите, преди неговия отговор, някои от мерките за
първия вариант могат да бъдат приложени, без да бъдат
обявявани, без да бъдат с такива широкомащабни последици.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:
Не, нищо подробно.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Моля Ви да отговорите на този въпрос и след това да се
фокусираме върху общия.

ИВАН ИСКРОВ:
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми дами и господа,
Не говорим за никакъв друг вариант, говорим за вариант
пълна и безусловна подкрепа, както го формулира г-н Борисов –
на парламентарно представените партии и независими
депутати,2ко правилно съм запомнил, на всички мерки, които се
предприемат от БНБ и правителството. Но Вие казахте, че
съзнавате, че не искате правителството да фигурира в това, но
трябва да е ясно, че без правителството сме никои.
Кой е рискът? Най-големият риск е безразборното говорене.
И оттук, ако не излезем с единна позиция, това е най-големият
риск.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Можем да постигнем друг риск.
51

ИВАН ИСКРОВ:
Да, това е най-големият риск. Иначе би трябвало, такива са
очакванията на банкерите, на големите банки, на по-малките
банки, на българските банки, които присъстваха днес също, и
които са най-притеснени. Но не трябва това да се конкретизира
пред публиката, като излезем оттук. Те считат, че стига да има
ликвидност, да се говори на един тон от медии, от управляващи,
от опозиция. Просто би трябвало в рамките на няколко дни тази
истерия да се успокои. Това първо,
Второ, категорично трябва по някакъв начин да заявим, че
всички спекулации по отношение на борда, и това мисля, че може
да влезе като точка от решението…

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е формулирано, аз ще го изчета.
Г-н Станишев, имате думата.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Уважаеми г-н Президент,
Дами и господа,
Аз предлагам следното: по тази тема трябва да излезем с
позиция, която да бъде обединяваща. Тя, според мен трябва да
стъпи на общото разбиране, това трябва да се заяви в началото:
Като отчита, че българската банкова и финансова система са
стабилни…, коригирайте ме, ако е необходимо – като отчита
изключително високата степен на капитализация, ликвидност на
българските банки, като отчита, не знам дали са рекордни, но
огромните резерви на БНБ, гарантиращи стабилността на
валутния борд, дори при усложнени ситуации, като отчита
резервите, които гарантират стабилността на валутния борд, като
отчита организираните и целенасочени атаки срещу българската
банкова система, защото те са факт, институциите на Република
52
България, парламентарно представените партии, тук обаче стои
въпросът за АТАКА, партиите, участващи в консултациите,
защото това обхваща парламентарно представените, без АТАКА,
и европейско представените,
Заявяваме: българската държава разполага с целия
необходим инструментариум за гарантиране стабилността на
българската банкова система. (давам вариант, нека го обсъдим)
Второ, подкрепя готовността на БНБ за конкретни действия,
които да осигурят тази стабилност в рамките на нейните
конституционни и законови пълномощия.
Трето, заявява готовност да подкрепят, в т.ч. в Народното
събрание, действия, които да подкрепят този план чрез действия
на НС.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Може и още едно изречение, че който желае, може да си
тегли парите.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Да предложа текст, моля да ме чуете.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Ако може да завърша.
Това са основните параметри на мое съгласие. Г-н
Президент, ако трябва да има допълнение по точки, аз съм готов
и отворен за това.
Ключово важно за стабилността на системата е говоренето
днес след това, когато излизаме с тази позиция, би трябвало да
излязат с нея всички институции и политически партии и да спре
говоренето на тази тема. Защото аз имам какво да коментирам и
говоря на опитите да се смесят банковата система и публичните
финанси. Не го правя досега съвсем целенасочено и отговорно.
Защото е ясно, че правителството отговаря за публичните
53
финанси. Има институции, които отговарят за банковата система.
Нека да не влизаме в тази разпра и разправия, защото в крайна
сметка пострадали ще бъдат гражданите, икономиката и цялата
държава.
В началото е добре да се каже, че като отчита (това е също
мое формално предложение), като отчита, че стабилността на
банковата и финансовата система са част от националната
сигурност. Тук може да се каже за още една точка – заявява
решимостта на държавата да се противопостави категорично на
опити за дестабилизация, разпространяване на слухове и т.н. по
отношение на банковата система.

БОЙКО БОРИСОВ:
От страна на ДАНС.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-Н СТАНИШЕВ, благодаря Ви. Това, което казвате, е ясно
и прагматично.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Най-важното е да се намери конкретния инструментариум
за подкрепа на ликвидността на банковата система. Реално
погледнато това може да стане с три инструмента, по които,
доколкото знам, БНБ и търговските банки са постигнали и
правителството, колкото и да го премълчаваме, са постигнали
ясно съгласие. Това са осигуряване чрез оперативни средства,
които правителството предоставя през БНБ и към банковата
система.
Второ, резервите на БНБ в управление банково, които са с
цел преодоляване на системни рискове – така ли е? – Така е.
Трето, готовност на банките, която, доколкото разбирам, е
заявена днес, да изкупят държавни ценни книжа и по този начин
да предоставят ликвидност…
54
Това е извън декларацията, но трябва да е наясно.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Декларацията трябва да е ясна и точна.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Трябва да сме все пак наясно какви са инструментите-,
Само още едно уточнение. Ако говорим, след като излезем
с тази декларация по другите точки, тук има редица неща, по
които не знам дали ще имаме съгласие.
Първо, аз съм съгласен с това, че трябва да се говори с
главните редактори, но това не е въпрос.
(всички говорят едновременно)
Не смятам, че разговори с МВФ, ние поне не сме съгласни
да се упълномощава което и да е правителство за водене на
разговори с МВФ. И ще Ви обясня защо. Финансистите добре
знаят, че за целия период 1997 – 2001 г., когато имаше (до 200-17
г.), МВФ се занимаваше и занимава като ресурс с осигуряване на
проблеми с платежния баланс основно. Аз знам, че сега вече не. И
целият този ресурс е бил сравнително ограничен.
Г-н Христов, искам това много ясно да го кажа. Идеята как
ще дойде МВФ в държавата и ще ни управлява и ще определя
какви реформи в различни сектори ще се правят, БСП категорично
не подкрепя. Искам това ясно да го заявя тук пред всички. Това е
лишаване от национален суверенитет. Отделно ние сме страна –
член на ЕС, с Комисията трябва да бъдем в постоянна
комуникация. Всичко останало е извън сферата на съгласието.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря, обобщавам, слушайте внимателно.
Политическите партии осъждат остро злонамерените атаки,
както и разпространяваните слухове и неверни твърдения по
55
отношение на финансови институции и в България. Очакваме
правоохранителните органи да демонстрират решителност и в
кратки срокове да покажат резултати.
Третото изречение е особено важно в светлината на това,
което г-н Миков предложи.
Необходими са спешни действия…
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, като говорим в началото кой излага тази
декларация – българските държавни институции и политически
партии, участващи в консултациите…
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Точно така, ще го добавя.
Необходими са спешни действия за откриване и наказване
на извършителите и поръчителите (народът иска да го чуе това)
на това злонамерено действие.
Страната днес е коренно различна от 1997 г.(помислете дали
е нужно, защото според мен трябва да се каже). България е член
на ЕС, валутният борд е непоклатим и ще бъде запазен до
приемане на еврото.
Разполагаме с достатъчно резерви, средства и механизми, за
да се справим с всички опити за дестабилизация. Политическите
сили, представени в българския и европейския парламент, ще
поставят обществения интерес и националната сигурност над
политическите различия и ще обединят усилията си за постигане
на стабилност и доверие в институциите и икономиката. Ще бъдат
предприети са всички необходими мерки, вкл. и законодателни в
подкрепа на банковата стабилност – добре, предприемат се. Ще
бъдат направени и нужните реформи. Международните пазари ни
вярват, трябва да си повярваме и ние.
56
Банковата система в България е стабилна, добре регулирана
и капитализирана. Няма основание и няма причини да се
поддаваме на паника. Банкова криза няма, има криза на доверието
и има криминална атака. Те трябва да бъдат преодолени.
Политическите партии, участващи в консултациите,
декларират своята решителност и готовност за осигуряване на
необходимия ресурс и провеждане на необходимите реформи за
гарантиране на финансовата стабилност и в подкрепа на
икономиката.
И тук в подкрепа на мерките, предложени от БНБ, (или ако
искате като ново изречение)
Подкрепят готовността на БНБ, мерките, които тя
предлага…., за мен изречението е: мерките, предложени от БНБ ще
бъдат подкрепени като политическите партии заявяват своята
готовност да действат когато и колкото трябва.
Г-н Местан, заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент, може да бъде и още по-разгърнат текстът.
Подписвам го. Само две изречения – това трябва да стигне до
абсолютно всеки български гражданин, дори до този, който не
разбира нищо от банково дело.
Това са три изречения, едното го чух от Вас. Чудесно, точно
непоклатим е валутният борд до влизането на България в ЕС и
това трябва да прозвучи като ангажимент, че няма партия, която
да поставя това под съмнение.
Второ, много е важно, това не го чух вече – 1.95.583 лв. са
равни на 1 евро. Това е изключително важно, защото другият
проблем е обръщането на всичко във валута. Това трябва да
присъства – валутният борд с това изречение едно след друго.
57
Трето, не си теглете парите излишно. Но, ако все пак
решите, банките са отворени, пари има.
Това са трите изречения, всичко друго е пълнеж.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Запасах го.
Г-н Кънев, заповядайте.
РАДАН КЪНЕВ:
Г-н Местан каза в голяма степен нещата, които исках да
кажа.
Това, което излиза от нас днес, трябва да бъде технически
вярно. От това, което чухме до момента, чухме, че действително
не лъжем хората. А трябва да бъде житейски и политически
достоверно. Политическата достоверност е т.2, както се
разбрахме, т.е. към момента няма данни да бъде политически
достоверно. Значи трябва да бъде значително по-достоверно
житейски.
Целият текст във вида, в който го предложихте, според мен
трябва да слезе надолу след тези изречения, защото 90% от
съдържанието му не носи никаква информация – ликвидност,
банките са стабилни и т.н. Това го повтаряме непрекъснато, а
буквално по начина, по който го формулира г-н Местан, да
започва текстът: валутният борд е непоклатим при курс на еврото
към българския лев, или, примерно, при непроменен курс, за да ги
няма тези безкрайни цифри.
БНБ има достатъчно пари – това изречение трябва да го има.
Или банките, или системата, а не механизми, не инструменти. Има
достатъчно пари. Банките ще отворят утре.
Аз бих предложил, тъй като призивът да не се тегли, вече в
голяма степен се изхаби, той, до когото е стигнал, стигнал е, дай
Боже, аз съм оптимист и мисля, че е стигнал до доста хора, тоест,
58
той е свършил своята работа за по-образованата, за по-трезво
мислещата част от населението. На другите трябва да се каже
друго – трябва да се каже: заповядайте, теглете, банките ще
плащат.
МИХАИЛ МИКОВ:
Но си пазете парите от крадци.
РАДАН КЪНЕВ:
И оттам нататък вече всичко, което е по-сложно разбираемо,
което съдържа важните политически знаци за нестабилността, за
необходимостта да бъдат открити виновниците, защото това е
безспорно, но тук ние трябва да излъчим действително крайно
авторитетен сигнал, че парите ги има, т.е. че банковата система е
стабилна, което значи, че наистина е стабилна. Защото другото,
което току-що говорихме, ако стигне в този си вид до хората,
създава пряката паника. Никой човек не знае, че банковата
система е стабилна, знае, че всъщност парите са по-малко от това,
което можем да изтеглим.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря за Вашите забележки.
Г-н Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Г-н Президент, ние подкрепяме по принцип това, което
предложихте, вкл. допълненията на г-н Местан и на г-н Кънев.
Някъде, ако може да включим в началото също изречението:
спестяванията на гражданите и парите на фирмите са сигурни,
защото в края на краищата нашето послание трябва да бъде не
само за състоянието на банките, а за това, което пряко рефлектира
върху хората. И нека да започнем с тази част, която именно засяга
конкретната ситуация и предприемането вече на конкретни
действия.
59
Това, което беше в началото, защото Вие го давате като
хронология, но в случая не е важна хронологията, за злонамерени
слухове, коментари и т.н. – това трябва да отиде накрая, а не да
бъде в началото. Така че да започнем отчетливо, даже възможно
по-концентрирано на основата на това, което се каза.
БОЙКО БОРИСОВ:
Дори това „злонамерени“ е толкова голямо клише от
годините, че не знам, то е протрито и издава безсилие. Кой е
злонамерен, като имаме такива ДАНС, МВР, къде са? Това едно.
Ако се редактира това, което каза и г-н Кънев, трябва да бъде
подплатено с оставките поне на финансовия министър.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е т.2.
Г-н Станишев, имате думата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, аз приемам допълненията на г-н Местан с
някои уточнения.
Важното е първото да адресираме непосредствения
проблем, който е свързан с банковата система и атаката срещу
банките. Аз съм за това – да се каже за валутния борд, но ако го
изведем на първо място, в самото начало с фиксиран курс, ще
дадем знак, че става дума дори за валутния борд.Нека това да бъде
на второ място. На първо място да бъде банковата система,
мерките на БНБ, тяхната подкрепа, след това да следва
потвърждението на валутния борд и всички останали неща. Иначе,
според мен, фокусираме внимание към нещо, което не е
заплашено.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е добра идея, разбрахме се и по тази тема. Ще сменим
двете точки.
60
Г-н Христов, имате думата.
КАЛИН ХРИСТОВ:
Само едно уточнение към това, което г-н Кънев каза.
Ако кажем, че банките ще отворят утре, излиза, че е имало
хипотеза да не отворят. Нека избягваме такова нещо. Да се каже,
че банките работят нормално и ще продължат да работят в
нормален режим.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Разбрах, записах.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Само едно изречение към думите на Калин Христов.
Хипотезите вече са в устата на хората. Днес са ми се обадили
страшно много хора, въпреки че съм в съвещание. Много хора ме
питат: ще въвеждате ли това ограничение, няма ли и т.н. Тоест,
хипотезите вече са в хората. От тази гледна точка нека да
помислим пак.
МЕГЛЕНА КУНЕВА:
Редакционни две изречения:
Първо, от това, което вече два часа и нещо дискутираме, се
оказва, че ние стигаме до декларация, която е изцяло насочена към
това да успокои хората. Остава празно мястото за попълване за
доверието, защото нека не забравяме, че все пак основното е
политическото доверие. Ако няма политическо доверие, няма
разрешение на този проблем, това няма да трае дълго. Но, ако това
е решението, искам всички да сме наясно, че взимаме това
решение по първа точка. Ние говорим само за банките и оставаме
открит другия въпрос, който е супер спешен, според мен. Но
редакционно има страшно важно значение как го разделяме.
Извинявайте, но аз винаги си превеждам през това, което
ние правим, как ще го прочетат в Комисията и в момента си
61
представям как го чете Оли Рен. Да сме наясно, че правим това и
предложението ни е да разделим с т.2, те в нашето политическо
пространство ще излязат заедно.
Имам конкретно предложение: нека професионалистите,
които разбират от публични комуникации, да ни дадат редакция
на текста и да се позоват освен това върху няколко крилати
изречения, които сигурно ги знае наизуст и г-н Христов, и Иван
Искров. Когато гърците имаха проблем, Драги излезе с няколко
крилати фрази, които успокоиха нещата. Моля ви, колеги,
намерете ги и ги приложете, защото не забравяйте, че едното ни
послание е тук в България, но аз искам да видя текста на
английски. Защото, ако ние нямаме идея за това как този текст се
чете навън, ще има последици за страната.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря Ви много, г-жо Кунева.
Предлагам, преди да обявя 10-минутна пауза, да се
обединим около този текст. Предлагам също да освободим
ръководството на БНБ, защото има да вършат други дела. Ние
оставаме по т.2, която е дата за избори, дата за оставки и
процедури за служебно правителство, плавен преход към повече
стабилност и накрая лично ние, в рамките на този политически
формат, ще дооформим съответните текстове, по което убеден
съм, ще постигнем и съгласие, защото нацията очаква повече от
просто т.1. Г-н Станишев, ако решите да добавите още нещо,
моля.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, предлагам следното:
Тази декларация и позиция долу да бъде огласена от Вас в
присъствието на управителя на БНБ, след което да се върнем и да
обсъждаме другите теми. Защото това е знакът.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
62
По-добре е всички да сме долу, г-н Президент.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Да, аз съм също за това всички да сме долу.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Смятам, че всички стоят зад това.
РАДАН КЪНЕВ:
Има логика в предложението на г-н Станишев, в такъв
случай, обаче, трябва да има текст: консултациите за изход от
политическата криза при президента продължават. За да не остане
впечатление, че всичко е пито, платено и сме се разотишли,
защото не е това очакването.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Консултациите при президента по останалите въпроси
продължават.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Г-н Президент, дайте 10 минути почивка, да се редактира
текстът.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Кънев, няма нужда от текст, президентът ще го съобщи,
какъв е проблемът?
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:
Извинявайте, че се намесвам, но понеже е много важно да
се чуят тези думи в присъствието на колегите централни банкери.
Преди малко като говорихме за рисковете, те се сведоха до
основно репутационни, които могат да бъдат увеличени от нашето
присъствие. Все пак, ако обаче този инструмент, който съвместно
с колегите от БНБ сме обсъждали и смятаме за възможно разумен,
ако той не сработи, след няколко дни трябва отново да сме тук.
МИХАИЛ МИКОВ:
63
Ако може, г-н Президент, това е принципен въпрос.
От два дни чета цялото законодателство. Г-н Искров, от два
дни се занимавам да проучвам този дебел закон, който ви дава
изключително разбити възможности за действия във всяка една
ситуация, т.е. свръх регулация. И ако тези въпроси, които там са
разписани, защото периодът досега какво е правела Централната
банка ние не го поставяме? Искаме да излезем от ситуацията
добронамерено. Този въпрос може би ще се разисква някога, но
няма нужда да го разискваме, ако всичко се оправи. Но въпросът
е, че ние не можем да поемаме отговорност – нито ние, нито друг
парламент, нито друго правителство за тази
свръхсамостоятелност, която правилно по конституция и закон е
дадена на Централната банка. Нека да сме наясно по този въпрос.
Дори тя няма право от нас да взима становища. Изрично е
записано в закона, г-н Президент, че те не са длъжни да чуват
становища от нас, което е правилно.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Да предложа процедура – моля, освободете ме за 5 минути
да оформя така, както всички вие ми казахте, позицията, да ви я
изчета, след което да влезем заедно, докато вие имате 10-мину-тна
пауза, заедно с управителя и зам.-управителя на БНБ, за да
съобщим и на народа нещо, което вие приехте, и мисля, че беше
много отговорно и разумно.
(обявена почивка )
(след почивката)
Искате ли да изчета текста, или всеки един от вас ще го
изчете и да чуем коментари.
Заповядайте, всеки от вас да изчете този текст, да го
осмисли, ако има предложения, дебати, да ги изложите.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
64
Г-н Президент, само едно изречение отнякъде ми липсва, в
смисъл – ще подкрепим всяка банка, която е обект на атака или
нещо подобно.
РЕПЛИКА:
Това е много важно. Държавата ще подкрепи.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, може да стане: разполагаме с резервни
средства и механизми, за да се справим с всеки опит за
дестабилизация и заставаме зад всяка банка. Това изречение само
го добавяме – която банка би била обект на атака.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Тогава да добавим: собствениците на управителните и
надзорните органи призоваваме собствениците на управителните
и надзорните органи на банките към отговорно поведение. Защото
ние ги подкрепяме, за да подкрепим хората, а не просто за да
продължат да си правят каквото си искат. Не настоявам, обаче да
го имаме предвид.
(всички говорят едновременно)
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Моля ви, един по един. Г-н Местан, заповядайте!
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Благодаря, г-н Президент,
Мисля, че вече се чу подобно предложение – условностите
да бъдат колкото се може по-малко, повече категоричност на
текста. Затова този текст, който започва с: „при необходимост ще
бъдат предприети…“, да се каже „предприети са“. Това означава,
че е взето решение.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
65
Г-н Местан, искам да Ви прекъсна и да Ви кажа, че
обсъдихме този текст с г-н Искров, който каза, че ако кажем
„предприети са“, веднага ще ги разпитват какви точно са.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Добре. Тогава второто, краят на първия абзац – „те трябва да
бъдат преодолени…“. Имаме предвид, че има криза на доверието и
има криминална атака. Те трябва да бъдат преодолени.
Криминалната атака е затова криминална, защото е престъпление,
нали така? Затова предлагам: те трябва да бъдат преодолени, а
виновните преследвани с цялата строгост на закона.
Аз мисля, че това трябва да го има като послание от нас.
Щом говорим за криминална атака, трябва да има и мерки
срещу това.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Точно така.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Това просто не е някакво нарушение или закрила. Просто
предлагам този текст.
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Аз продължавам да смятам това, което предложи г-н
Местан, въпреки консултацията и настояването на Централната
банка, да бъде, че вече са предприети такива мерки. Защото мерки
наистина са предприети. Ние вливаме ликвидност вече.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Добре, има изход от това – предприети са всички
необходими мерки: „При необходимост ще бъдат предприети
включително и законодателни…“.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
66
Даже първото изречение трябва да бъде: „предприемат се
всички необходими мерки“, защото те са вчера, днес и утре. Ако е
необходимо, ще бъдат направени и допълнителни законодателни
мерки.
БОЙКО БОРИСОВ:
„Законодателни“ не може да отпадне, защото утре няма да
имате кворум и ще искате да ви подкрепим. Ако го няма това…
ЙОРДАН ЦОНЕВ:
Да го разделим на две изречения:
„Предприемат се всички необходими мерки в подкрепа на
банковата и финансовата стабилност на страната. При
необходимост ще бъдат предприети и законодателни промени“.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Но законодателният процес е и съставянето.
БОЙКО БОРИСОВ:
Добре, като ни питат, ние как ще се скрием, нали във
вторник или в сряда ще ги вкарат в парламента? От кого се криете,
ние тайно съвещание ли ще правим? Нали затова казваме това?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Приемате ли да се добави и „законодателни промени“,
питам?
ОТГОВОР:
Да.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Тогава няма нужда да е „при необходимост“.
БОЙКО БОРИСОВ:
67
Тогава ще си го напишем. Какви ще са, когато дойдат
предложенията от правителството. Ние сме поели ангажимент
целият пакет да го подкрепяме.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Аз само Ви обръщам внимание – по-добре да остане
формулировката: „при необходимост ще бъдат предприети
законодателни промени“, защото законодателната промяна е за
покачване нивото на дълга. Ние ще създадем сега допълнителна
несигурност, ако така безусловно го кажем. Ако се наложи, нека
правителството или който и да е да внесе законопроект. Да се каже
„при необходимост“, защото това намалява градуса на
напрежението.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Орешарски, кажете това, което казахте току-що да го
чуят и другите, за да е ясно за думата.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Ние при всички случаи ще влезем в парламента за
равнището на дълга.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Тогава ще се предприемат и законодателни промени.
ИВАН ИСКРОВ:
Г-н Христов одеве каза: предлагаме, където е третото
изречение „банките ще продължат да работят в нормален режим“,
да стане: „банките продължават да работят в нормален режим“.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Мисля, че е ясно това изречение – ще продължат да работят
в нормален режим.
Ако няма други забележки, ще отстраним така, както се
разбрахме, и слизаме долу с г-н Искров и с г-н Калин Христов.
68
БОЙКО БОРИСОВ:
И с председателите на партиите.
След това минаваме към другата точка – с една дума, трябва
да има оставки.
Колеги, нали искате да изглеждаме стабилно. Като слезете
и го изчетете това и се качите горе, и ако не се приеме това, което
ви казвам, от хората, което се изпълнява, аз какво да кажа долу?
Приемам го Чобанов да продължи да го върши. На ДАНС шефа, ,
на финансите, да ги няма. И на мен не ми беше приятно да махам
последните дни Дянков, но го правех, защото всичките вие ме
притискахте.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Слизаме долу с г-н Искров двамата, министър-
председателя…
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, повярвайте ми, трябва да сме всички долу в
този вид, в който сме. По-добре да се забавим 15 минути и да чуем
какво ще предложат колегите, какво ще приемат, „да“ или „не“,
можем да бъдем по-експедитивни, слизаме долу и тогава четете
всичко това. Ние няма как да приемем, че ще ги подкрепим във
всичко, те са си готини и остават. Няма как да стане. А силно ще
бъде като се изправят всичките партии, които сме тук, Вие
говорите отпред, ние сме отзад…
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Президент, ако имаме възможност да си дадем един срок
до 17.30 или до 18.00 ч. да излезем с решение по т.2, 18.00 – 18.30
ч. е нормално и за телевизиите, и за вестниците това нещо да
излезе и да стигне до гражданите.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент,
69
Моля ви, колеги, искам да улесня този разговор.
Вижте, ако ние имаме дата, оттук нататък всичко друго са
варианти, обаче важни варианти, защото в петък се появиха едни
други идеи, които, ако е необходимо, ще бъдат обсъдени, но при
фиксирана дата едно е сигурно – най-късно на 21-ви юли имаме
оставка, за да се извърви конституционната процедура. Тоест,
оставката е факт. Дори аз не възразявам да се посочи и ден, ако
искате, не възразявам. Аз съм абсолютно искрен в тази позиция.
Имам този мандат, ние го обсъдихме. Ако има други варианти,
които биха постигнали консенсусно съгласие за друг формат, аз
също имам мандат да участвам и в такъв разговор. Но ние не сме
в хипотеза да обсъждаме, дали ще има или няма да има оставка, и
дали този въпрос е решен или не. Тоест, съмненията тук са
излишни. Аз го казвам с включен микрофон за протокола. Нали
ме разбрахте?
Така че струва ми се, че ще успеем да решим и този въпрос.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Г-н Президент, аз Ви предлагам не по-късно от 17.00 ч. Вие
да бъдете долу и да обявите този текст. С кой ще го направите,
дали с председателя на БНБ или още някой, може политическите
лидери, ако имат резерви, да не присъстват, но България трябва да
даде институционален отговор на главния въпрос и след това
спокойно да продължим другата тема. Мисля, че там нямаме
някакви непреодолими проблеми.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Има ли други изказвания по тази тема?
БОЙКО БОРИСОВ:
Преди да слезем, нека да кажат мандатоносителите дали са
готови да обсъждаме оставки и вече всичко останало, което казва
г-н Местан. Защото има една много съществена подробност –
оставката е на 21-ви юли, но тази седмица е критична. Ако
70
мерките, които днес казваме до следващия петък, който идва,
изхарчим милиардите и трябва да се съберем пак, тогава вече няма
оправяне. В това сме наясно.
Затова искаме, и моето предложение е, ще избързам –
подуправителят Калин Христов да стане финансов министър, да
отиде в Брюксел с Европейската комисия, да се ползва с доверието
на всички нас и да свърши цялата работа. Ако искате, добре, ако
не, няма какво да обсъждаме повече друго. Така и така сме се
набутали в този текст, отиваме и казваме, че го правим заради
банковата система и знаем, че всъщност рискът е огромен. Това
ми е предложение. После няма за какво да дебатираме. Имаме дата
на избор, имаме 21-ви юли…, няма за какво друго да дебатираме.
Ако тази декларация я подпрем с 2-3 оставки, ще звучи
много по-убедително в обществото, а ако не, оправяйте се.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Аз Ви чух много внимателно и мисля, че можем да намерим
решение на този въпрос, който в момента дебатираме. Имам
въпрос към г-н Станишев и към г-н Местан, който беше
достатъчно ясен и точен.
Ще кажа следното:
Първо, убеден съм, че дебатите по т.2 не могат да приключат
за 30-40 минути. Ние имаме и нужда да си кажем много неща.
Второ, повече от ясно е, че вие говорите на един език. Аз
съм ви безкрайно благодарен за това и за национално отговорната
позиция, която имате. Ясно е, че ще има избори, датата е
определена, ясно е кога ще бъде оставката, ясно е какво има да се
свърши. И повече от ясно е, че оттук нататък ние говорим как да
подредим по национално отговорен начин сроковете така.
Но г-н Борисов постави една важна тема и г-н Станишев, аз
мисля, че Вие може да дадете ключа към решението и г-н Местан,
затова въпросът ми е към Вас. Той каза така: ако има от вас
71
декларирана готовност за оставки, примерно, шефа на ДАНС и
примерно, министър, това е от неговото предложение, то тогава
ние виждаме воля, която може да реши и казуса- т.е. оставате тук,
дебатираме по политическите аспекти, когато свършим, свършим,
подреждаме си всичко останало, но ние с г-н Искров ще имаме
възможността да слезем долу и да успокоим нацията на етап
първи.
Мисля, г-н Борисов, че формулирах това, което поставихте
като ясен въпрос.
БОЙКО БОРИСОВ:
Ако не се знае какво ще правим във втората точка, по-добре
да слезем всички, да се покажем и аз вт.2 няма да участвам. Нямам
какво да дебатирам. Има дата на избори, имаме дата 21-ви, дал
съм си съгласието. Ще гласуваме, ако направят предложение, и да
правят каквото искат след това. Нямам какво да дебатирам.
Отиваме на избори и всеки се бие. Какво има сега тук да си
дебатираме? Ако не искат да дават оставка, тяхно право е да не я
дават.
МИХАЛИ МИКОВ:
Г-н Борисов, при цялото ми уважение…
РЕПЛИКА:
Но това е факт.
БОЙКО БОРИСОВ:
Не е факт, защото утре в Брюксел трябва да отидат хора,
които да разказват тези неща. А това са хора без доверие. Ясно е,
че премиерът не може да се махне, ще остане до 21-ви.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Борисов, Вие поставяте въпроса за друг кабинет. Аз съм
готов да участвам в този разговор.
72
БОЙКО БОРИСОВ:
Или други министри. Направете това, което ви е възможно.
МИХАИЛ МИКОВ:
Г-н Борисов, сигурно имате някакви политически основания
да поставяте въпроса по този начин. Но той конституционно е
невъзможен. Да казваш ти или който и да е кой ще бъде финансов
министър…, нали г-н Орешарски трябва да влезе в парламента и
някой да гласува за този финансов министър. Това е персонална
промяна на кабинета, не е толкова просто. Еди кой си отива в
Брюксел вместо него? Не, не става.
Има две опции: имаме 20 дни до 21 юли. В тези 20 дни има
два варианта – персонални промени в Кабинета, които пък трябва
да са приемливи и за опозицията, защото и този въпрос стои, нали,
не е само каквито и да са. Ами ако сложим Митко Костов?
БОЙКО БОРИСОВ:
Сложете го и Митко Костов, който искате, аз не ви се
бъркам. Само дадох пример.
МИХАИЛ МИКОВ:
Но това значи да влиза в кабинета…
БОЙКО БОРИСОВ:
Ами да влиза бе, човек, ние защо тогава сме тук в неделя?
МИХАИЛ МИКОВ:
И за 20 дена да сменяме министри?
БОЙКО БОРИСОВ:
Ако трябва и за 2 часа.
МИХАИЛ МИКОВ:
Кой е този нормален човек, който ще се хване за 20 дена да е
министър?
73
БОЙКО БОРИСОВ:
Този, който се хвана и преди една година.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Искам само да ви информирам за нещо важно.
Вижте, вие сте много близо до взимане на решение.
Същевременно информацията, която получавам в момента, е, че е
изтекла информация към медиите. Те очакват до 2 минути
становище на президента и на шефа на БНБ.Това вече е в медиите.
Апелирах в началото на този разговор, че говорим помежду си
мъжки и никаква информация не изтича никъде, но вече някой е
успял да я извади навън.
ЛЮТВИ МЕСТАН:
Аз съм готов да си дам телефона за проверка.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Няма нужда, просто е ясно.
Г-н Орешарски искаше нещо да предложи. Заповядайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Благодаря, г-н Президент.
Аз разбирам част от аргументите на г-н Борисов, обаче
въпросът със самоцелна замяна касае и отговорност. Не мога да
приема, че финансовият министър е отговорен, още повече в тази
ситуация и примерът, не знам дали беше само пример или не,
подуправителят на БНБ заема мястото на финансовия министър за
банкова криза. Това значи Петър Чобанов да изпусне фиска и ние
да уволним подуправителя на БНБ и финансовият министър,
който е изпуснал фиска, да отиде в БНБ. Малко са ми объркани
представите.
БОЙКО БОРИСОВ:
Който искате сложете, но направете така да има отдушник.
74
И казвате, че сега всичко е наред, а то не е наред. Защо сме
тук тогава, не казвате защо сме тук? Тук сме, защото не е наред,
защото се съсипа системата. А ние и да искаме това да го кажем
навън, не можем, но не искате и вътре да го кажем. И какво да
правим – все едно било каквото било, вече друга съм… Не е така.
Факт е, че има катастрофа.
РАДАН КЪНЕВ:
Понеже минаваме неизбежно към т.2, аз затова казах, че
нашето изявление, каквото и да е, трябва да има една степен на
политическа достоверност и че това е т.2.
Тук не мога да не се съглася с г-н Борисов, че в този вид, без
нещо допълнително, което ще стигне днес отново преди
понеделника до медиите, това, което на изявлението ни липсва, е
политическа достоверност. Тоест, една доза доверие няма как да
бъде събудена при положение, че явно няма крачка напред по
политическия въпрос.
Тук има два важни аспекта: единият е обществената
стабилност, т.е. дали действително хората не се нуждаят от това
да видят, че се ускорява решаването на политическата криза,
защото няма съмнение, че доверието липсваше изначално в
политическата ни система, съществуваше и в банковата. Тоест,
посоката на заразата е ясна – това е от политическото недоверие
към финансовото.
Така че дали мерките ще могат да предизвикат съответната
стабилност, без да има политически знак, е под въпрос. От гледна
точка на това, което наблюдавам до момента, под въпрос е и нещо
друго, и го казвам директно – изключително уязвимо е
правителството, дори 20 дена напред от гледна точка на атаки на
опозицията. Страшно му е оголен хълбокът в момента поради
състоянието на банките. Опасността на някои в парламентарната
или извънпарламентарната опозиция да си изтърве нервите и да
75
използва този оголен хълбок, е огромна. Само че ефектът няма да
го платят управляващите, а като нищо може този, който го
направи, да пострада много, защото е твърде безотговорен ход. Но
ефектът ще го платят всички български граждани.
Тук имаме оголен хълбок 20 дена, което за българската
политика е страшно много време за политическа атака, основана
на това, което днес постигаме проформа съгласие. И какво като
сме го постигнали днес, ако някой се изкуши след 3 дена или след
10 дена?
От тази гледна точка аз поставям няколко въпроса:
Първият е датата 21-ви юли – базова калкулация, която най-
вероятно на предходните консултации е коментирана. Но тя не
съществува в общественото съзнание.
Второ, датата 5-ти октомври е доста спорна в обществото и с
оглед ускоряването на кризата може да се мисли за промяна на
тази дата, което също не е излишно. Ако категорично няма да има
промяна на датата, то тогава датата 21 юли може да се каже още
сега. Хората не знаят такава дата. Според мен тя е много късна, но
пак е нещо.
И от гледна точка на тези рискове за стабилността и на
управлението от гледна точка на доверие на гражданите, и на
политическата система и на банковата система от гледна точка на
поведението на опозицията, моето предложение би било за
значително по-ранно назначаване на служебен кабинет. Не са 2
месеца. Никой не казва колко дена след назначаването на
служебен кабинет идва указът за разпускане на парламента. Има
различна практика. Разликата е била 7 дена между указите при
кабинета „Софиянски“, именно поради необходимостта от
определено законодателство в банковата сфера и валутния борд –
7 дни между указа за назначаване на Кабинета Софиянски и
разпускане на съответното Народно събрание са минали. Така че
76
възможността 7 дена е вече допуснатият от българската държава
прецедент. Такава възможност има.
Има и друга възможност, която е свързана с това, което г-н
Борисов предложи. Първо, нещо, което обсъждахме преди това,
не е лишено от смисъл, и то е г-н Орешарски да поеме ресора до
подаване на оставката си,което да е на фиксирана дата. Аз смятам,
че от гледна точка на чуждестранни партньори това би било
изключително авторитетен и полезен ход, да не говорим, че го
познават достатъчно добре и лично. Фактът, че премиерът поема
тези разговори, би имало тежест.
Другото е човекът, който ще бъде финансов министър в
служебното правителство, действително да застъпи, като това вече
е много хипотетично. Аз съм последният човек, който би могъл да
знае, дори такива имена не са се въртели публично. Но определен
политически знак от днешна дата е необходим. С това нещо съм
съгласен, иначе всичко това звучи кухо.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Съгласни сме с Вас, това е общата логика.
Г-н Миков поиска думата.
МИХАИЛ МИКОВ:
Уважаеми г-н Президент, аз няма да се спирам на
конституцията, само че като слушам политическите мотиви на г-
н Борисов и на г-н Кънев, оставам с впечатление, че Централната
банка ще осигурява ресурс на правителството, на финансовия
министър, а не обратното. С такова впечатление оставам.
Има 20 дена. Апелираме за търпение. Ако искате, обявете,
че около 20-ти, може и на 19-ти, може и на 22-ри да е,
правителството ще си подаде оставката. Ако толкова държите
правителството да работи в оставка, защото и това е формула, да
си я подадат в понеделник, само че заради мерака на опозицията
и постигане на една разбираема конвенционална политическа цел,
77
не забравяйте, че върви споразумението с ЕС. Има и други неща.
Нека да е ясно, но тогава ще апелирам към премиера да каже, че
си подава оставката и работи в оставката като кабинет в оставка,
защото те ще си имат същите права, само за да не троши рахата на
опозицията, която нетърпеливо иска да си подаде оставката. Е,
изчакахте 1 година, та за 20 дена ли сега ще го правите на въпрос?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Местан поиска думата, след това г-н Станишев, но ако
искате, чуйте първо моето предложение.

МИХАИЛ МИКОВ:
(не си включва микрофона)
Аз, ако съм на негово място, ще си метна оставката и ще им
кажа: ходете и си намерете пари за банките от друго място.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Ще се опитам да бъда полезен.
Много ви моля, ще предложа конкретна формулировка.
Надявам се по нея да има дебати. Но и аз мислих и чувайки ви
много внимателно, благодарейки ви за отговорната позиция,
която имахте и на консултациите в парламента, защото вие
постигнахте немалко там, и незабравяйки, че тези консултации
сега днес пред държавния глава са продължение на
консултациите, които направихте в парламента, аз мисля, че
трябва да надграждаме, но и трябва да бъдем категорични, ясни и
конкретни, което всички вие посочихте. Вярвам, че това е много
важно и за народа.
Предлагам:
Първо, извънредните парламентарни избори за 43-то НС да
се проведат на 5 октомври 2014 г. – конкретика ясна и точна.
78
Второ, с указ на президента, считано от 6 август 2014 г., 42-
то НС ще бъде разпуснато и ще бъде назначено служебно
правителство.
Трето, съгласно Българската конституция, отговорността за
формирането на служебно правителство е на президента.
Разбира се, аз съм декларирал своята готовност за
конструктивен подход, за диалог, но вие знаете много добре, че
вариантът някакво правителство сега в 42-то НС с неговата
легитимност, с неговото ниско доверие е абсолютно невъзможно.
Има конституция, ще я спазваме. Тя ни помага в трудни моменти.
Четвърто, политическите сили се съгласиха, че Народното
събрание ще приеме оставката на правителството на Орешарски
не по-късно от 22 юли 2014 г.
Обяснявам защо – 21-ви юли е сакрална дата за БНБ и
банковия сектор в България. На 21 юли БНБ е обещала, че ще се
случат някакви неща, дала е дума. Ако те не се случат на 21-ви
юли, на 22-ри юли ситуацията е драматична. Същевременно до 21-
ви юли има много работа да се върши от легитимни институции,
вкл. от правителството в неговите последни дни. Защото до 21-ви
юли аз вярвам, че правителството, финансовият министър, БНБ
трябва да си разчетат и часовете, и дните, за да може на 21-ви юли
да имаме успешен старт и на най-проблемната банка. Иначе сме
мъртви. И всъщност имат много работа за вършене и огромна
отговорност, която ги чака последните седмици. Но на 22-ри юли,
не по-късно, защото трябва да уважаваме и конституцията.
Трябва да има време да връча мандат на първата, на втората, на
третата партия след оставката.
Вярвам, че нацията очаква конкретика от нас, вярвам, че
това ще успокои всички, след което, разбира се, аз се опитвам да
предложа едно изречение – не по-късно от 22-ри юли. И следващо
изречение – точната дата на подаване на оставка ще бъде
79
съобразена с решаването на неотложни задачи в някои сектори на
икономиката и като част от процеса на установяване на по-високо
ниво на политическа и икономическа стабилност в страната, за да
има логика на това, което ние всички говорихме, и да дадем
гъвкавост на политическите партии.
И искам да предложа още нещо, това е следваща точка:
42-то Народно събрание ще приеме актове, които да
адресират неотложни проблеми във възможност на служебното
правителство да работи ефективно при отсъствието на действащ
парламент.
И последна точка – с тази цел ще бъде създадена контактна
група, с участието на парламента, Министерския съвет,
президентството и политическите партии, участващи днес в
консултациите. Контактната група ще подпомогне Народното
събрание и Министерския съвет за осигуряване на координация и
взимане на решения за гарантиране на приемственост в работата
на институциите. Тази контактна група е подадена ръка от всички
вас към всеки един друг за най-неотложното, за най-важното, за
приемственост какво има да свърши НС, какво има да свърши МС
и като знак на приемственост от служебното правителство, че
контактната група в която вие присъствате, задава задачки
приоритетно, но тя ще работи вероятно не повече от 2 седмици,
защото от 1 юли до 15 юли ние трябва да сме решили какво има
да върши НС, МС и служебното правителство, и да може да има
приемственост в действията.
Това е нещото, което мисля, че би могло да успокои всички
и да реши проблема, но ако сте съгласни. Ако има някакви
въпроси и дебати, заповядайте.
Г-н Бареков поиска думата, след това г-н Местан.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
80
Г-н Президент, първо да Ви поздравя с тази позиция, тя е
абсолютно държавническа, национално отговорна, президентска
позиция, която не мога да не адмирирам. Само имам една молба
към Вас, може да не го упоменавате в декларацията.
Нека само преди да сглобите и представите служебното
правителство, да проведете разговори, за да чуете мнението на
тези партии, които са тук. Уверявам Ви, че големи различия
нямаме. Между другото днес номинирахме г-н Калин Христов,
доколкото може да се нарича номинация, че става за финансов
министър в служебния кабинет. Ние го казахме още отвън пред
президентството. Молбата ми е да проведете двустранни
разговори с партиите, които са днес тук с вас,за да чуете и тяхното
мнение какъв служебен кабинет би бил добър за България.
Благодаря!

ЛЮТВИ МЕСТАН:
Г-н Президент, аз мисля, че тази позиция съдържа
политическия аспект на онова, което определихме като плавен
преход към стабилност.
Благодаря.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, не смятам, че двете неща трябва да се
смесват. Ясно е и ние сме го заявили като политическа сила,
съгласие за предсрочни избори. Постигната е дата за тези
предсрочни избори – 5-ти октомври, впрочем, без участието на
Реформаторския блок, но това не е най-главният проблем.
Важното е всички да отчитат, че в крайна сметка датата на
подаването на оставката, формирането на служебното
правителство започват от датата и се брои обратно. Това трябва да
е ясно.
Вие представяте един цялостен разгърнат текст, който е
предварително подготвен, с множество ангажименти и
81
политически позиции, за които аз нямам мандат да ги обсъждам в
момента.
И още един момент – аз разбирам стремежът на опозицията
да прехвърля отговорността изцяло за това, което се случва в
банковия сектор върху правителството с оставката на финансовия
министър и с посочването на когото и да било. Това е
безотговорно, това не го приемам.

БОЙКО БОРИСОВ:
А кой е виновен?

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Това не го приемам като оценка на финансовия министър.
Няма как да подкрепя това.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Може ли една по една да изчета точките, за да ми кажете с
коя сте съгласни и с коя не?

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Аз Ви предлагам, г-н Президент – или слизате Вие и г-н
Искров по първата тема, по която имаме съгласие, или слизаме
всички по първата тема, по която имаме съгласие, а по останалите
теми разговаряме отделно.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев, все пак да Ви попитам – Вие се съгласихте,
че изборите ще бъдат на 5 октомври. Това е неоспорим факт, ние
нямаме спор по тази тема. Конкретният текст е:
„Извънредните парламентарни избори…“ – това е Ваше
предложение, с което аз съм съгласен.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Плевнелиев, по този начин текстове да ни се хвърлят и
в рамките на 5 минути да постигаме съгласие, няма как да стане.
82

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Аз мисля, че първите три текста, които са предложени, са
абсолютно консенсусни за всички на тази маса. Ще ги изчета още
веднъж.
1. Извънредните парламентарни избори за 43-то НС ще се
проведат на 5 октомври.
2. С указ на президента, считано от 6 август (четем
конституцията и създаваме прогнозируемост в държавата), 42-то
НС ще бъде разпуснато и ще бъде назначено служебно
правителство.
3. Съгласно Българската конституция отговорността за
формиране на служебно правителство е на президента.
Добавям предложеното от г-н Бареков, което на мен ми се
вижда смислено:
Президентът ще проведе двустранни консултации с
политическите партии, представени на днешните консултации
преди формирането на служебно правителство.
Какво грешно и какво лошо има в това, за да не го приемете,
също и да кажем нещо конкретно на народа долу.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Извинявам се, че пак се намесвам, но смесването на двата
въпроса в момента създава допълнителна несигурност, а не
решаване на проблема, по който постигнахме изцяло съгласие.
Вероятно по другите точки също ще стигнем до голяма степен на
съвпадение, но ако ние пропуснем сега да кажем това, което
интересува хората, а не което интересува хората около тази маса,
това ще бъде голяма грешка. Надявам се да не се огънете от този
Ваш ангажимент, за да знаем все пак всеки как да реагира на тази
ситуация.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
83
Г-н Кънев, след това г-н Борисов:.

РАДАН КЪНЕВ:
Първо, искам да кажа, че независимо от факта, че този текст
не предвижда промяна в Министерство на финансите, което
смятаме, че е важно, сме готови да го подкрепим така, както е
предложен от президента, и че той ще внесе определено
спокойствие. Най-малкото звученето му е много подредено,
разумно и трезво, което думите понякога внасят спокойствие сами
по себе си.
Двата проблема, обаче, са драматично свързани, така че ние
пък не сме склонни да ги отделяме. В България без
едногодишната, в някои отношения и доста повече от 1 година
политическа криза, криза в банковата система просто нямаше да
има и това го знае всеки, защото всички сега си повтаряме колко е
стабилна банковата система. Да, тя е стабилна, но нищо друго в
страната не е стабилно.
Ние в момента говорим за последиците. Всички знаем, че
консенсус върху последиците, без консенсус върху някаква пътна
карта за излизане от кризата, нямаме. В случая някакъв много
неловък опит на БСП да разграничи двете теми няма да спести
това никаква отговорност. Ако излезем от тук и кажем, че всички
партии са проявили отговорност и имат обща позиция по
банковата криза, но заради бойкота на БСП нямат обща позиция
по политическата криза, това ще го отнесете вие, само че това
отнасяне ще бъде поредна турбуленция в обществото – Заради
БСП няма дата за оставка – ето, това ще е заглавието. Утре се вади
и нищо от нашия разговор днес не може да попречи да го вади,
защото никаква банкова система не смущава. Борисов ще го
извади преди мен, защото повече го обичат медиите и така по-
добре му идват отвътре кратките изречения. Само че това нещо
внася в обществото огромна доза смут. Всъщност няма съгласие
по базов проблем.
84
Така че двете неща са много свързани. Предлага се един
много разумен компромис, той е на ръба на нашия мандат въобще.

ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Извинявайте, само като реплика. Независимо дали Вие, г-н
Кънев, или г-н Борисов ще го казва, аз искам да разсъждаваме
върху една друга хипотеза.
Г-н Орешарски е един твърде сдържан човек. Но
представете си, ако премиерът каже: намерете си някой да ви
изпълнява този план, който ангажира правителството с много
рискове и много трудни мерки – тогава какво би станало и какви
дати ще обсъждате тук, какво ще правите?

РАДАН КЪНЕВ:
Извинявайте, моето начално предложение беше точно това
да направи премиерът, само че г-н Президентът предлага нещо по-
разумно.

ЛЮТВИ МЕСТАН:
Аз отново искам да се опитам да улесня разговора.
Г-н Президент, нямам никаква илюзия, че ние не можем да
постигнем съгласие по интерпретациите. Затова сме различни
политически, и да не си поставяме такава цел. Тоест, ние можем
да постигнем съгласие за едно или друго становище, а
интерпретациите ще бъдат сторени съобразно политическите ни
различия.
Аз обаче искам да припомня един безспорен факт, че
съгласие за предсрочни избори бе постигнато преди банковата
криза, оставаше да се конкретизира датата. Никой не говореше за
проблемите на КТБ, когато точно на Консултативен съвет се
постигна съгласие за периода 28 септември – 12 октомври. Това
означава, че партиите, които стоят зад кабинета, това е позицията.
А правото на опозицията е да прави връзки, да интерпретира, кой
85
може да го ограничи? И едва ли има смисъл в усилието сега да
искаме от един друг да имаме сходна интерпретация.
Това е краткият ми коментар.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ:
Благодаря.
Първо, искам да уточня, че не участвам активно във втория
дебат около изборите, оставките и т.н. По първия обаче
категорично няма да се съглася каквато и да е вина на кабинета да
отиде в резултат на тази ситуация. „Лемън Брадърс“ обърка целия
свят, Ферейджъри си стоя до края на мандата и не чух даже и
коментари някъде, че американският финансов министър бил
виновен за фалита на „Лемън Брадърс“. Напротив, ще се
съпротивлявам, и въпреки моето уважение към г-н Искров и към
Калин, и към останалите, ако тръгнем по този път, ще обърна
говоренето срещу банковия надзор какво е правил последните
години и защо е оставил банките така. Това трябва да бъде ясно.
БОЙКО БОРИСОВ: Това е вече приказка. В края на
краищата аз затова настоявах в 16.00 ч. или в 15.00 ч. да сложим
всичко на масата и да бъде изяснено, за да не се повтаря пак, но
тогава Вие си мълчахте.
Сега какво се иска от нас? От нас се иска ние да Ви
подкрепим,да кажем, че всичко е наред и няма виновни. Ами защо
сме се събрали, след като няма виновни? Правителството и
банката да си бяхте взели всички мерки да си го свършите, имате
си мнозинство в парламента. Тогава по каква работа сме се
събрали тук? Вие искате да излезете чисти от водата. Нима не
бяхте вие, когато ми казвахте: идете си с мир, г-н Борисов, преди
една година, или ако не искаш по този начин, по другия начин …
Толкова ли бързо забравихте какво беше? И сега искате от нас
дори да не ви кажем, че сте виновни. А кой е виновен?
РЕПЛИКА:
86
За банковата криза не сме виновни.

БОЙКО БОРИСОВ:
Какво за банковата криза? Ами за банковата криза сте
виновни, защото Йовчев и Писанчев допуснаха всичките тези
работи да се направи с жандармерия, с прокуратура, със следствие
и служби, от там тръгна целият проблем.

ЛЮТВИ МЕСТАН:
Към мен ли адресирате това?
БОЙКО БОРИСОВ:
Не към Вас, говоря по принцип. Вие не оспорвате, но
колегите от БСП искат да излязат сега и да кажат: нямаме
виновни, най-вероятно Борисов е терористът, както каза
Мерджанов, че аз съм терорист, че съм съборил банковата
система. Аз няма да се учудя и вие да излезете и това да го
говорите вече.
И ви дадох приятелски съвет. За мен е по-добре, но за
държавата не е по-добре да стоите колкото се може повече. А вие
колкото си искате стойте, но няма да се успокоят нещата до петък,
повярвайте ми. Без един политически маньовър, което искаме да
ви кажем, това и за вас е добре, да има отдушник на друго място.
Като останете, като излезе г-н Чобанов утре по телевизията да
каже, че всичко ви е наред, няма как ние да не излезем и да не
кажем, че не е. И отново ще кажете, че има политическо говорене.
Принесете жертва една – две глави заради спокойствието.
Няма да Ви е проблем. Аз уволних 20 – 30 министри, не е
страшно. 5ще повече за 20 дена и Чобанов няма да се обиди, но не
може на същия шеф на ДАНС, който проспа всичко, да го държите
там и да взима 6 хил. заплата, два пъти повече от премиера.

ЙОРДАН ЦОНЕВ:
87
Насочването на вината за банковата криза към кабинета е
абсолютно неприемливо.

БОЙКО БОРИСОВ:
Тогава за какво сте ни събрали? Аз не мога да разбера,
опозицията ли сме виновни, кой е виновен за това?

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Г-н Борисов, Вашата позиция сега тази на президента ли е,
или не е тази на президента, защото се опитвам да я разтълкувам,
или искате оставка още днес на Кабинета?

БОЙКО БОРИСОВ:
Аз им давам препоръка, че това ще успокои нещата. В
противен случай ние така или иначе по позицията сме поели да
застанем до виновните за състоянието на държавата в тази една
година – всички тук и ние. Застанали сме поради тази причина. И
те какво искат – да излезем и да кажем, че подпираме със законови
и всякакви каквито искате мерки държавни пари да се налеят в
банките, за да ги спасим на практика, и все едно нищо друго не се
е случило.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Това, което г-н Президентът каза, подкрепяте ли го?
БОЙКО БОРИСОВ:
Аз го подкрепям.

НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Вие обърнахте ли внимание какво каза Орешарски преди
малко? Ако той излезе и каже истината за банковия надзор и каже,
примерно, че КТБ е източена последните няколко години и някой
не си е свършил работата, приключва всичко. Затова наистина
дайте да намерим някакъв компромис. Това, което президентът
каза, е абсолютно разумно, че 4 партии са „за“, както виждам, една
88
е против. Ако трябва да се каже, че БСП не са съгласни с факта, че
трябва да си подадат оставката…, защото то е ясно, Орешарски
след 20 дена си отива. Ето, хората знаят какъв е хоризонтът.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Ако може, г-н Президент. Аз мисля, че ако така продължи
разговорът, ще развалим първата част от консенсуса, който
постигнахме. Не виждам нищо нередно в това, което президентът
предложи, тъй като на практика, нека да бъдем честни, при
обявена вече дата 5-ти октомври, нямаме нито назад, нито напред.
Следователно, поне аз така го разбрах, може и да бъркам, затова
го казвам на глас, за да ме поправите, ако бъркам – това, което
предлага г-н Президентът, са всъщност датите, които са според
конституцията, съобразявайки се с датата 5-ти октомври. Не
виждам нищо страшно или обидно. Тук не става въпрос, че някой
има вина. Аз също смятам, че не е добре след днешното изявление
да започнем да говорим още след един час. Нека първо да
успокоим хората. Че ще си дерем кожите по време на изборната
кампания, спор няма, повярвайте ми.

БОЙКО БОРИСОВ:
Поне Орешарски да излезе и да каже: на 21-ви си депозирам
оставката.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
В текста е много ясно написано.
Г-н Искров, може ли да го изчета още веднъж да чуете
внимателно, Вие сте опитен, защото аз вярвам и ще ви върна в
началото на разговора.
(възниква спор, всички говорят едновременно)
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
89
Моля ви, искам да кажа нещо много важно, моля ви за
спокойствие. Всичко до момента върви по някакъв нормален и
джентълменски начин.
Първо, искам да се обърна към г-н Станишев и към г-н
Стоилов. Моля ви, чуйте ме:
Ние постигнахме споразумение преди около час време по
текст в подкрепа на банковата стабилност в държавата.
Последното изречение, по което всички вие се споразумяхте
и ми казахте „да“ и аз го изчетох пред вас,и се обръщам специално
към г-н Станишев и г-н Стоилов, защото и те казаха „да“, пише:
консултациите при президента за решаване на политическата
криза продължават.
Всички вие посочихте много ясно и много коректно, че
двата въпроса са обвързани, така го мисли и народът. Ако няма
яснота за избори, ако се отметнем от това, което вече сме казали,
никаква стабилност, никакво спокойствие, и решението, според
мен, е елементарно и конституцията ни пази. А това, което вие
постигнахте в Народното събрание, е решение и аз ви благодаря.
Аз повтарям вашите думи – изборите ще бъдат на 5-ти
октомври. Нали го решихте? Нали го решихте, г-н Стоилов.
Председателят Миков дойде при мен да ми каже датата за избори.
Много Ви моля, така доникъде няма да стигнем и ще съсипем
всичко.
Датата е 5-ти октомври. Конституцията оттам нататък казва
всичко останало, а аз декларирам пред вас най-добронамерено в
т.3, че носейки отговорността за формиране на служебно
правителство, президентът ще проведе двустранни консултации с
политическите партии, представени тук. И на всичкото отгоре
предлагам контактна група. Ако не я искате, откажете я, защото г-
н Станишев казва, че това са някакви допълнителни задачи. ОК,
затова предлагам само 1, 2, 3 – дата за избори, дата не-по късно от
90
оставка, президентът със служебното правителство ще направи
консултации, и точка. Това е безспорно.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Г-н Президент, по тази точка, която току-що обявихте за
служебното правителство, това наистина е прерогатив на
президента, но е редно не само консултации, но и да се търси една
максимална форма на консенсус за състава на служебния кабинет,
за да има гаранция за едни прозрачни и честни избори. Може би
не е лошо да се добави.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Вижте, оставете го това на мен. Аз си нося отговорността по
конституция, но съм диалогичен и добронамерен човек. Сега в
момента напред с по-важното. Ако няма конкретика, нищо друго
няма значение, аз съм убеден в това. Хората го чакат, а вие го
постигнахте вече. Конкретиката е дата 5-ти октомври и
конституцията важи с пълна сила. А за останалото имате
възможност всяка една политическа партия, в рамките на
демократичния ред, да говори каквото смята за необходимо.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Президент, оценяваме това, което и колегите явно ги
тормози в БСП. Все пак ще отиваме на избори и всеки ще се
опитва някак си да се защитава. За да не взривим това, което сме
казали, да се ограничим, защото те няма да се съгласят, аз ги
виждам, и няма смисъл, вече никой не може да ни попречи да
кажем, че БСП не са били съгласни, но да се ограничим до първия
вариант, защото ако е вярно, че г-н Орешарски знае нещо, което
ние не знаем, аз настоявах още в началото да знаем Трябва да го
викнат г-н Искров и да го разпитат къде са били и т.н. Все пак това
го казва премиерът. Аз една година се обяснявам за Отряд 28 защо
е летял до Тракия или обратно, а тук чувам за нещо много
чудовищно.
91
МИХАЛИ МИКОВ:
Кое е чудовищно?
БОЙКО БОРИСОВ:
Ами това да заплашиш банковия надзор, че години наред не
е работил.
МИХАИЛ МИКОВ:
Каза как е работил.
БОЙКО БОРИСОВ:
Добре, как е работел? Това са вече опасни теми, а аз все пак
уважавам г-н Станишев, Местан и теб…
Добре, казваме за декларацията, дата за избори, и повече не
се консултираме.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Имам три конкретни въпроса и да чуя вашето категорично
мнение.
Първо, съгласни ли сте датата на извънредните
парламентарни избори да бъде 5-ти октомври? – Отговорът е „да“.
МИХАИЛ МИКОВ:
Г-н Кънев, само Вие не бяхте онзи ден.
РАДАН КЪНЕВ:
Няма да поставяме въпроса по този начин, защото където не
сме били, не сме били. Датата на изборите не зависи по никакъв
начин от извънпарламентарните партии. Г-н Бареков е бил, от
него зависи колкото и от вас.
Датата 5 октомври ние не приемаме, но тя не зависи от нас.
А документът, в който тази дата се заявява като дата за
избори, го приемаме, в случай, че в него има и дата за оставка.
92
Мисля, че бяхме съвсем ясни в предложения от президента
вариант.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Много е добре да има дата за оставка. – това, което
президентът е направил. Това, г-н Борисов, ще успокои
обществото и Вас.
БОЙКО БОРИСОВ:
Г-н Орешарски да каже: на 21-ви си подавам оставка.
МИХАИЛ МИКОВ:
Тогава от 21-ви до 5-ти ще Ви питам как ще консумирате
проучвателните мандати като политически сили.
РАДАН КЪНЕВ:
Досега говорихме, че тази дата е очевидна, а изведнъж се
оказва, че е проблемна.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Какви проучвателни мандати, нали отиваме на избори?
Подава си оставката, пада Народното събрание, работи една
седмица в оставка.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:
Нека да бъдем чисти – ако датата, аз също не съм бил на това
споразумение в парламента, е 5 октомври, тогава в това, което
предлага г-н Президентът, да се напише: според конституцията
най-късно трябва тогава и тогава… – влизаме в положението на
колегите от правителството да не ги поставяме в ситуацията пък
и тях да ги…
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, аз не случайно Ви предложих в самото
начало да разделим двете неща от гледна точка интересите на
гражданите и на държавата, защото беше ясно от самото начало,
93
че т.2 ще предизвика разделение в интерпретации, позиции и
всичко останало. Сега ходът на разговора показва, че ние можем
да изхвърлим по същество като ефект първата част заради
различията по втората част. Затова аз бих Ви предложил, искам да
чуя мнението на всички:
Първо, в изявлението, което бе изчетено, на първо място да
се изведе т.5. Говоря като последователност и като аргументация,
защото в самото начало стана дума за това, че първо разглеждаме
тази позиция, търсим съгласие по нея и след това обсъждаме
другите неща.
Другото, което бих приел да бъде включено, ако
Реформаторския блок е съгласен, да се постигне съгласие по
датата на изборите. Преди малко казаха, че не са съгласни. Да
кажем датата на изборите 5-ти октомври.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Въпрос към Реформаторския блок – 5-ти октомври е
консенсусна дата за всички. Вашето мнение какво е по този
въпрос?
РАДАН КЪНЕВ:
Аз казах мнението съвсем ясно – много неподходяща дата.
Нашата цел е да присъстваме тук, а не да разваляме налични
консенсуси, които са постигнати и обществото ги знае. Ние не
трябва да разколебаваме обществото.
В документа трябва да пише: 5-ти октомври, но бихме
подкрепили такъв документ, само когато има дата за оставка на
Пламен Орешарски като премиер министър.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Г-н Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
94
Освен това бих предложил т.5 да бъде представена в пълния
й обем, а Вие сега представяте нещо различно.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Т.5 сега е някакво резюме.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Извинявам се, това е грешка, това е стар вариант. Само да
обясня – това беше старият вариант, от който тръгнахме. 5 и 6
станаха новата т.1, която визира банковата система. Сега
продължаваме с т.2, която би била дата за избори. По нея също
имаме консенсус.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Ние не възразяваме по датата на оставката. Там би могло да
се запише, че съобразно конституционните процедури, най-
ранната дата за разпускане на Народното събрание е еди коя си.
Г-н Президент, защо казвам всичко това – в петък на
консултациите прозвучаха теми, обсъждане на това дали в този
парламент има ресурс за друго правителство. Би трябвало
политическите сили, ако не смятат, че има ресурс за друго
правителство, да го заявят и от тази гледна точка да се върви
напред. Функцията на оставката на правителството е функция на
тази политическа воля и на уточнената дата за провеждане на
предсрочни парламентарни избори. Мисля, че съм ясен в това
отношение.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е нещо, което ние вече сме го дебатирали и постигали
консенсус. Тоест, Вие предлагате следното:
Т.1 – темата банковата стабилност;
Т.2 – дата за избори;
95
Т.3 – да бъде теза, която ние винаги сме дебатирали с Вас и
на Консултативния съвет, в която се обединихме, че в рамките на
42-то НС не съществува друга възможност за съставяне на
правителство;
Т.4 – която Вие предлагате, също консенсусна, е да кажем,
че според Конституцията, това, което и г-н Каракачанов
предложи, с указ на президента, съгласно конституционно
определените срокове, ще бъде разпуснато 42-то НС
И тук е последният спорен въпрос, но дали е спорен, не
знам, е да кажете – ще можем ли да кажем, че най-късната дата за
подаване на оставка е…
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
Не, трябва да се каже, че е достатъчно оставката на
правителството да бъде подадена според конституционно
установения срок, че следва служебно правителство и т.н.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
При условие, че политическите партии няма да ползват
своите мандати. Аз затова казвам какво е волеизявлението на
партията.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА:
Само да кажа, че консултациите за служебен кабинет с
политическите сили може да станат само при подадена оставка.
Затова най-късната дата за подаване на оставка, за да може да има
време да се извърши цялата процедура, независимо дали в същия
ден ще бъдат на датите,е поне 2 седмици преди датата на изборите
– минимум 25 юли. Ние сме го смятали като варианти и като
срокове.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е логично. Ние казахме в т.1 всичко за банките, т.2
датата за изборите е категорична, в т.3 казахме, че в рамките на
96
42-то НС е невъзможно да се състави ново правителство, и в т.4
ще кажем, че следователно оставката на правителството ще бъде
съобразена с конкретната дата, с конституционно установените
срокове, с оглед на 6 август да заработи служебно правителство
Оставката на правителството ще бъде съобразена с
конституционно установените срокове така, че България на 6
август да има служебно правителство. Това е консенсусно, а то
няма как да е по-рано, защото датата на изборите е октомври.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Г-н Президент, това, което правите в момента, това го казва
и за протокола, в т.ч. по първата част мисля, че има съгласие и тя
се извежда като т.1.
По-нататък би трябвало да следва като т.2 –
препотвърждаване на постигнатото по-рано съгласие за дата на
предсрочни избори. Съгласни ли сте с това? Вече с участието на
Реформаторския блок.
Трето, оставката на правителството ще бъде съобразена с
времевите срокове, с необходимото по конституция време за
организиране на предсрочните избори в съответните срокове.
Преди това или след това трябва да се подчертаят
волеизявленията на партиите, представени в парламента, че в
рамките на този парламент не може да се състави различно
правителство на базата на постигнатото по-рано съгласие.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Не виждам нищо несериозно в моето усилие да търся
консенсус.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Несериозен е начинът на списване на текста.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
97
С риск за народа съм готов да загърбя думите, които казахте,
с уважение към институцията и партията, която представлявате,
за да продължа да търся консенсус между всички нас в интерес на
нацията.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Още един момент – аз смятам, че постигнатото на
предишния Консултативния съвет съгласие темета за това как се
гарантират честни и свободни избори не е изчерпана, тя остава
открита.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Това е част от консултациите.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Но тези консултации кога ще продължат, защото там не
смятам, че има автоматизъм между посочване на дати и
гарантиране на честни и свободни избори. Ние сме гледали
различни начини на правене на избори в България в последните
години. И от тази гледна точка президентът има своите
конституционни пълномощия, но това какво да се очаква и какви
да са задачите на служебното правителство, е също така много
важен въпрос, както и темите, които би обсъждало Народното
събрание в следващите 2 или 3 седмици, които също са част от
това съгласие, което беше постигнато. Така ли е?
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Предложих контактна група. Какво е Вашето предложение,
различно ли е от това?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:
Мисля, че има нужда от консултации по останалите въпроси.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
98
Консултации по конституция има след като има оставка.
Дотогава предлагам всякакъв формат на работни групи, каквото
искате. Аз съм „за“, считайте, че съм „за“.
НИКОЛАЙ БАРЕКОВ:
Аз предлагам това, което г-н Станишев казва, не влиза в
противоречие с текста на президента. Да го приемем, ето, направи
се дори компромис за датите. Аз съм доволен, че президентът
включи консултации с всички политически сили за служебното
правителство, има го в текста. Ясно е, че той не може по
конституция да започне консултациите от утре, трябва да е
подадена оставка и да е минала дори ротацията, така че аз мисля,
че г-н Станишев е прав, но и президентът е прав. С други думи, да
приемем текста на президента.
БОЙКО БОРИСОВ:
Колеги, моля да сработят мерките до петък. Никакви
консултации няма да има после, ако не сработят мерките. Аз
искам да им помогна с 1-2 оставки и да има отдушник. Това, което
и г-н Кънев каза: ако премиерът застане на кормилото и на
Финансовото министерство, за да прави преговорите, това не
значи, че е приел вина, значи, че още по-сериозно гледа на кризата
и още по-сигурно би трябвало да управлява.
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря на всички. Предлагам 5-минутна пауза. Ще
формулираме точно това, което до момента постигнахме като
съгласие, и след това ще раздадем текстовете. Ще ги изчетем още
веднъж.
(след почивката)
ПОЗИЦИЯ
99
Политическите партии и институциите, участващи в
консултациите при държавния глава, се обединиха около
следното:
1.Политическите партии и институциите, участващи в
днешните консултации, декларират своята решителност и
готовност за осигуряване на необходимия ресурс и осъществяване
на всички необходими мерки за гарантиране на банковата
стабилност в страната. Парите на гражданите и фирмите, вложени
в банковите институции в България, са сигурни и гарантирани.
Банките ще продължат да работят в нормален режим. България е
член на Европейския съюз, Валутният борд е непоклатим и ще
бъде запазен до влизането на България в еврозоната. 1.95.583
български лева са и ще бъдат равни на 1 евро, докато сменим
българския лев с еврото. Разполагаме с достатъчно резерви,
средства и механизми, за да се справим с всички опити за
дестабилизация, като заставаме зад всяка банка, подложена на
атака. Политически сили, представени в българския и
Европейския парламент поставят обществения интерес и
финансовата стабилност, като част от националната сигурност,
над политическите различия и обединяват усилията си за
постигане на стабилност и доверие в институциите и
икономиката. Предприемат се всички необходими мерки в
подкрепа на банковата и финансовата стабилност. В ход са и
законодателни промени в подкрепа на банковата стабилност.
Международните пазари ни вярват, добре е и ние да си вярваме.
Банковата система в България е стабилна, добре регулирана и
капитализирана. Няма основание и няма причини да се поддаваме
на паника. Банкова криза няма, има криза на доверието и има
криминална атака. Те трябва да бъдат преодолени, а виновните –
преследвани с цялата строгост на закона.
Политическите партии осъждат остро разпространяването на
слухове и неверни твърдения по отношение на финансови
100
институции в България. Очакваме правоохранителните органи да
демонстрират решителност и в кратки срокове да покажат
резултати. Необходими са спешни действия за откриване и
наказване на извършителите и поръчителите на това злонамерено
деяние. Призоваваме хората да бъдат спокойни, да не теглят
излишно парите си. Но който желае, може да бъде сигурен, че
банките разполагат с необходимия ресурс.
2. Предсрочните парламентарни избори за 43-то Народно
събрание да се проведат на 5-ти октомври 2014 година.
3. Парламентарно представените сили декларират, че в
рамките на 42-то Народно събрание е невъзможно съставянето на
друго правителство.
4. Оставката на правителството „Орешарски“ ще бъде
съобразена с необходимото по Конституция време за провеждане
на консултации и формиране на служебен кабинет. С указ на
президента, считано от 6-ти август 2014 година, 42-то Народно
събрание ще бъде разпуснато и ще бъде назначено служебно
правителство.
5. Съгласно българската Конституция, отговорността за
формирането на служебно правителство е на президента. Преди
сформиране на служебното правителство президентът ще проведе
консултации с политическите сили, представени в националния и
в Европейския парламент.
6. Консултациите между президента, парламента,
правителството и политическите сили за осигуряване на
координация и гарантиране на приемственост и плавен преход към
следващо управление ще продължат.
ЯНАКИ СТОИЛОВ:
По същество нямаме забележки. Само в т.2 да използваме
точния термин „предсрочните парламентарни избори“. И накрая,
ако прецените – „плавен преход към следващото управление“.
101
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
Благодаря на всички. Бяхте изключително отговорни,
изключително добронамерени. Мисля, че от името на целия народ
мога да ви благодаря, мога да ви пожелая успех. Всички сте
поканени долу и след това знаете, че има възможност и пред
медиите да се говори.
Напомням за последен път, че вашите индивидуални
изказвания след нашето общо изказване трябва да бъдат добре
премерени и съгласувани вече с общата ни позиция, за да не се
говори излишно.
(18.00 ч.)

Авантаж по frognews.bg