Чиновниците на хранилка в държавата са 10 пъти повече от служещите в армията

53 обикновени българи хранят яко 1 чиновник ?!

Чиновниците на хранилка в централната и териториалната администрация в България са точно 132 648, съобщава БГНЕС, като цитира Доклад на правителството.Това е точно 10 пъти повече от числеността на българската армия.

Ако някой не вярва, да провери … Тази чиновническа орда е и онзи електорат гласуващ за управляващата ГЕРБ …

98 663 са заети в централната администрация, а 33 985 в териториалните администрации. Това са само чиновниците на министерствата и агенциите. Отделно данъкоплатецът естествено поема възнагражденията на учители, лекари и други служещи в държавните системи, коментира 19 минути …

В края на 2016 г. администрацията разполага със 129 985 броя компютри – почти 1 на човек, от които 17 137 преносими и 112 848 настолни. Държавата е платила 95 954 лиценза за операционна система Windows. По отношение на използвания антивирусен софтуер има инсталирани 89 214 програми на персонални компютри и 3 524 на сървъри, става ясно още от обобщената информация.  64.76% от администрацията няма системи за управление на документи, потоци и съдържание през интернет.

Почти 20 млн. са стрували на бюджета телефонните разговори на чиновниците през 2016 г. Прави впечатление, че миналата година се отбелязва бум на предоставянето на телефони на администрацията. Само в структурите на изпълнителната власт има 457 967 телефонни номера, които са активни. 221 750 от тях са фиксирани телефони, а 236 217 са мобилни.  От справката се разбира, че спрямо 2015 г., увеличението на мобилните телефони, с които администрацията разполага е 100 000 бройки и 25 бройки на стационарни телефони.

Поради спецификата на своята дейност в Годишен отчет за 2015 г. не са подали данни: Авиоотряд 28, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, Служба „Военна полиция“, Служба „Военна информация“, Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, Централна избирателна комисия, Икономически и социален съвет, Национален военноисторически музей, Почивна база „Орлица“, Почивна база „Слънчев бряг“ и редакция на списание „Гора”. Като вземем предвид числеността 7 на администрациите, които не са утвърдили отчетните си доклади за състоянието на администрацията в ИИСДА, общата щатна численост на администрацията към 31 декември 2015 г. е 137 799 щ. бр. (140 767.5 щ. бр. за 2014 г.). Намалението спрямо предходната година е с 2.1%.

Щатните бройки, заети от жени във всички структури на държавната администрация са 59 889.5 или 50.3% от всички заети. Щатните бройки, заети от мъже във всички структури на държавната администрация през 2015 г. са 59 076 или 49.7% от всички заети щатни бройки. В структурите без МВР щатните бройки, заети от жени са 49 844.5 щ. бр. (66.1% от заетите щатни бройки в тези администрации), а от мъже – 25 621 щ. бр. (33.9% от заетите щатни бройки в тези администрации).

Сега ясно ли е кой гласува за управляващата ГЕРБ – 132 648 души и семействата им плюс служители в МО и МВР, плюс служителите в общинските предприятия и т.н.

Ние ги храним и то по-добре от самите себе си и им осигуряваме отпуски по 40 дни, 20 заплати при пенсия, осигуровки и други благинки от нашите джобове …

53 обикновени българи хранят по 1 чиновник от явния списък … Не е ли малко множко ?!

 

Свободен автор – Философът