Авиокомпанията дължи обезщетение, ако полетът закъснее или е отменен

Знаете ли какви са правата Ви, ако полетът на самолета закъснява с над 3 часа или е отменен по вина на авиокомпанията?

Регламент ЕС 261/2004 гласи, че всеки пътник има право на парично обезщетение в зависимост от разстоянието на полета:

– 250 евро за полети до 1,500 км
– 400 евро за полети от 1,500 до 3,000 км
– 600 евро за полети над 3,000 км

Ако закъснението е над 5 часа, всеки пътник има право да се откаже от пътуването и да поиска да му се възстанови платената за билета сума. Ако това случи, авикомпанията повече не е отговорна за отказалия се пътник и не е длъжна да му оказва каквато и да било помощ. За целта трябва да бъде предявен иск за обезщетение.