Вдигането на пенсиите се оказа измама

Обещаното увеличение на пендиите се оказа най-голямата измама на настоящото правителство. Н практика патриотарското обещание за 180 лв. за минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, не е изпълнено.
Валери Симеонов и компания са направили схемата чрез вписване в закона, че увеличението е само за получаващите пенсия по чл.68, ал.1 от КСО. Т.е. това са само „класическите пенсионери“, които имат и стаж, и възраст, и са се пенсионирали по общия ред.
Около 1/4 от всички пенсиониращи се обаче, са с недостигащ стаж. Това се признава и от шефа на НОИ. Това се случва, заради големите „дупки“ в осигуряването поради безработица, или поради вдигането на изискването за стаж. Така има стотици хиляди хора, които примерно имат 30 години стаж, и не им стигат няколко години. Те отново са пенсионери, които са си плащали осигуровките, а не са цигано-псевдо-инвалиди или такива със социална пенсия. Говорим за осигурителен стаж и възраст, но примерно с недостигащи 2-3 години. Тогава пенсията им се изчислява по общия ред, просто я получават малко по-късно (на 67 години). Т.е. това са си съвсем истински трудови хора, при това ставащи все по-голям дял от населението.
Патриотарите обаче цинично са се ослушали, и са ги изключили. Вдигането на пенсиите е само за онези, които имат пълен стаж и възраст. Но тъй като те имат този стаж, то техните пенсии и без това са по-високи, съответно увеличение има за съвсем малко хора.
Казано по-просто, Валери Симеонов почти с нищо не е увеличил пенсиите. Той е вдигнал долния праг на хора, от които повечето са над него. А именно онези, които са под него, и които са бедни (но работили някога), те не получават нищо.
Следващото увеличение до 200 лв. също не засяга тези нуждаещи се, т.е. те отново ще си мизерстват, въпреки че имат по 30 и повече години стаж…