„ВИТА“ в Поморие започва работа с пациенти, кмет и съветници искат да преустановят дейността й

Налудничавите упражнения на кмета на Поморие Иван Алексиев и на общинския съвет са без аналог и логично обяснение. Кметът на Поморие и последователите му-съветници искат да бъде развалено дарение на имот към държавата, за да бъдел „отново подарен на държавата“, което от морална и правна гледна точка е не само много смешно и нереалистично, но и много тъжно. 

В същотро време Многопрофилната болница за продължително лечение и рехабилитация към Министерството на отбраната в Поморие обяви, че започва да приема пациенти от контингента на военното ведомство. От ръководството на МБПЛР „ВИТА“ ЕООД – Велинград, които управляват поморийския клон, съобщават, че от 24.07.2017 г. до получаване на разрешение от Министерството на здравеопазването за упражняване на лечебна дейност ще се извършват само профилактични програми.

„ВИТА“ е стартирала процедурата за получаване на лиценз за лечебно заведение на черноморския си клон с внесени до Районните здравни инспекции на Пазарджик и Бургас заявления и едва след издаването на лиценза ще може да предлага и пакети от медицински оздравителни програми за своите потенциални пациенти.

От търговското дружество, чийто капитал е 100% държавна собственост, напомнят, че в периода 26.07.2017 г. – 20.07.2017 г. са се извършвали подготвителни дейности на терен, свързани с обезопасяването на сградите и инфраструктурата и осигуряване на най-необходимите условия за прием на пациенти.

Поради недобрата материална база и инфраструктурата, наследени от бившите стопани – ВМА, процесите по възстановяването на болницата и привеждането й в нормално състояние ще продължат и занапред.

„От 24.07.2017 г. започва приема на пациенти в „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД, клон Поморие, които са контингент на МО, и ще се изпълняват само профилактични програми. До получаване на разрешително за осъществяване на лечебна дейност от МЗ, клонът ни в Поморие няма да извършва лечебни процедури“, поясняват от „ВИТА“, като подчертават, че „в началния период, ориентировъчно до края на месец август, в клона в Поморие няма да се предлага храна на пациентите, защото е необходим основен авариен ремонт на хранителния блок, който не е функционирал повече от двадесет години и е изключително занемарен“.

Ръководството на „ВИТА“ предварително се извинява на своите пациенти за липсата на комфортни и пълноценни условия за почивка и лечение на военните. От там уверяват, че няма да се правят компромиси с качеството на предлаганите услуги, а ще се полагат усилия и старание за отстраняване на нередностите по най-бързия начин.

Припомняме, че бившия Военен санаториум в Поморие с наименование „БДПЛР – Св. Георги“ – Поморие бе изваден от структурата на ВМА с решение на Министерството на отбраната и на Министерски съвет. От 01.01.2017 г. до края на месец юни 2017 г. течаха различни процедури по оценка и прехвърляне на дълготрайните материални активи. От 26.06.2017 г. тази структура съществува под наименованието „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – ВИТА“ ЕООД, клон Поморие, като търговско дружество на собствена издръжка. Вината за лошото състоянието на сградния фонд на лечебното заведение е на ръководствата на ВМА през годините, които са допуснали базата да бъде занемарена и да се руши.

Докато Министерството на отбраната и „ВИТА“ ЕООД правят всичко възможно за запазването на социалните и здравни функции на бившия военен санаториум в Поморие, кметът на черноморския град и общински съветници се опитват да отмъкнат от държавата апетитния имот на брега на морето и да преустановят развитието на болницата.

Днес се проведе заседание на Общински съвет – Поморие и съветниците подкрепиха входираната от кмета Иван Алексиев точка в дневния ред – за отмяна на дарението, което е направил на държавата Анхиалски общински градски съвет.

Историята на имота, където е построен от държавата вече бившия Военен санаториум в Поморие, датира от преди повече 80 години. Тогава с решение на Градския общински съвет на град Анхиало /Протокол №46 от 10.11.1931 г./ са дарени на Министерството на отбраната 5 декара място за постройка „Дом за почивна станция за инвалидите“, а с решение от 1 февруари 1932 г. допълнително са дарени още 2470 м2.

С последващи заповеди на председателя на Бургаския окръжен народен съвет са прибавени още площи – със заповед №403/01.03.1961 са придадени още 2240 м2 и със заповед №279/15.03.1971 са придадени допълнително 456.25 м2.

Инициативата на поморийския кмет по отмяна на дарението отново провокира военно-патриотичните съюзи в България, които допускат, че зад действията на кмета и общинските съветници се крият користни цели и корупционни практики.

Четири военно-патриотични организация излязоха с поредната декларация, адресирана до държавните институции, с която заострят вниманието им върху заседанието на Общински съвет – Поморие от 19.07.2017 г., чието решение е на път да създаде безпрецедентен в историята на България досега скандал.

Публикуваме декларацията без редакторска намеса:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДО

ПРЕЗИДЕНТА И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР РУМЕН РАДЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

ДО

МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БОЙКО БОРИСОВ

ДО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Г-Н ИВАН АЛЕКСИЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ГРАД ПОМОРИЕ

Г-Н АДАМ АДАМОВ

ДО

ПОЛК. Д-Р ЛЮБОМИР КРАНТЕВ И КОЛЕКТИВА НА „МБПЛР-ВИТА” ЕООД – КЛОН ПОМОРИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Председателството на четирите военно-патриотични съюза, обединени в Председателски съвет, изразяват своето възмущение от продължаващото, меко казано, некоретно поведение на кмета на Община Поморие г-н Иван Алексиев в посока дейностите му по спирането работата и всячески преченето на дейността на Многопрофилната болница за активно лечение и рехабилитация(МБПЛР) – „Вита“ ЕООД – клон Поморие.

Нашата декларация е продиктувана от поредния опит на кмета на Община Поморие да спре развитието на „МБПЛР-ВИТА” ЕООД – клон Поморие, като в насроченото за 19.07.2017 година заседание на Общинския съвет – Поморие, под т. 22 е предложил за разглеждане на съвета „Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предприемане на действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалски градски общински съвет гр. Анхиало/Поморие/ от 1 февруари 1932 г., допълнено с решение от 30 май 1932 г., с което са дарени в собственост на държавата 7 470 кв. м. място, за построяване „Дом за почивна станция на инвалидите”.

Тези действия на кмета и общинската управа са удар върху държавата и държавността, подтикнати от нечисти помисли и, недай боже, корупционни практики относно имота и по-нататашното му „преобразуване” – това е и удар върху здравното обгрижване на действащите военнослужещи, гражданските лица – армията и държавата като цяло, ветераните от войните, запасните и резервистите. Това е удар и върху военноинвалидите и военнопострадалите – преките носители на права върху имота и негови потребители от 1932 година, както и на цялото войнство и всички, които под една или друга форма имат възможността да ползват болницата, едно уникално по своята медицинска същност заведение.

Не случайно тук са водени на лечение императорите, воините на древния Рим и Византия, както и царете на нашата и другите държави от региона.

Смятаме, че това е още едно преднамерено и премислено действие, подтикнато от външни и користни цели, а не в посока „На Ползу Роду и Отечество Наше”.

Членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, както и тези на останалите военнопатриотични организации – Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, на Съюза на ветераните от войните и на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ застават твърдо и непоколебимо зад решението на Министерския съвет на Република България, решението на Съвета по отбрана на Министерството на отбраната и на министъра на отбраната г-н Красимир Каракачанов за запазване и разширяване на здравно – социалните функции на болницата.

Подкрепяме инициативността на ръководството на болницата и смятаме, че държавните институции, Министерският съвет и Народното събрание трябва да направят необходимото в най-кратки срокове клонът в Поморие да започне своето социално и здравно функциониране и да се спрат тези противодържавни и противонационални действия на кмета и Общинския съвет на гр. Поморие – така ги окачествяваме ние, като воини на Родината ни, дали здраве и живот за нейната цялост и независимост.

С уважение и очакване за съобразяване с нашата позиция:

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ:

Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на ветераните от войните на България, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ:

Младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Във връзка с предложението на кмета на Поморие Иван Алексиев до общинския съвет, в публичното пространство бе изнесена информация, че единствената цел на т. 22 от дневния ред на местния парламент е въпросният държавен имот да бъде отнет от Министерството на отбраната и предоставен на смесено търговско дружество между общината и частни лица.
Схемата е изпитана и изпипана през годините – теренът със сградите се влива като апортна вноска в това дружество, частни лица слагат ръка върху имота и строят хотелски комплекс.