Защо „евтините“ заеми ще ни излязат през носа

За последните 10 г. общият държавен дълг на България се увеличи с над 150%

Когато се оценява размерът на дълга, е добре да се знае, че той не се преценява само като брутна величина спрямо БВП.  Важна е също нетната позиция, която се изчислява като размер на държавния дълг минус фискалния резерв. За последните 10 години нетният дълг на България е нараснал с над 300%. А имаше време, когато фискалният резерв превишаваше държавния ни дълг, докъм 2008-а година, 2009-2010 бяха почти изравнени, след което от 2011-а година се забелязва отчетлива тенденция на непрекъснато увеличение на държавния дълг, за сметка на фискалния резерв.  Освен това дългът трябва да бъде преценяван и от гледна точка на предстоящите падежи. А между 2022 г. до 2024 г. България трябва да плати по вече натрупани дългове общо около 10 млрд. лева. В момента общият ни дълг е вече над два пъти повече от фискалния ни резерв.  Нетно фискалния ни резерв покрива едва половината от общия държавен дълг на България.

Според МФ държавният дълг на България е около 12 милиарда евро, а близо 13 милиарда лева е фискалния ни резерв до средата на 2017 г. В същото време продължаваме да усвояваме еврофондове и теглим нови външни заеми. Лошото е, че „евтините“ заеми днес стават скъпи дългове утре.

Румен Гълъбинов, финансов и икономически експерт