Левски – с триколоьори, над него – Тодор Живков

Публичен иконостас в селска кръчма. Липсва кандило.
Левски окичен с трикольори. Под него кокошки.
Портрет на Тодор Живков.
Богородица.
В средата препариран бухал /защитен от закона рядък вид/. Притежанието на защитен вид, дори и препарат е престъпно деяние, притежаването на портрет на ТЖ не е.
Проф. Велислав Минеков