Трейс Бургас – следите и въпросите остават

Стара и позната мъдрост е, че където е текло, пак ще тече, а променена според условията в община Бургас, тази мъдрост би звучала като, където се е печелило, пак ще се печели …

Trace – съществително в английски език в превод на български език –следа

Има фирми и фирми… Някои все печелят, а други губят… Диалектика, може би ще контрирате вие, но дали нещата са само плод на случайности или на нещо друго?

Така върви животът в Бургас, така върви животът и в България от времето, когато Алеко Константинов е записал следните думи в очерка си „Бай Ганьо прави избори“:

„А народът какво ще каже, какво ще прави? Любопитен въпрос! Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразен в представителите му.

Народа, в когото ти вярваш, е роб, казвам ти, роб; робуването е за него блаженство, тиранията благодеяние, роболепието геройство, презрителното хъркане отгоре – музика! И пак този народ е клет и нещастен, трижд нещастен! Бит от съдбата, осъден да страда и да тегли за други, мъчен от неприятели, а още повече от приятели и спасители, той нямаше нито една твърда точка, на която да спре погледа си, една дръжка, на която да се ослони, той е изгубил вярата в себе си и в съдбата си и е станал тъй „практичен“ и трезвен, трезвен до безчувственост. Без помощ, без съвет, съкрушен и разкъсан външно и вътрешно, ето го на, една печална, от бури разсипана останка от стари времена…

Има ли кой да го съживи, да го повлече подире си? – Идеали? – Суета, вятър!…“

И тогава, преди повече от сто и кусур години, и сега с още по-страшна сила важат тези думи на Алеко и показват, че Бай Ганьо и неговите нрави и порядки са победили навсякъде в нашата страна, в нашия Бургас и ни остава само едното голо слово, с което се опитваме да кажем истината и да събудим онзи народ „…клет и нещастен, трижд нещастен…“, но дали успяваме …

Нека да припомним по някой факт от дейността на печелившите фирми на обществени поръчки на бургаска територия и от „челния“ им опит.

Фирмата „Трейс-Бургас“ е „утвърден“ изпълнител на обществени поръчки още от Йоаново време, а по времето на мандата на кмета Димитър Николов е получила поне две десетки обществени поръчки за десетки милиони … Нищо лошо …

28.12.2005 г. „Трейс“ извършва строителство на ул, „Ален мак“ к-с. „Меден Рудник“ ,гр. Бургас за 118 761.63 €. Възложител: Община Бургас

17.07.2006 г. Изработка, доставка и монтаж на заслони за автобусни спирки на територията на Община Бургас за 22 857.31 €. Възложител община Бургас.

26.07.2007 г. „Трейс“ изгражда ул. „Роден край“ между ул. „Ален мак“ и ул. „Тополица“ , по плана на к-с „Меден Рудник“ , гр. Бургас за 44 484.28 €. Възложител е община Бургас.

Ноември 2007 г. „Трейси“ изпълнява хоризонталната маркировка на територията на хипермаркет „Практикер“ в гр. Бургас за 11 412.79 €

„Трейс Бургас“ ЕАД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, което е позиционирано на територията на Бургаски регион и изпълнява значими инфраструктурни проекти. Дружеството е изпълнител на редица емблематични за Бургас проекти – Ларгото по ул. Александровска“, Кръгово кръстовище „Трапезица“, Автогара „Юг“, Мостикът в гр. Бургас, скейт парка в „Изгрев“ и т.н.

Нека отчетем възхода на фирима „Трейс“ на бургаска сцена. Почти всеки месец тя е получавала чрез договор обществена поръчка с възложител община Бургас?!

В този дух на мисли има само още няколко такива фирми отличнички в „печеленето“ на подобни „конкурси“, като в някои от тях те се сражават ,както се казва, сам срещу един…

Пример е прословутото бургаско ларго с разкривени плочки и надхвърлен пусков договорен по договор срок?!

Нека споменем „печелившите битки на „Трейс-Бургас“ за част от герберското безвремие:

Припомняме :

06.10.2009 г. Реконструкция , модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев“ в парк „Изгрев“ – УПИ II , кв. 19 , к-с „Изгрев“ – гр. Бургас за 54 701.64 €

На 24.11.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД подписа с Община Бургас договор за „Проектиране и изграждане на обект: Реконструкция и обновяване на пространството около открита естрада “ОХЛЮВА” и културен център “МОРСКО КАЗИНО” в Приморски парк, гр. Бургас”. Договорът е на стойност 240 000 лева. Срокът за изпълнението на проекта е 56 календарни дни.

На 03.12.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД сключи с Община Бургас договор за Обект: „Реконструкция на улица „Христо Ботев” и ул. „Цар Петър” – ІІ етап (от ул. „Фердинандова” до ул. „Иван Вазов”), гр. Бургас. Стойността на договора е 307 751,57 лева. Обаче …

Ремонт след ремонта …

На 06.12. 2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД, като водещ участник в ДЗЗД “ТРЕЙС БУРГАС – СК-13 ТРАНССТРОЙ”, сключва договор с общинската фирма „Бургасбус” ЕООДза“Изграждане на контактно- кабелна мрежа за разширяване на тролейбусния транспорт в гр. Бургас – централна част“. Договорът е на стойност 1 034 819,09 лева.

Финансирането на следните описани договори е със средства от бюджета на Община Бургас.

Друго си е водачът и трудовите маси в Бургас да са рамо до рамо …

1.Договор № 93-00-306 от 06.06. 2011 г.

2.Договор № 93-00-1446 от 30.06.2011 г.

3.Договор № 92-0-230(20) от 04.04.2011 г.

4.Договор № 92-0-169 (32) от 08.04.2011 г.

5.Договор № 92-0-169(31) от 23.03.2011 г.

6.Договор № 92-0-230(16) от 26.01.2011 г.

7.Договор № 92-0-169(16) от 27.01.2011 г.

8.Договор № 92-0-169(19) от 27.01.2011 г.

9.Договор № 93-00- 1069 от 10.02.2011 г.

10.Договор № 93-00-1094 от 15.09.2011 г.

11.Договор № 93-00-787(6) от 23.09.2011 г.

„Трейс Бургас” ЕАД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, което изпълнява строителни обекти на територията на община Бургас. „Трейс Бургас” ЕАД изпълни до август 2011 г. проект: „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас по обособена позиция 1, Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул.”Александровска” от пл. „Царица Йоанна” до пл. „Тройката”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас”. Проектът е на стойност 3 781 302,62 лева и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

От края на септември 2012 г. „Трейс Бургас” работи по реконструкцията на един от символите на морската столица – бургаския Мостик.

Цялостната реконструкция на Мостика се извършва по проект „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия“ и град Бургас – атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) Стойността на проекта е 1 449 217, 51 лв.

Обаче …

Дали това са качествени материали или „майсторска работа ?

Юли 2014 г. Строителството на пътен възел „Българово“ стартира на 15 май т. г. Изпълнител е „Трейс Груп Холд“ АД. Стойността на договора е 1 976 222,45 лв. с ДДС.

Скейт парк „Изгрев“ 2015. Изпълнител на съоръжението е „Трейс – Бургас“ ЕАД, като стойността на СМР е 448 459 лв. без ДДС.

Ноември 2015 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като лидер в обединение „Трапезица“, подписа договор с Община Бургас на стойност 4,368 млн. лв. Трейс е с 95% в обединението, а „Виа-План“ ЕООД – с 5% за кръговото и пасарелките на кръстовище „Трапезица“

Друг договор по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, който изпълнява „Трейс Груп Холд” АД е „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“ на територията на Община Бургас на стойност 6 858 486 лв.

Явно кметът Николов бди над поръчките, но колко ли бди ?!!

На 17.11.2016 г. „Трейс Бургас“ ЕАД подписа договор за: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас, Обособена позиция № 58 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл. 131″.

Стойността на договора е в размер на 1 796 233,21 лева. Възложител е Община Бургас.

30.11.2016 г. Трейс изгражда светофарна уредба на кръстовище „Сан Стефано“ и „Александровска“ в гр. Бургас за 30 266.15 €

Дали десетките договори подписани от община Бургас и познанствата не влияят по някакъв начин върху предпочитанията на комисия от служители на общината ?! Не е загадката на сфинкса.

Спомнете си качеството на турските павета по ларгото на Бургас, разкопани още на 36 -я ден след тържественото откриване.

Спомнете си и реконструкцията на ул. “Цар Петър“ пак от същата фирма, разкопана заради авария още на 46-я ден след официалното откриване…

За черни очи или неизвестно защо управниците й дадоха едни допълнителни 70 000 лв. за поправка на усталъците. Грешки на растежа или …

По-малкото братче на Трейс сподели преди години бургаските 35 млн. лв. данъци, отредени за поддръжка на бургаските улици. Старозагорската фирма „Пи Ес Ай“ АД е от една майка с „Трейс-Бургас“ и те са част от „Трейс груп холдинг“. Дали такива трикове са приети при участие в обществени поръчки в ситуация, в която участват и двете ръце на едно и също тяло, но иначе уж са различни?! Като че ли тези хватки не са новост за управниците в Бургас…

Сладък е… Сладък е кокалът на властта…

А какво ли остава за хората на Бургас? Ами нищо… Просто нищо… За тях ще остане правото да плащат едни от най-високите местни такси и местни данъци в България.

Дали ще има ли отново опозиция на ГЕРБ и ще защитава ли тя бургаските хора и правата им?

Дори Бай Ганьо го е казал чрез думите на Алеко Константинов, вложени в писмото му до неговия племенник Стойко в третия фейлетон от цикъла „Разни хора, разни идеали“:

„— Ти чувай какво ти казвам аз, запомни го хубаво, па сетне пак ще приказваме. С гюрултия гърло се не пълни. Защо и ти да не влезеш в болшинството като другите?

Е че как да вляза бе, чичо, като не ме приемат…

Подигравай се ти още… Не те приемат зер, не те приемат, защото си прощръклял, защото си башибозук… (Смей се ти колкото обичаш.) Я покротувай една-две годинки, та виж няма ли да те приемат. Защо се обаждаш, защо не си мълчиш; теб какво ти влиза в работата, че този бил подлец, па оня бил крадец, па Бяла Слатина туй, па 17 ноемврий онуй, па султанско благоволение нам-що-си, па търговски договор нам-какво-си… Твоя работа ли е това? Криво-право, мълчи си. Преструвай се, че нищо не виждаш, и кога да е, хората ще те оценят, ще видят, че си кротко момче, че си челяк за работа, ами как! Па спечелиш ли веднаж доверието — накриви си калпака: няма да усетиш даже как ще ти тръгне работата наред. Па да видиш тогава чест, да видиш почести… Сега, да се изискваше за това някакъв труд или някакъв кой знай какъв ум — хайде де; а пък то нищо бре, чедо, нищичко не се изисква: стига ти само да си посвиеш опашчицата и да гледаш на всичко през пръсти. Ама ще речеш: безобразия се вършат; нека се вършат, теб какво ти е? Мъ-ъ-ълчи си, па си гледай кефа. Защото и да дрънкаш — все едно, няма да оправиш света. Не е ли тъй?… Е защо тогава да дразниш и да се смразяваш със силните хора? Аз се чудя как ти досега не си разбрал тази философия! Ти видял ли си досега някого да прокопса с опозиция, а? И как не ти омръзна бре, синко, що чудо си изхабил… и за какво! За вятър…“

Поръчките се „печелят“ и парите си текат … Колко са парите по тези поръчки ще научите само ако питате г-н кмета, както и ако почерпите подробности от сайта на АОП.

В коя посока текат парите?! Ами в онази, където са текли предишните парички, за да се умножат и може би да „спечелят“ някое гласче до ония 84% …

Е, все някой трябва да печели и защо да не е този, който е на власт …

Нали тук в Бургас има една често изказвана от някои бургазлии „мъдрост“: Тия и те крадат, ама и правят нещо …

Дали някой краде или подарява или нагласява поръчки и колко, аз не знам и не казвам, но има съмнения … Ама и колко биха могли да откраднат от едни няколкостотин милиона лева при тези ниски цени на офертите по обществените поръчки и това „перфектно“ качество на СМР и на ония „суперкачествени“ материали, влагани в тях?!

Тъй или иначе „трейси“-тата (следите) остават, както и хубавото, което е направено добре примерно на автогара „Юг“, но има и такива следи като онези на Мостика и около него – потрошена настилка, нацепени парапети, ръждясала неръждавейка само за година след ремонта, напукани турски плочки и т.н.

А изводи за това кой кого е избрал и то толкова много пъти (дори всеки месец) в община Бургас, можете да си направите сами и да попитате когото трябва. А може и това да са съвременните строители на Бургас, пък ?!! Хвала !!!

Свободен автор – Философът