Българите-опитни зайчета за нови лекарства, лекари богатеят от фармацефтични компании

24 млн. от фармацевтиката са получили български лекари, а 150 млн. за клинични изпитания са платили през 2016 г. 23-те компании, членуващи в ARPharM, както и някои други научноизследователски компании, оповестиха публично на 30 юни 2017 г. финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации. Предварителните данни показват, че фармацевтичните компании през миналата година са инвестирали в квалификация, продължаващо обучение и сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации близо 24 млн. лв. От тях 16 млн. лв. са предоставени на медицински специалисти, а 8 млн. лв. на здравни и съсловни/професионални лекарски организации.
Броят на медицинските специалисти, дали своето съгласие за оповестяване на финансовите им взаимоотношения с фармацевтични компании, нараства спрямо оповестяването през 2016 г. и достига 66%, което показва подкрепата на медицинското съсловие за инициативата.“
През годината компаниите от Асоциацията са инвестирали 150 млн. за клинични изпитвания, медицински научни изследвания, неинтервенционални проучвания и т.н. Очаква се сумата да стигне 190 млн. само след година и половина.
Не бързайте да обвинявате в този случай Асоциацията!
Напротив – трябва да я похвалим, че се опитва да въведе прозрачност в контактите между фармацевтиката, здравните заведения и докторите! Ще отбележа, че огромното мнозинство от 23-й члена са филиали или дъщерни фирми на международни компании.
Проблемът е, че нищо не знаем за неофициалното и необявявана дейност на маса български и чужди фармацевтични компании, здравни заведения, доктори, разни асоциации, НПО-та, фондации и т.н. по клинични изпитания и проучвания, поръчвани от чужбина.