Време е ДДС да бъде намален

Продължава намаляването на чуждестранните инвестиции в България. За първите 6 месеца на 2017 г. те се свиват с почти 50% спрямо и без това лошата 2016 г.

Намалява реинвестираната печалба на тези, които вече са инвестирали в България, коментира Румен Гълъбинов за offnews.bg.

Редукцията за първото полугодие на 2017 г. е с 1/3 в сравнение със  същия период на миналата година.

Проблем, с който се сблъскват инвеститорите, е намирането на квалифицирани кадри. На много места в България са останали само хора, които нямат квалификация, а и нямат желание за работа.

Недостигът на преки инвестиции пречи на икономиката да се развива, а поради неблагоприятната демография и лошото образование, изпитваме дефицит на кадри.

Има опасност икономиката на България да се забави заради спада на чуждестранните инвестиции.

Не е късно обаче да се вземат конкретни мерки, които могат да стимулират бизнеса да инвестира:

1. Намаление на ДДС и въвеждане на диференцирано ДДС. Фискалните стимули са един от начини за стимулиране на инвеститорите и предприемачите – чуждестранни и местни.

2. Въвеждане на нулева ставка на данък дивидент за определен период от време.

3. Намаление на бюрократичните пречки и ограничаване на лицензионните режими, като се прилага мълчаливото съгласие за всички регистрационни режими. Въвеждане на бърза фирмена регистрация чрез Интернет и намаляване на регистрационните такси на фирмите.

4. Реформиране на образователната система и насърчаване на конкуренцията между учебните заведения. Финансиране на училища и университети според качеството на образованието, което предоставят.

5. Защита на правата на собственост и осигуряване на равнопоставеност на всички пред закона и установените правила.

Друг път няма, защото с намаляващо население и с малко инвестиции не можем да развиваме ускорено икономиката на България.