ГЕРБ с нов грабеж! Ще задължават търговците да сменят касовите си апарати

Нов грабеж от ГЕРБ! Ще задължават търговците да сменят касовите си апарати и софтуера.Освен софтуера на фирмите, ги задължават да имат абонаментен договор с определени фирми. Тоест това ще са фирми на ГЕРБ.

Ето и писмото, което се получи в Национален Протест:

Здравейте,

Пиша Ви по-повод няколко на брой срещи между БАДФУ/ Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства и производители разбира се/ и на представители на НАП, на които нито един представител на Българският бизнес не беше поканен, а както е ясно от предишните „мерки срещу сивата икономика“ със смяната на фискалните устройства, (което по думи на представители на НАП се оказа НЕ-успешен), точно те ще трябва да платят сметката отново. Имаше обещания за намаляване на броя служители на НАП след въвеждането на РЕВОЛЮЦИОННИТЕ мерки с директна връзка към НАП , поне до този момент за грандиозни съкращения и промени в системата на НАП не се е чуло нито пък видяло. На уместния въпроса на някои от присъстващите /Кой ще плаща за тези промени ,все пак преди няколко години са сменяни фискалните устройства/ отговора беше някой за нашия бизнес мисли ли. Но този път са решили да стигнат още по далеч, в така описаните промени, фирмите работещи със софтуерни продукти ще трябва да надграждат системите си, както и да сключват договори за допълнително обслужване със фирмите за тези продукти, тъй като ще се наложи специално лицензиране на софтуерите към НАП, постоянни архиви на бази данни и други. В приложения файл са всички желания, с червено са опитите на някои по нормално мислещи да ограничат промените, но дали ще стане не е ясно! Така че подгответе се да финансирате новия ГРАНДИОЗЕН ПРОЕКТ с „гарантирано качество“ за борба със сивата икономика поне до другия път! Да не говорим ,че се получава дублиране на системите ,ако се изпълнят всички условия от софтуерните фирми защо трябва да се ползват фискални устройства! Лесно може да се направи подаването на информация към НАП директно от компютъра.

В нормални държави тези събирания не се ли наричат картели на производителите!

А участието на държавата в тяхна помощ не знам как се нарича. Защото не виждаме конкретни реформи примерно : След тези радикални промени щатните бройка на служители на НАП ще се съкратят с 50% и държавата ще спести толкова пари на българските граждани. В проекто закона се споменава само приходи от ДДС но без гаранция, защото в момента има командировани около 10 000!!! Служители на НАП по морските курорти толкова имаше и по зимните. За разходите им не се споменава само за повишаването на приходи от ДДС но както знаем печалба се изчислява като от приходите извадим разходите.

Ето и самата наредба:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е издадена на основание чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Първата група от предложените промени касае изискванията към лицата, съответно обектите, от които се осъществяват продажби на течни горива, както и производителите/вносители на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и сервизните фирми, гарантиращи забраната на нерегламентиран достъп до ЕСФП, заедно с нейните компоненти.

Втората група промени са по отношение на специфичните изисквания към ЕСФП и по-конкретно регламентиране на случаите, в които при прекъсване на връзката между отделни компоненти на ЕСФП се блокира работата им и съответно данните се изпращат към Националната агенция за приходите (НАП). Конкретните случаи са уредени с допълнение в раздел VІ „Специфични изисквания към ЕСФП“ в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата.

Третата група промени са свързани с въвеждане на задължение към лицата, регистриращи и отчитащи продажби в търговските обекти да подават данни в реално време към НАП за всяка отпечатана фискална касова бележка, посредством изградената дистанционна връзка със системата на НАП. За целите на тази промяна при блокиране на връзката на фискалното устройство с НАП, както и при извършване на ремонт на фискалното устройство работата му се възстановява от сервизния техник.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика“
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

Дата на откриване: 24.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.8.2017 г.

Оригиналният линк към наредбата може да видите тук

Отпадане на QR-кода – оскъпява с изискване за нови касови апарати

Така предложените изменения могат да дадат желания ефект и с по-малко разходи за обект. При сегашното положение, разходите за въвеждане на измененията са 122 000 000лв за около 30 000 обекта – тоест по 4066лв на обект без включено възнаграждението за техниците. Това ново бреме е непосилно за обектите с нисък месечен оборот под 30000лв месечно. В същото време очаквания ефект за бюджета е 150 000 000лв. Тоест – напълно логично е държавата да инвестира с очакваната печалба от първата година за да подпомогне обектите. По този начин няма да се загубят работни места и няма да се спъва стопанския живот.

QR-кода е напълно излишен. Заради него трябва да се закупят нови касови апарати, а да се изхвърлят старите (работещи) такива. Това оскъпява неимоверно а няма връзка с целта на промените. Директна връзка с НАП в реално време за всяка продажба може да се извърши софтуерно без да се подменят още веднъж(справка 2009г.) работещи касови апарати.

Крайния срок за въвеждане на промените не е удачен. Летния сезон не е подходящ за извършване на ремонтни дейности на тези търговски обекти, тъй като летния сезон има завишена търговска активност и това ще доведе до допълни загуби за тези обекти. По подходящ срок би бил 31.12.2018г. Става дума за огромно количество обекти. Може да се направи справка и колко са лицензираните техници, за да се илюстрира, че сегашния срок е неудачен – кратък и ненавременен.

Източник: bultimes.bg