Едно навреме отсечено дърво може да спаси един човешки живот

Преди дни изгнило дърво падна и рани жена на улица ”Тракия”, близо до столичният булевард ”Дондуков”.

Пострадалата бе откарана в спешното отделение на ИСУЛ с тежки фрактури на таза и долните крайници, но жива за разлика от случаю в Бургас при който изгнил конски кестен се стовари върху млад мъж и отне живота му на ул.“Гурко“. Причината за падане на дървото била изгниване на корените, съобщиха от Дирекция „Зелена система“ на Столичната община.

Оправдания много, но вината носи Столична община, както такава понесе и община Бургас преди време въпреки триковете и чалъмите …

Мина време оттогава …

Почти 5 години от смъртта на 26-годишният Пейо Янчев, който бе премазан от 40-годишен изгнил отвътре конски кестен, но …

Общинските чиновници бяха съдени, изписаха се купища хартия, но безхаберието продължава, макар че регламентиращите документи в тази сфера са повече от ясни …

НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Издадена от Министерството на териториалното развитие и строителството

 

Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 1993г.

 

Раздел III.

Картотекиране на дълготрайната декоративна растителност

 

Чл. 15. (1) Картотекират се всички намиращи се в регулационните граници на населените места дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години, дърветата с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти независимо от възрастта им.

 

Чл. 16. (1) Картотекирането се извършва от общините, като за картотекираните дървета и храсти се съставят паспорти съгласно образеца, посочен в приложение № 2, и се води регистър по образеца, посочен в приложение № 3.

 

(2) Регистърът се проверява и се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината.

 

Чл. 18. (1) Представители на общините периодично, но не по-рядко от един път на три години освидетелстват картотекираните декоративни дървета и храсти и предписват съответни мерки за подобряване на състоянието им.

 

(2) Резултатите от освидетелстването се отразяват в паспортите на растенията, като съответните собственици се уведомяват писмено за набелязаните мерки.

 

Раздел IV.

Разрешения за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност и озеленени площи

 

 

Чл. 19. (1) Общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти в частни имоти могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

 

1. във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на техническата инфраструктура;

 

2. при реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени паркоустройствени проекти;

 

3. за изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове;

 

Раздел VI.

Контрол и санкции

 

Чл. 27. (1) Пряк контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от кметовете на общините и упълномощените от тях длъжностни лица.“

Дали община Бургас няма да се прочуе отново с подобни инциденти-плод не само на стареене, но и на безхаберие ?!

Много е възможно ?!

В Морската градина има вид дърво наречено Гледичия (Gleditsia triacanthos).

Родината на това дърво са източните части на Северна Америка. Достига до 20- 30 м височина и живее до 120 дори 150 години. Принадлежи към сем. Бобови ( Fabaceae ).

В Морската градина има алея, на която има и велоалея, на която в близост има такива дървета, които обаче са опасни, защото при тях има процес на гниене, познаващ се външно по дървесните гъби в основата на дърветата. А те са цели 20-25 м високи …

Какво може да се случи, ако такова тежко, голямо дърво падне върху пешеходец, дете или велосипедист е повече от ясно, но …

 

Тези дървета са на алеята между параклиса и паркинга до разрушената Ефендиева къща.

Друго голямо и опасно дърво с видими дървесни гъби е на алеята между Пантеона и Летен театър от източна страна.

Пиша това като сигнал, а не като специалист какъвто не съм, а просто като добре информиран гражданин и се надявам община Бургас да се загрижи малко повече за работата на своите чиновници и специалисти, защото тя носи отговорност …

Свободен автор – Философът