Закон за туризма и статут на националните курорти-ни рак, ни риба

Тече обществено обсъждане на Закона за туризма и гвоздеят на програмата е какъв да е статута на националните курорти – риба или рак, или държава, или община, или частни търговски дружества да се облажват от концесии, такси и собственост …

Канчето и чие е то е най-сладкия хранителен въпрос за властта … Ето защо абсурдните идеи ще са много, но …

В интервю за „Фокус“ министърът на туризма Ангелина Ангелкова заяви : „Току-що приключихме поредната среща с представители на бранша, с фокус националните курорти, като основно предложенията са да има засилен контрол към кметовете и общините, най-вече свързани с изразходването на туристическия данък, с изразходването на 50-те процента от концесиите и наемите, които постъпват основно в черноморските общини по отношение на морските ни национални курорти, така че те да се изразходват за дейности, които са предвидени в Закона за туризма. Поехме ангажимент да има по-ясни правила в тази посока и да засилим контрола. Също така се обсъди възможността и да се създаде специален вид сдружение, в което да участват по право всички собственици на територията на националните ни курорти, заедно с общините и държавата, където е възможно, така, както е на принципа на такова сдружаване, каквото има в Испания, във Франция, в САЩ, в Португалия, в Гърция, в Германия. Разбира се, това дойде като предложение, което предстои да се обсъди, но най-важното е, че всички се обединихме около темата, че трябва да има по-специфични правила, които да бъдат регулирани с отделна наредба по отношение на дейностите, които ще се извършват на територията на националните ни курорти и че трябва да бъде засилен контролът по отношение на изразходването на средствата, които се събират от туристическия данък и от концесиите и наемите, когато говорим за Черноморието“, посочи министърът.

„Проблемите, свързани с финансовото състояние на дружеството „Слънчев бряг“ АД, основно са свързани с големия брой материални дълготрайни активи, с които разполага дружеството, като голяма част от тях са водопроводната и канализационната мрежа, улиците и алеите. На годишна база над 900 000 лева са необходими и са свързани с поддръжката на активите на дружеството. И всъщност това в годините се дължи на приватизацията и това, че определена собственост, която може би трябва да бъде общинска в случая, е останала собственост на едно търговско дружество. В тази връзка още миналата година съм възложила много детайлен правен и финансов анализ по отношение на това, какво следва оттук нататък като стъпки, особено имайки предвид, че „Слънчев бряг“ АД е дружество със смесено държавно и частно участие – 75% има държавата, 25% имат миноритарни частни акционери, като освен това „Слънчев бряг“ АД е публично дружество и следва да се съобразява и да спазва Закона за публичното предлагане на ценните книжа. В тази връзка много внимателно ние преценяваме всъщност, ако реши държавата да прехвърли акциите на община Несебър или активите на дружеството, колко ще струва това на държавата от гледна точка на изкупуването на акциите на миноритарните акционери, изобщо какви са плюсовете и минусите при една или друга стъпка, която следва да предприемем, като това са двете възможни, които ви казах. Анализираме ситуацията какво следва оттук нататък, ако нищо не се предприеме и остане сегашното положение. Така че отговорът на тези въпроси изключително много зависи от резултатите, които чакаме до края на месеца от пълния финансов и правен анализ на дружеството, за да може да вземем информирано решение, което в никакъв случай не е толкова лесно, предвид собствеността на дружеството.

Явно „изобретенията“ на властта ще роди статукво ни риба, ни рак, но ще е хранещо за някои и то на фона на увеличения дял почивали тази година не в Слънчев бряг, а на пясъка около Бургас …

Свободен автор – Философът