Наводнение застрашава Кости заради добив на инертни материали?

Повече от 15 години дирекцията на Природен парк „Странджа“ проверява сигналите за незаконно изземване на баластра от коритото на река Велека

Наводнение застрашава бургаското село Кости, съобщи за „По света и у нас“ кметът на селото Антон Ангелов – там дъждовете продължават. Причина за опасността от наводнение е промененото корито на река Велека от добивът на инертни материали. Залети са огромни площи земеделски земи.

Преди дни екип на БНТ участва в поредната проверка на Дирекцията на парк Странджа за дейността на баластиерната.

Повече от 15 години дирекцията на Природен парк „Странджа“ проверява сигналите за незаконно изземване на баластра от коритото на река Велека. Но добивът не спира, казват хората от село Кости. Особено през пролетта, когато по крайбрежието масово се строи. Проверки много ,констатирани нарушения, но резултат няма. Остават само разрушения – на природата – местообитанията, по коритото на Велека, както и на пътя ремонтиран с евросредста преди година.

Този път е основно и единственият свързващ село Кости с всички останали населени места, а това са доста тежки камиони, които го рушат, каза кметът на Кости Антон Ангелов.

В момента на проверката баластиерната не работи, техниката е спряна. Единствено индикацията на охранителните камери показва, че площадката е под постоянно наблюдение. За служителите на парк Странджа това е поредното констатиране на нарушения.

Открихме депо за депониране на речен баласт, чакъл с размери, които са превишаващи, каза пък главният експерт по биологично разнообразие към ПП „Странджа“ Иван Камбуров.

Това е доказателство, че баластиерната работи, въпреки санкциите наложени от Басейнова дирекция Варна.

В писмено становище от там уведомиха, че през август ТМСИ-Кости, която е собственост на „Технометалстрой – комплект“ ЕООД, извършва незаконно водовземане с цел промиване на инертен материал на производствената си площадка. Издадени са предписания. Проверен е и 10 км. участък от реката като е установена нарушена проводимост и бентове, които създават реална опасност от наводнения. И тъй като извършителят не е открит, е издадено предписание на областния управител на Бургас, а преписката е изпратена до Районна прокуратура Царево.

Извършването на такъв тип дейност, която има характер на промишлена дейност е несъвместима с режима на парка, каза още Иван Камбуров.