„Бургас-Александруполис“ макар и спрян гълта още 200 000 лева

Преди години България заяви, че прекратява участието си в проекта за трансбалканския петролопровод „Бургас-Александруполис“, смятайки го за икономически неизгоден. По онова време дългът на България по проекта съставляваше 6,2 млн. евро, но продължава да расте …

Макар че България се отказа от строежа на „Бургас-Александруполис“ през 2011 г., българското дружество продължава да гълта пари.

120 000 лева даде кабинетът за българското дружество на спрения проект „Бургас-Александруполис“.

С отпуснатите средства капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще се вдигне със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 нови акции.

Парите са предвидени в бюджета за тази година и отиват за издръжката на дружеството и за покриване на финансовите ангажименти като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ през 2018 г.

Миналата година стана ясно, че правителството е приело предложението на гръцката страна дружеството да продължи да съществува като основа за бъдещи съвместни проекти.

Тогава финансовият министър Владислав Горанов обяви, че разходите са преценени като пренебрежимо малки да продължи дружеството да продължи да съществува като основа за бъдещи проекти между България и Гърция.

Интересно ми е защо храним призраци и си втълпяваме фантазии …

Свободен автор – Философът