Нено, на който му искаме #ОСТАВКА натъкми приказки за пред евродепутатите по застрояването на Пирин

„Честните“ приказки под шипковия храст на ОПГерб изричани от министър Нено Димов са ясни на всички от обещанията му, че ще затваря „Кроношпан“ до липсата на замърсяване на въздуха в София … Вчера той се опита в неговия си стил да посмота евродепутатите като един председател в Съюза на ЕС по този ресор, но едва ли някой му хвана вяра …

Министърът на околната среда Нено Димов защити плановете на правителството за Пирин по време на изслушване комисията по Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент. Димов беше категоричен, че решението не нарушава по никакъв начин, както българското, така и европейското законодателство.

Въпросът за скандалното изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ беше поставен от Карин Каденбах от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

„Аз съм виждала този парк само на снимка, но има широки групи, които са загрижени за бъдещето му“, започна изказването си Каденбах и допълни, че паркът съдържа две големи зони от „Натура 2000“ и е част от световното наследство на ЮНЕСКО.

„Предстои предоговаряне на правото на застрояване и Вие твърдите, че само 2% ще бъдат отворени за застрояване; ще се изгради нов въжен лифт. Но има и планове за изграждане на нови писти и реконструкция. А като се разгледат плановете става ясно, че около 42% ще бъдат отворени за водохващане. Според българското законодателство това е допустимо само за питейна вода. Но ние се опасяваме, че те ще бъдат използвани и за производство на изкуствен сняг. Вашето решение от 28 декември не отговаря изцяло на европейското законодателство. Ние смятаме, че е нарушена директивата за опазване на околната среда“, каза Каденбах.

След поредното шменти-капели на Нено е време да си ходи и това ще поискаме и тази вечер на протестите в защита на Пирин .

Свободен автор – Философът