ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ! И другите недоразумения…

Цоньо Ботев

Някои мои ФБ приятели ме призоваха тези дни да се занимавам с конкретни проблеми на обществото. Ще се опитам да отговоря на този призив.
Правителството е вече 11 месеца на власт и би трябвало да управлява в съответствие с ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.
Тази програма има 65 приоритета, 236 цели и 902 мерки. Досега за 11-те месеца управление има десетина изпълнени мерки и нито една цел и нито един приоритет изпълнени изцяло.
Има и доста любопитни текстове. Например:
Цел 23: Насърчаване на активния живот на възрастните хора.
Мярка 92: Разработване на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора.
Мярка 93: Постепенно въвеждане на Индекс на активния живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.
Мярка 94: Разработване на двугодишен доклад за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) в секторните политики.
Нещо да разбрахте? Нещо да сте чули да се споменава? Някакъв смисъл да виждате?
Между впрочем по-голямата част от заложените цели и мерки са подобни. Общо взето ала-бала!
ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ! И другите недоразумения…

Фейсбук