ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА Е ЗАПОЧНАЛА ПРОВЕРКА В BIT ЗАРАДИ НЕИЗПЛАТЕНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2018 Г.

НОИ И НАП СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ САМОСЕЗИРАТ, ЗАРАДИ НЕВНЕСЕНИТЕ ОСИГУРОВКИ, призовава Соня Колтуклиева.

„ИА ГИТИ се е самосезирала за неизплатените възнаграждения в Би Ай Телевизия:

По повод информацията за забавени възнаграждения в Би Ай Телевизия, Инспекцията по труда информира, че в Агенцията няма постъпили сигнали от работници и служители. ИА ГИТ се е самосезирала по публикации в медиите и е стартирана проверка.
При проверката, освен за неизплатени възнаграждения, ще се проверява и дали към момента на прехвърлянето на дружеството собствениците са имали задължения към работещите в телевизията. Това зависи от факта дали възнагражденията за януари са били дължими тогава. Ако се установи, че дружеството е прехвърлено в нарушение на закона – на базата на подадена от бившите собственици декларация с невярно съдържание за липса на задължения, ИА ГИТ ще се възползва от правомощията си да информира прокуратурата.“