„Новите“ капаци за шахти на „Богориди“ са ръждясали

Кипи усилена работа по реконструкцията и обновяването на най-знаковата улица в Бургас… През 2016 г. проектът за „Богориди“ бе осъвременен след предложения на бургазлии и забележки от кмета Димитър Николов за използването на по-качествени материали.  В преработения вариант се набляга на повече естествени материали – гранитни плочи в различни размери в три нюанса на цветовете и гранитни павета от съществуващата настилка. В съответствие с историческата стойност на улицата, като ансамблов паметник на архитектурата, са предвидени нови осветителни стълбове с визия, отговаряща на характера й. Ще бъде монтирано енергоспестяващо LED осветление, допълнено с адаптивна промяна на силата на светлината, съобразно броя на преминаващите през улицата и тяхното местоположение. На три места по продължение на улицата, в близост до засенчените зони с места за сядане, се предвижда поставянето на многофункционални осветителни стълбове, включващи достъп до Интернет, куплунги за зареждане на мобилни устройства и инвалидни колички. В близост до бул. „Демокрация“ ще има и стълб със сензор за измерване на температура, влажност и замърсяване на въздуха с СО и СО2. Стълбовете ще бъдат допълнени със самонапояващи се висящи кашпи за цветя.

Община Бургас предвижда и промени в наредбите, касаещи собствениците на заведения. Идеята е площите с външни маси да се оградят с предварително визуализирани кашпи за цветя, с указани видове растения. Обмисля се и идея за закупуването и поставянето на сандъчета за цветя по фасадите на сградите, които да бъдат дарени на собствениците им.

До тук всичко изброено като поет ангажимент изглежда перфектно. Дори се очаква артистичният дух на знаковата за Бургас улица да бъде подсилен с нови художествени елементи. На терен, обаче, нещата изглеждат по-различно.

Проверка на нашата медия установи, че подготвените за поставяне капаци на канализационните шахти са амортизирани и изглеждат като употребявани. Още преди да бъдат монтирани, по тях се забелязват стартирали ерозийни процеси, за което говори обгърналата ги ражда.

Натъкнахме се и на други крепежни строителни елементи, които са потънали в ръжда преди началото на експлоатацията им.

Всичко това не кореспондира със заявката за нова визия и обещанието за използване на „по-качествени материали“. Това ще рефлектира непосредствено върху устойчивостта на изпълнявания проект „Богориди“ (на стойност  2 874 053.82 без ДДС) и ще предизвика скорошни ремонти след големия ремонт.

Желанието на Общината е  реконструкцията на  ул. „Богориди“ да приключи до края на месец юни, като стремежът е да не се изпълняват довършителни ремонти през активния летен сезон, които да пречат на туристите. А желанието на данъкоплатците на община Бургас е да не се внедряват морално остарели и ръждясали материали и елементи на ул. „Богориди“ и контролните органи да се намесят.

 

Източник: nabrega.bg